Nhập dữ liệu vào Outlook Customer Manager

Bạn có thể nhập các liên hệ, công ty và giao dịch của mình từ một bảng tính Excel. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang di chuyển từ một giải pháp quản lý liên hệ hiện có sang Outlook customer Manager.

Nhập dữ liệu từ tệp .CSV

Tệp .CSV là tệp được phân tách bằng dấu phẩy mà Excel có thể đọc được. Nếu bạn có dữ liệu được lưu trữ trong bảng tính Excel thì bạn có thể chọn Tệp > Lưu Dưới dạng, rồi lưu tệp của bạn dưới dạng tệp .CSV.

 1. Chọn nút Xem thêm trên ngăn dẫn hướng Outlook, rồi chọn bổ trợ để khởi động dạng xem chi tiết của Outlook customer Manager.
  OLKNavPane

 2. Chọn tab liên hệ nếu bạn muốn nhập các liên hệ, tab công ty nếu bạn muốn nhập tab công ty hoặc giao dịch nếu bạn muốn nhập các giao dịch. 

 3. Sau khi ở trong tab liên quan, hãy chọn nhập trên đầu lưới.
  Imp

 4. Chọn Duyệt... để chọn tệp .CSV.

 5. Chọn Tiếp theo để cho phép Outlook Customer Manager phân tích tệp của bạn. Điều này cho phép Outlook Customer Manager xác minh rằng có thể nhập tệp.

 6. Ánh xạ các cột trong tệp .CSV của bạn với các trường trong Outlook Customer Manager. Ví dụ: bạn có thể ánh xạ trường Thành phố của tệp .CSV với trường Thành phố của Địa chỉ Kinh doanh trong Outlook Customer Manager.

 7. Chọn Tiếp theo, rồi chọn cách bạn muốn xử lý các mục nhập trùng lặp.

  Chúng tôi xác định một mục như là một bản trùng lặp dựa trên những điều sau đây:

  • Liên hệ công việc được xác định là trùng lặp nếu chúng chứa cùng một email.

  • Các công ty được xác định là trùng lặp nếu chúng có chứa cùng tên.

  • Các giao dịch được xác định là trùng lặp nếu chúng có chứa cùng tên.

 8. Tiếp tục chọn Tiếp theo để cho phép Outlook Customer Manager xác thực tệp của bạn, rồi chọn Bắt đầu nhập.

 9. Quy trình nhập sẽ chạy ở nền và bạn có thể thấy tiến độ ở phía dưới cùng của màn hình.

 10. Khi hoàn thành quá trình nhập, một thông báo ở phía dưới cùng của màn hình cung cấp một bản tóm tắt các bản ghi được nhập vào.

Tìm hiểu thêm về Outlook Customer Manager

Nếu bạn có thắc mắc về Outlook Customer Manager hoặc muốn duyệt mọi tài liệu hướng dẫn về sản phẩm, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về Outlook Customer Manager.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×