Nhận trợ giúp với Outlook mới trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có câu hỏi về cách sử dụng hoặc quản lý mới Outlook trên web, các giải pháp có thể giúp ích.

Bật mới Outlook trên web

Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn chuyển sang bên cạnh thử Outlook mới bật lại.

Hãy thử chuyển sang Outlook mới bật lại

Thay đổi thiết đặt của bạn

Để nhanh chóng thay đổi thiết đặt thư của bạn để hộp thư đến của bạn trông và cách hoạt động như bạn muốn, hãy xem cá nhân hóa trải nghiệm thư mới của bạn trong Outlook trên web.

Tắt Hộp thư đến Ưu tiên

 1. Chọn Nút thiết đặt để mở thiết đặt nhanh.

 2. Di chuyển nút chuyển đổi bên cạnh Tập trung vào hộp thư đến sang tắt.

Hiển thị hoặc ẩn ngăn Đọc

 1. Chọn Nút thiết đặt để mở thiết đặt nhanh.

 2. Bên trong ngăn Đọc, chọn Hiển thị về bên phải, Hiển thị ở cuối hoặc Ẩn.

Tùy chỉnh hoặc tắt dạng xem hội thoại

 1. Chọn Nút thiết đặt để mở thiết đặt nhanh.

 2. Dưới dạng xem hội thoại, chọn xem bạn muốn thư mới nhất xuất hiện ở dưới cùng hoặc trên cùng của chuỗi hội thoại. Nếu bạn không muốn thư của bạn để có được sắp xếp theo hội thoại, hãy chọn tắt.

Thay đổi mật khẩu

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn ảnh tài khoản của bạn.

  Outlook trên Web tài khoản ảnh

 2. Chọn dạng xem tài khoản > thay đổi mật khẩu.

Đính kèm một thông điệp email vào thư khác

 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư mà bạn muốn đính kèm.

 2. Kéo thư vào thư soạn ngăn.

 3. Đặt chuột bên dưới dòng chủ đề và phát hành nó.

  Thư nên được đính kèm.

Tìm thấy phần đính kèm trong thư trong dạng xem hội thoại

Trong phiên bản beta, chế độ mặc định để xem thư này là dạng xem hội thoại. Trong dạng xem này, một chuỗi hội thoại email có thể bao gồm nhiều mục. Nếu bất kỳ mục nào có phần đính kèm liên kết với nó, biểu tượng kẹp giấy xuất hiện bên cạnh mục đó trong danh sách thư.

Để tìm mục có phần đính kèm, hãy xem qua danh sách các mục trong chuỗi hội thoại. Tìm kiếm mục bằng kẹp giấy bên cạnh đó.

Tạo sự kiện lịch

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch .

 2. Ở phía trên cùng của trang, chọn sự kiện mới.

 3. Nhập chi tiết sự kiện của bạn, bao gồm một tiêu đề, ngày và thời gian, và chọn lưu.

Tắt tính năng mới Outlook trên web

Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn chuyển sang bên cạnh Outlook mới để tắt nó.

Hãy thử chuyển sang Outlook mới

Nhận thêm trợ giúp với mới Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×