Nhập một biểu đồ hoặc trang tính Microsoft Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dữ liệu đã nhập có thể là lên đến 4000 hàng dài rộng 4000 cột, nhưng không quá 255 chuỗi dữ liệu có thể được hiển thị trong biểu đồ.

Nếu bạn chọn hộp kiểm ghi đè ô đã có sẵn , dữ liệu đã nhập sẽ thay thế tất cả dữ liệu hiện có trên biểu dữ liệu.

 1. Chuyển sang biểu dữ liệu.

  Làm thế nào?

 2. Nếu bạn đang nhập một trang tính Microsoft Excel và bạn muốn dữ liệu đã nhập để bắt đầu tại ô không phải là ô trái bên trên biểu dữ liệu, hãy chọn ô.

 3. Trên menu sửa , bấm Nhập tệp.

 4. Trong hộp Tìm , bấm ổ đĩa, thư mục hoặc vị trí trên Internet có chứa tệp.

  Để mở một tệp được tạo trong một chương trình khác, hãy bấm định dạng tệp bạn muốn trong hộp loại tệp . Bạn cũng có thể nhập phần mở rộng tên tệp trong hộp tên tệp ; Ví dụ, nhập *.xls để tìm các tệp Microsoft Excel. Trong danh sách thư mục, bấm đúp vào thư mục cho đến khi bạn mở thư mục chứa tệp mà bạn muốn.

 5. Bấm đúp vào tệp bạn muốn nhập.

 6. Nếu bạn đã chọn một sổ làm việc Microsoft Excel được tạo bằng phiên bản 5.0 trở lên, hãy chọn trang tính bạn muốn nhập. Bạn có thể nhập chỉ có một trang tính.

  Để nhập tất cả dữ liệu trên trang tính, hãy bấm toàn bộ trang tính bên dưới nhập.

  Để nhập một phần của dữ liệu, hãy bấm phạm vi, sau đó nhập phạm vi dữ liệu bạn muốn. Ví dụ, để nhập các ô từ A1 đến B5, nhập A1:B5 trong hộp phạm vi .

  Nếu bạn đã chọn một ô trong bước 2, xóa hộp kiểm ghi đè ô đã có sẵn .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×