Nhập các mục vào một công cụ danh sách

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhập các mục mà đã được xuất từ công cụ danh sách khác dưới dạng tệp lưu trữ (.gax) dữ liệu danh sách. Bạn có thể nhập dữ liệu vào công cụ danh sách trong SharePoint Workspace và Groove Workspace.

Lưu ý: Danh sách bên ngoài không hỗ trợ xuất hoặc nhập dữ liệu danh sách.

Mục đã nhập có thể xem chỉ khi công cụ danh sách có chứa trường tương ứng và xem các cột. Ví dụ, nếu bạn nhập một tệp được xuất từ một ứng dụng công cụ danh sách có chứa trường "Tên" và "Địa chỉ", bạn hãy xem các mục đã nhập trong dạng xem danh sách chỉ khi công cụ danh sách đích cũng chứa các trường này.

Nếu kiểu sắp xếp trong dạng xem danh sách đã chọn "phẳng", mục đã nhập xuất hiện dưới dạng mục mới ở trên cùng hoặc dưới cùng của dạng xem danh sách (tùy thuộc vào thứ tự sắp xếp hiện tại).

Nếu kiểu sắp xếp trong dạng xem danh sách đã chọn "gộp nhóm," đã nhập các mục được đặt trong phạm vi phân loại nhóm và sắp xếp theo từng nhóm tùy theo thứ tự sắp xếp được xác định cho dạng xem.

  1. Trên tab Không gian làm việc, hãy bấm Nhập.

  2. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu danh sách mục , duyệt tới tệp lưu trữ dữ liệu đã xuất danh sách, sau đó bấm mở.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×