Nhận và chuẩn bị dữ liệu của bạn cho bản đồ 3D

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để có kết quả tốt nhất với bản đồ 3D, sử dụng dữ liệu trong bảng Excel hoặc (tốt) một Mô hình dữ liệu bạn đã tạo trong Excel hoặc bằng cách dùng Power Pivot. Nếu dữ liệu mà bạn muốn sử dụng bản đồ 3D được lưu trữ trên máy chủ bên ngoài, bạn có thể kết nối với nó từ Excel và thêm nó vào mô hình dữ liệu.

Lưu ý: Bản đồ 3D không hỗ trợ các cấu trúc phân cấp (nhóm các trường dữ liệu) mà bạn tạo trong mô hình dữ liệu.

Lập cấu trúc cho dữ liệu của bạn

Để chuẩn bị dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo tất cả các dữ liệu có định dạng bảng Excel, nơi mỗi hàng đại diện cho một bản ghi duy nhất. Đầu đề cột hoặc hàng đầu đề của bạn nên chứa văn bản thay vì thực tế dữ liệu sao cho bản đồ 3D sẽ giải thích về nó đúng cách khi nó sẽ vẽ tọa độ địa lý. Sử dụng có ý nghĩa nhãn cũng làm cho trường giá trị và thể loại sẵn dùng cho bạn khi bạn thiết kế hành trình của bạn trong ngăn trình soạn thảo hành trình của bản đồ 3D.

Để sử dụng cấu trúc bảng chính xác hơn Hiển thị thời gian và địa lý bên trong bản đồ 3D, bao gồm tất cả các dữ liệu trong các hàng bảng và sử dụng nhãn văn bản mô tả trong các đầu đề cột, như thế này:

Ví dụ về định dạng bảng đúng

Đảm bảo dữ liệu của bạn không có cấu trúc như thế này, trong đó một số dữ liệu, chẳng hạn như số lần thấy UFO và các năm, không được bao gồm trong bảng Excel:

Ví dụ về định dạng bảng không đúng

Bao gồm các dữ liệu sau đây trong bảng của bạn:

 • Bản đồ 3D địa lý giá trị    đòi hỏi phải có ít nhất một giá trị địa lý cho mỗi hàng của dữ liệu. Điều này có thể là một vĩ độ/kinh độ cặp, thành phố, quốc gia/khu vực, Mã Zip/Mã bưu chính, bang/tỉnh hoặc địa chỉ. Độ chính xác của bản đồ 3D tùy thuộc vào lượng và nhiều loại dữ liệu địa lý bạn cung cấp và kết quả tìm kiếm từ Bing. Ví dụ, vì có các thành phố 18 US riêng lẻ được gọi là Columbus, nó sẽ giúp có một cột trạng thái để có thể không nhận được thành phố bên phải.

 • Trường ngày hoặc thời gian    bản đồ 3D đòi hỏi phải có ít nhất một trường ngày hoặc thời gian cho mỗi hàng của dữ liệu nếu bạn muốn xem dữ liệu của bạn theo thời gian. Để có kết quả tốt nhất, đặt dữ liệu thời gian này vào cột riêng biệt, và định dạng là ngày hoặc thời gian (bấm chuột phải vào các ô được chọn > Định dạng ô).

Kết nối với dữ liệu ngoài

Nếu bạn sẽ làm việc với lớn bộ dữ liệu, nó sẽ có thể lưu trữ trong một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu hoặc trang web. Bạn sẽ cần phải nhập nó vào sổ làm việc của bạn cho các bản đồ 3D để dùng nó.

Để kết nối với dữ liệu ngoài từ Excel (nghĩa là không phải qua PowerPivot), hãy làm như sau:

 1. Trong Excel, hãy bấm Dữ liệu > kết nối bạn muốn trong nhóm Lấy Dữ liệu Ngoài.

  Nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài trên tab Dữ liệu

 2. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn tự khởi động.

 3. Ở bước cuối cùng của trình hướng dẫn, hãy đảm bảo chọn Thêm dữ liệu này vào Mô hình Dữ liệu.

Để kết nối với dữ liệu ngoài từ cửa sổ PowerPivot, hãy làm như sau:

 1. Trong Excel, hãy bấm vào tab PowerPivot rồi bấm vào Quản lý.

  Tab PowerPivot và nút Quản lý

 2. Trong cửa sổ PowerPivot, hãy bấm Lấy Dữ liệu Ngoài.

 3. Chọn kiểu dữ liệu của bạn (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu khác, tệp hoặc nguồn cấp dữ liệu).

 4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn tự khởi động.

Dữ liệu được tự động thêm vào Mô hình Dữ liệu khi bạn lấy dữ liệu ngoài thông qua cửa sổ PowerPivot.

Mẹo: Nếu bạn có Microsoft Power Query cho Excel, bạn có thể dùng nó để nhập dữ liệu của bạn, và sau đó sử dụng trình Soạn thảo truy vấn để định hình hoặc biến đổi dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bắt đầu với các truy vấn trong Excel 2016lấy & biến đổi dữ liệu trong Excel 2016.

Sử dụng dữ liệu nguồn của PivotTable

Dữ liệu trong định dạng PivotTable sẽ không hoạt động tốt trong bản đồ 3D vì PivotTable tổng hợp tổng cộng, chẳng hạn như tổng doanh thu hoặc các phiên bản tổng doanh số cho các khu vực. Thật tốt nhất để sử dụng dữ liệu nguồn của PivotTable thay vào đó, vì vậy bản đồ 3D có thể tận dụng mỗi mẫu riêng lẻ làm điểm trong thời gian, hiệu ứng hoạt hình theo thời gian và vẽ trong vị trí chính xác trên hình cầu.

Bản đồ 3D sử dụng nguồn dữ liệu để vẽ địa lý PivotTable tổng hợp (chẳng hạn như thành phố qua một trạng thái, trạng thái qua một quốc gia/vùng, hoặc các quốc gia trên một khu vực/continent) trên bản đồ giữ lại cùng một mức chi tiết, theo chi tiết. Kiểu biểu đồ vùng cho phép bạn hiển thị dữ liệu qua các khu vực địa lý trong loại khác nhau, chẳng hạn như theo quốc gia/khu vực, theo tiểu bang hoặc mã bưu chính.

Kiểm tra chất lượng dữ liệu của bạn

Khi bạn làm việc với số lượng lớn dữ liệu, bạn có thể thấy vấn đề về chất lượng, chẳng hạn như lỗi đánh máy và dữ liệu không chính xác. Bạn có thể muốn kiểm tra dữ liệu trước khi bạn vẽ nó với bản đồ 3D — địa lý, thời gian, số đo và — và sau đó tại chỗ kiểm tra 3D bản đồ có vẽ.

Trong ví dụ dưới đây, dân số của Chicago bị lệch đi một hệ số 10; thanh dữ liệu của nó không cân xứng với các thanh dữ liệu cho các thành phố lớn khác như New York và Los Angeles.

Thanh dân số vượt trội so với các thanh khác

Sửa dữ liệu của bạn trong nguồn (chẳng hạn như bảng trang tính Excel hoặc cơ sở dữ liệu SQL Server), và sau đó làm mới dữ liệu của bạn trực tiếp từ ruy-băng bản đồ 3D bằng cách bấm trang đầu > Làm mới dữ liệu.

Làm mới Dữ liệu trên tab Nhà

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×