Nhận trợ giúp cho Microsoft To-Do

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ thì tài nguyên tốt nhất chính là trung tâm hỗ trợ trong ứng dụng của chúng tôi. Bạn sẽ có thể tìm kiếm Câu hỏi thường gặp của chúng tôi, liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đề xuất tính năng ngay trong ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết ở dưới.

Nhận hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi về Microsoft To-Do thì bạn nên bắt đầu xem từ mục Câu hỏi thường gặp đầy đủ của chúng tôi. Chỉ cần nhấn vào tên người dùng của bạn để truy nhập cài đặt tài khoản.

Nhấn vào Nhận Hỗ trợ

Sau đó, bên dưới Trợ giúp & Phản hồi, nhấn vào Nhận hỗ trợ.

Nhấn vào Nhận Hỗ trợ

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Để liên lạc trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn chỉ cần sử dụng tính năng nhắn tin trong ứng dụng. Trước tiên, nhấn vào tên người dùng của bạn để truy nhập thiết đặt tài khoản, rồi Nhận hỗ trợ. Sau đó, bạn có thể truy nhập tính năng nhắn tin trong ứng dụng từ góc trên cùng bên phải.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Nhận hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi về Microsoft To-Do thì bạn nên bắt đầu xem từ mục Câu hỏi thường gặp đầy đủ của chúng tôi. Chỉ cần nhấn vào tên người dùng của bạn để truy nhập cài đặt tài khoản.

Nhấn vào Nhận Hỗ trợ

Sau đó, bên dưới Trợ giúp & Phản hồi, nhấn vào Nhận hỗ trợ.

Nhấn vào Nhận Hỗ trợ

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Để liên lạc trực tiếp với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn chỉ cần sử dụng tính năng nhắn tin trong ứng dụng. Trước tiên, chọn tên người dùng của bạn để truy nhập thiết đặt tài khoản, rồi Nhận hỗ trợ.

Trợ giúp cho Người quản trị Tổ chức

Nếu bạn là người quản trị cho một tổ chức, bạn có thể nhận trợ giúp tại Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×