Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Power Query cung cấp cho bạn sự linh hoạt cao để nhập dữ liệu từ hàng loạt của cơ sở dữ liệu mà nó hỗ trợ (không bao gồm Microsoft Access). Nó có thể chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, bạn có thể tiết kiệm thời gian cần để xây dựng truy vấn bằng Power Query giao diện. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc dùng truy vấn phức tạp mà đã tồn tại — và bạn có thể không muốn hoặc biết làm thế nào để xây dựng lại sử dụng giao diện Power Query.

Ghi chú Bảo mật: Một mục đích của truy vấn cơ sở dữ liệu gốc là thể phía không ảnh hưởng. Tuy nhiên, Power Query không đảm bảo rằng truy vấn sẽ không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc được viết bởi người dùng khác, bạn sẽ được nhắc để đảm bảo rằng bạn đã biết về các truy vấn sẽ được đánh giá với chứng danh của bạn.


Power Query cho phép bạn chỉ định truy vấn cơ sở dữ liệu gốc của bạn trong hộp Câu lệnh SQL khi kết nối với cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách dùng một truy vấn cơ sở dữ liệu gốc. Thủ tục được tương tự như tất cả các cơ sở dữ liệu Power Query hỗ trợ.

 1. Kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách dùng Power Query. Trong tab POWER QUERY của ruy-băng, bấm Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server cơ sở dữ liệu.

  Lấy Dữ liệu Ngoài từ Cơ sở dữ liệu
 2. Trong cửa sổ bật lên của Microsoft SQL cơ sở dữ liệu :

  1. Xác định máy chủcơ sở dữ liệu từ vị trí bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  2. Bung rộng trường Câu lệnh SQL và dán hoặc nhập truy vấn cơ sở dữ liệu gốc của bạn, sau đó bấm OK.

   Chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc

 3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đang kết nối với máy chủ này, bạn sẽ thấy lời nhắc để chọn chế độ xác thực để kết nối với cơ sở dữ liệu. Chọn một chế độ xác thực thích hợp và tiếp tục.

  Lưu ý: Nếu bạn không có quyền truy nhập nguồn dữ liệu ( máy chủDatabase), bạn sẽ thấy lời nhắc để yêu cầu quyền truy nhập vào máy chủ/cơ sở dữ liệu (nếu yêu cầu truy nhập thông tin được xác định trong Power BI cho nguồn dữ liệu). Để biết thêm thông tin về yêu cầu quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu, hãy xem Yêu cầu quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu nội bộ.

 4. Nếu kết nối được thiết lập, dữ liệu kết quả được trả trong trình Soạn thảo truy vấn.

  Hình dữ liệu khi bạn muốn, rồi bấm áp dụng & đóng để lưu các thay đổi và nhập dữ liệu vào trang tính.

  Trình soạn thảo Truy vấn

Xem Thêm

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×