Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong Excel cho Mac

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đôi khi bạn cần dữ liệu được lưu trữ bên ngoài Excel, chẳng hạn như trong cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp này, bạn kết nối với nguồn dữ liệu ngoài trước và sau đó bạn có thể làm việc với dữ liệu.

Kết nối với nguồn dữ liệu ngoài

Bạn có thể sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào loại nguồn.

Nếu nguồn cơ sở dữ liệu SQL

 1. Trên tab dữ liệu , bấm Truy vấn cơ sở dữ liệu mới

 2. Bấm SQL Server ODBC.

 3. Hộp thoại kết nối với nguồn dữ liệu SQL Server ODBC xuất hiện. Lấy thông tin máy chủ từ người quản trị cơ sở dữ liệu của bạn, và nhập trong hộp thoại này. Bấm kết nối khi bạn thực hiện xong.

 4. Ở bên trái, bấm vào mũi tên bên cạnh máy chủ để xem các cơ sở dữ liệu.

 5. Bấm vào mũi tên bên cạnh cơ sở dữ liệu bạn muốn.

 6. Sau đó bấm vào tên bảng bạn muốn.

 7. Để xem trước dữ liệu sẽ được hiển thị, bấm chạy.

 8. Khi bạn đã sẵn sàng đưa dữ liệu vào Excel, hãy bấm Trả về dữ liệu.

 9. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , chọn nơi bạn muốn dữ liệu: một trên trang tính hiện có, trên trang tính mới, hoặc trong một PivotTable. Sau đó bấm OK.

Nếu nguồn không phải là một cơ sở dữ liệu SQL

Nếu bạn muốn sử dụng người dùng bên ngoài có nghĩa là nguồn không cơ sở dữ liệu SQL (ví dụ, FileMaker Pro), bạn sẽ cần một trình điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC) được cài đặt trên máy tính Mac. Thông tin về trình điều khiển sẵn dùng trên trang web này. Sau khi cài đặt trình điều khiển cho nguồn của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau để sử dụng dữ liệu:

 1. Trên tab dữ liệu , bấm Truy vấn cơ sở dữ liệu mới

 2. Bấm từ cơ sở dữ liệu.

 3. Thêm nguồn dữ liệu cho cơ sở dữ liệu của bạn, sau đó bấm OK.

 4. Ở bên trái, bấm vào mũi tên bên cạnh máy chủ để xem các cơ sở dữ liệu.

 5. Bấm vào mũi tên bên cạnh cơ sở dữ liệu bạn muốn.

 6. Sau đó bấm vào tên bảng bạn muốn.

 7. Để xem trước dữ liệu sẽ được hiển thị, bấm chạy.

 8. Khi bạn đã sẵn sàng đưa dữ liệu vào Excel, hãy bấm Trả về dữ liệu.

 9. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , chọn nơi bạn muốn dữ liệu: một trên trang tính hiện có, trên trang tính mới, hoặc trong một PivotTable. Sau đó bấm OK.

Xem thêm

Điều khiển ODBC tương thích với Excel cho Mac

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Để nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như Microsoft SQL Server, bạn phải có một điều khiển ODBC tương thích với Microsoft Query cài đặt trên máy tính của bạn. Tương thích trình điều khiển ODBC sẵn dùng từ nhà cung cấp bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy xem trình điều khiển ODBC là tương thích với Excel cho Mac. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt trình điều khiển ODBC, hãy xem Microsoft truy vấn giúp.

 1. Trên menu dữ liệu , trỏ tới Lấy dữ liệu ngoài, sau đó bấm Truy vấn cơ sở dữ liệu mới.

 2. Sử dụng Microsoft Query để kết nối với nguồn dữ liệu và tạo một truy vấn. Khi bạn đã xong, hãy bấm Trả về dữ liệu để nhập dữ liệu vào Excel.

  Để biết thêm thông tin về kết nối với nguồn dữ liệu và dùng Microsoft Query, hãy xem Microsoft truy vấn giúp.

 3. Trong hộp thoại Trả về dữ liệu bên ngoài Microsoft Excel , hãy thực hiện như sau:

Để

Thực hiện điều này

Chọn truy vấn định nghĩa, làm mới điều khiển, và tùy chọn bố trí dữ liệu

Bấm Thuộc tính.

Thay đổi thiết đặt cho truy vấn tham số

Bấm tham số.

Trả về dữ liệu ngoài vào trang tính hiện hoạt

Bấm trang tính hiện có. Trên trang tính của bạn, bấm vào ô nơi bạn muốn đặt ở góc trên bên trái của phạm vi dữ liệu ngoài, sau đó bấm OK.

Trả về dữ liệu ngoài đến một trang tính mới

Bấm trang tính mới, sau đó bấm OK.

Excel thêm một trang tính mới vào sổ làm việc của bạn và tự động dán phạm vi dữ liệu bên ngoài ở góc trên bên trái của trang tính mới.

Tạo PivotTable bằng cách sử dụng dữ liệu ngoài

Bấm PivotTable, sau đó bấm OK.

Lưu ý: 

 • Excel 2011 cho Mac không thể nhập dữ liệu từ OLE DB hoặc nguồn dữ liệu OLAP.

 • Theo mặc định, Excel cho Mac sử dụng bảng để nhập dữ liệu. Để tắt tính năng bảng khi nhập dữ liệu, trong hộp thoại Trả về dữ liệu bên ngoài Microsoft Excel , bấm thuộc tính, sau đó xóa hộp kiểm Sử dụng bảng .

 • Nếu nguồn dữ liệu bên ngoài bạn muốn truy nhập không có trên máy tính cục bộ của bạn, bạn có thể cần liên hệ với người quản trị của cơ sở dữ liệu cho mật khẩu, quyền của người dùng, hoặc thông tin kết nối.

Xem thêm

Nhập dữ liệu từ FileMaker Pro

Nhập dữ liệu từ một tệp CSV, HTML hoặc văn bản

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×