Nhập danh bạ vào tài khoản Outlook.com

Bạn có thể nhập danh bạ từ một nhà cung cấp email hoặc tài khoản email khác vào tài khoản Outlook.com của bạn.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau một chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

Bước 1: Xuất danh sách liên hệ từ nhà cung cấp email của bạn ra tệp .csv

Khi bạn xuất danh bạ của mình, danh bạ thường sẽ được lưu trữ trong tệp .csv. Sử dụng tệp này để nhập danh bạ của mình vào tài khoản Outlook.com.

Để biết hướng dẫn về cách xuất danh bạ từ một dịch vụ không được đề cập ở đây, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn. Nếu có người gửi cho bạn danh sách liên hệ trong Excel, hãy mở tệp trong Excel, rồi lưu dưới dạng loại tệp .csv.

Bước 2: Nhập danh bạ vào tài khoản Outlook.com của bạn

 1. Trong Outlook.com, chọn Mọi người ở góc dưới bên trái trang để đi đến trang Mọi người.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Quản lý > Nhập danh bạ.

 3. Chọn Duyệt, chọn tệp .csv, rồi chọn Mở.

 4. Chọn Nhập.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Bước 1: Xuất danh sách liên hệ của bạn sang tệp .csv

Khi bạn xuất danh bạ từ nhà cung cấp email của mình, danh bạ thường sẽ được lưu trữ trong tệp .csv. Bạn sẽ sử dụng tệp này để nhập danh bạ của mình vào tài khoản Outlook.com.

Để biết hướng dẫn về cách xuất danh bạ từ một dịch vụ khác, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn. Nếu có người gửi cho bạn danh sách liên hệ trong Excel, hãy mở tệp trong Excel, rồi lưu dưới dạng loại tệp .csv.

Bước 2: Nhập danh bạ vào tài khoản Outlook.com của bạn

 1. Trong Outlook.com, chọn Mọi người ở cuối trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Mọi người

 2. Chọn Quản lý > Nhập danh bạ.

  Ảnh chụp màn hình nút Nhập danh bạ.

  Nếu bạn không thấy nút Nhập danh bạ, hãy chờ một lát, rồi chọn Quản lý một lần nữa.

 3. Chọn Gmail (mặc dù tệp .csv của bạn có thể không xuất phát từ Gmail) vì Gmail sử dụng loại tệp .csv.

 4. Chọn Duyệt, chọn tệp .csv, rồi chọn Mở.

 5. Ở phần trên cùng của ngăn, chọn Tải lên.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn đang gặp sự cố với việc nhập danh bạ vào tài khoản Outlook.com của mình, xem mục Khắc phục sự cố khi nhập danh bạ vào Outlook.com.

Chủ đề Liên quan

Dọn sạch hoặc loại bỏ các liên hệ trùng lặp trong Outlook.com

Xuất danh bạ từ Outlook.com sang tệp CSV
Nhập cũng như xuất email, danh bạ và lịch trên Outlook
Tôi có phiên bản Outlook nào?
Thêm tài khoản email khác vào Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×