Ô

Nhập hoặc xuất các tệp văn bản (.txt hoặc .csv)

Nhập hoặc xuất tệp văn bản (.txt hoặc .csv)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có hai cách để nhập dữ liệu từ tệp văn bản với Excel: bạn có thể mở nó trong Excel, hoặc bạn có thể nhập nó dưới dạng một miền dữ liệu ngoài. Để xuất dữ liệu từ Excel vào một tệp văn bản, hãy dùng lệnh Lưu dưới dạng và thay đổi loại tệp từ menu thả xuống.

Có hai định dạng tệp văn bản thường được sử dụng:

 • Tệp văn bản được tách (.txt), trong đó thường sử dụng các ký tự TAB (mã ký tự ASCII 009) để phân tách mỗi trường văn bản.

 • Tệp văn bản có các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.csv), trong đó thường sử dụng các ký tự dấu phẩy (,) để phân tách mỗi trường văn bản.

Bạn có thể thay đổi ký tự phân tách được dùng trong cả tệp văn bản được tách và tệp văn bản .csv. Điều này có thể cần thiết để đảm bảo rằng thao tác nhập hoặc xuất hoạt động theo cách bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể nhập hoặc xuất tối đa 1.048.576 hàng và 16.384 cột.

Nhập tệp văn bản bằng cách mở tệp trong Excel

Bạn có thể mở tệp văn bản đã tạo trong một chương trình khác dưới dạng sổ làm việc Excel bằng cách sử dụng lệnh Mở. Việc mở tệp văn bản trong Excel sẽ không làm thay đổi định dạng của tệp — bạn có thể thấy điều này trong thanh tiêu đề Excel, tên tệp vẫn giữ nguyên phần mở rộng tên tệp (ví dụ: .txt hoặc .csv).

 1. Đi đến tệp > mở.

 2. Chọn Tệp Văn bản từ hộp thoại Mở.

 3. Định vị và bấm đúp vào tệp văn bản mà bạn muốn mở.

  • Nếu tệp là tệp văn bản (.txt) thì Excel sẽ khởi động Trình hướng dẫn Nhập Văn bản. Khi bạn thực hiện xong các bước, bấm vào Hoàn tất để hoàn thành thao tác nhập.

  • Hãy xem: Hướng dẫn nhập văn bản để biết thêm thông tin về dấu tách và tùy chọn nâng cao.

  • Nếu tệp là tệp .csv, Excel sẽ tự động mở tệp văn bản và hiển thị dữ liệu trong sổ làm việc mới.

   Lưu ý: Khi mở một tệp .csv, Excel sẽ sử dụng thiết đặt định dạng dữ liệu mặc định hiện tại để diễn giải cách nhập từng cột dữ liệu. Nếu bạn muốn chuyển đổi cột thành các định dạng dữ liệu khác một cách linh hoạt hơn thì bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Nhập Văn bản. Ví dụ: định dạng của cột dữ liệu trong tệp .csv có thể là MDY nhưng định dạng dữ liệu mặc định của Excel lại là YMD hoặc bạn muốn chuyển đổi một cột số có chữ số 0 đằng trước thành dạng văn bản để bạn có thể giữ nguyên chữ số 0 đằng trước. Để buộc Excel chạy Trình hướng dẫn Nhập Văn bản, bạn có thể thay đổi phần mở rộng tên tệp từ .csv thành .txt trước khi mở tệp hoặc Nhập một tệp văn bản bằng cách kết nối với tệp.

Bạn có thể nhập dữ liệu từ tệp văn bản vào trang tính hiện có dưới dạng miền dữ liệu ngoài.

 1. Bấm vào ô mà bạn muốn đặt dữ liệu từ tệp văn bản.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , hãy bấm Từ văn bản/CSV.

  Lấy & biến đổi tùy chọn trên tab dữ liệu

 3. Định vị và bấm đúp vào tệp văn bản mà bạn muốn nhập.

  Thực hiện theo các hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Nhập Văn bản. Bấm Trợ giúp ảnh nút trên bất kỳ trang nào của trình hướng dẫn nhập văn bản để biết thêm thông tin về cách sử dụng trình hướng dẫn. Khi bạn thực hiện xong các bước trong trình hướng dẫn, bấm vào Hoàn tất để hoàn thành thao tác nhập.

 4. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, thực hiện như sau:

  • Bạn có thể tùy chọn bấm vào Thuộc tính để đặt các tùy chọn làm mới, định dạng và bố trí cho dữ liệu nhập.

  • Dưới mục Bạn muốn đặt dữ liệu ở đâu?, thực hiện một trong các cách sau:

   • Để trả dữ liệu về vị trí bạn đã chọn, bấm vào Trang tính hiện có.

   • Để trả dữ liệu về góc trên bên trái của một trang tính mới, bấm vào Trang tính mới.

 5. Bấm vào OK.

  Excel sẽ đặt miền dữ liệu ngoài tại vị trí mà bạn chỉ định.

Nếu Excel không chuyển đổi cột dữ liệu thành định dạng bạn muốn thì bạn có thể chuyển đổi dữ liệu sau khi nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chuyển đổi số được lưu dưới dạng văn bản thành sốChuyển đổi ngày được lưu dưới dạng văn bản thành ngày.

Bạn có thể chuyển đổi trang tính Excel thành tệp văn bản bằng cách sử dụng lệnh Lưu Dưới dạng.

 1. Đi tới Tệp > Lưu như.

 2. Hộp thoại Lưu Dưới dạng sẽ xuất hiện.

 3. Trong hộp Lưu dưới dạng, chọn định dạng tệp văn bản cho trang tính.

  • Ví dụ: bấm vào Văn bản (Ngăn cách bằng dấu tab) hoặc CSV (Ngăn cách bằng dấu phẩy).

  • Lưu ý: Các định dạng khác nhau sẽ hỗ trợ các bộ tính năng khác nhau. Để biết thêm thông tin về bộ tính năng được hỗ trợ bởi các định dạng tệp văn bản khác nhau, hãy xem mục Các định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel.

 4. Duyệt đến vị trí bạn muốn lưu tệp văn bản mới, rồi bấm vào Lưu.

 5. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, nhắc bạn rằng chỉ trang tính hiện tại mới được lưu vào tệp mới. Nếu bạn chắc chắn rằng trang tính hiện tại là trang tính mà bạn muốn lưu dưới dạng tệp văn bản, bấm OK. Bạn có thể lưu các trang tính khác dưới dạng các tệp văn bản riêng biệt bằng cách lặp lại quy trình này cho mỗi trang tính.

 6. Hộp thoại thứ hai xuất hiện, nhắc bạn rằng trang tính của bạn có thể chứa các tính năng mà các định dạng tệp văn bản không hỗ trợ. Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc lưu dữ liệu trang tính vào tệp văn bản mới, bấm vào . Nếu bạn không chắc chắn và muốn biết thêm về các tính năng Excel mà định dạng tệp văn bản không hỗ trợ, bấm vào Trợ giúp để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về việc lưu tệp ở các định dạng khác, hãy xem mục Lưu sổ làm việc ở một định dạng tệp khác.

Nếu bạn sử dụng Trình hướng dẫn Nhập Văn bản để nhập tệp văn bản, bạn có thể thay đổi dấu tách được dùng cho tệp văn bản được tách từ ký tự TAB thành một ký tự khác trong Bước 2 của Trình hướng dẫn Nhập Văn bản. Trong bước này, bạn cũng có thể thay đổi cách xử lý các dấu tách liên tiếp, chẳng hạn như các dấu ngoặc kép liên tiếp.

Hãy xem: Hướng dẫn nhập văn bản để biết thêm thông tin về dấu tách và tùy chọn nâng cao.

 1. Trong Microsoft Windows, bấm nút Bắt đầu và sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Mở hộp thoại để thay đổi thiết đặt Khu vực và Ngôn ngữ.

 3. Nhập một dấu tách mới trong hộp Dấu tách danh sách.

 4. Bấm OK hai lần.

Lưu ý:  Sau khi bạn thay đổi ký tự dấu tách danh sách cho máy tính của mình, tất cả chương trình sẽ sử dụng ký tự mới làm dấu tách danh sách. Bạn có thể thay đổi ký tự này về ký tự mặc định bằng cách làm theo quy trình tương tự.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×