Nhập tài khoản Wunderlist vào Microsoft To-Do

Bạn có thể nhập dữ liệu tài khoản Wunderlist vào Microsoft To-Do bằng công cụ nhập của chúng tôi. Để nhập các danh sách và tác vụ của bạn: 

  1. Truy nhập Cài đặt và chọn Bắt đầu nhập ngay

    Ảnh chụp màn hình hiển thị nút Bắt đầu nhập ngay được chọn

  2. Sau khi công cụ nhập mở, chọn Bắt đầu

  3. Đăng nhập vào tài khoản Wunderlist của bạn

  4. Chọn danh sách mà bạn muốn nhập vào Microsoft To-Do. Tất cả danh sách của bạn sẽ được chọn theo mặc định. Bạn có thể bấm hoặc nhấn vào danh sách bất kỳ để bỏ chọn.

  5. Chọn Bắt đầu nhập

  6. Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft mà bạn dùng với Microsoft To-Do và chúng tôi sẽ nhập danh sách cho bạn.

Các tác vụ con Wunderlist sẽ được nhập vào Microsoft To-Do dưới dạng ghi chú. Trong bản cập nhật tương lai cho Công cụ nhập, các tác vụ con sẽ được nhập dưới dạng Bước. 

Lưu ý rằng nhập là hành động một lần -- dữ liệu trong Microsoft To-Do sẽ không còn đồng bộ với tài khoản Wunderlist của bạn. Tương tự, mỗi hoạt động nhập mới sẽ tạo ra một bản sao mới cho danh sách.  

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×