Nhập tài khoản Wunderlist vào Microsoft To-Do

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhập dữ liệu tài khoản Wunderlist vào Microsoft To-Do bằng công cụ nhập của chúng tôi. Để nhập các danh sách và tác vụ của bạn: 

 1. Đi tới thiết đặt và chọn bắt đầu nhập ngay

  Ảnh chụp màn hình thiết đặt việc cần làm mở trên Windows với tùy chọn để nhập danh sách và nhiệm vụ của bạn từ Wunderlist bằng cách chọn bắt đầu nhập

 2. Đăng nhập vào tài khoản Wunderlist


  Ảnh chụp màn hình của việc cần làm với các màn hình đăng nhập để Wunderlist mở trong trình nhập khẩu.

 3. Sau khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn số danh sách và các tác vụ sẽ được nhập từ tài khoản của bạn Wunderlist Microsoft To-Do. Thư mục, tệp đính kèm, nhiệm vụ và danh sách được chia sẻ mà bạn không sở hữu sẽ không được nhập. 

 4. Chọn nhập bắt đầu di chuyển nhiệm vụ và danh sách của bạn từ Wunderlist đến việc cần làm.

 5. Khi nhập xong, bạn có thể xem tóm tắt tất cả mọi thứ mà đã được nhập vào bằng cách chọn Xem chi tiết khi được nhắc trong ứng dụng.

  Ảnh chụp màn hình của lời nhắc để xem chi tiết hoặc loại bỏ trong dạng xem danh sách của việc cần làm.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tóm tắt ở bất kỳ lúc nào bằng đầu đề để cài đặt và chọn tùy chọn hiện nhập tóm tắt.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn để hiển thị nhập tóm tắt trong thiết đặt việc cần làm

Lưu ý rằng nhập là hành động một lần -- dữ liệu trong Microsoft To-Do sẽ không còn đồng bộ với tài khoản Wunderlist của bạn. Thư mục, tệp đính kèm, nhiệm vụ và danh sách được chia sẻ mà bạn không sở hữu sẽ không được bao gồm trong hộp nhập. 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×