Nhận Trợ giúp cho ứng dụng SharePoint bạn cài đặt

Nhận Trợ giúp cho ứng dụng SharePoint bạn cài đặt

Cách nhanh nhất để xem nội dung Trợ giúp cho một ứng dụng của bên thứ ba là xem thuộc tính của chúng, rồi bấm vào liên kết Trợ giúp. Các liên kết Trợ giúp là một tùy chọn có thể được tích hợp vào các ứng dụng web SharePoint.

Lưu ý: Các ứng dụng SharePoint tích hợp sẵn không chứa liên kết Trợ giúp. Để nhận hỗ trợ cho các ứng dụng web SharePoint tích hợp sẵn cụ thể, hãy tìm kiếm trong website support.office.com.

Xem nội dung Trợ giúp trong ứng dụng của bên thứ ba

  1. Từ Site SharePoint có chứa ứng dụng, bấm vào Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi bấm vào Nội dung site.

  2. Dưới Danh sách, Thư viện và Ứng dụng khác, hãy tìm ứng dụng bạn muốn xem Trợ giúp.

  3. Trỏ tới ứng dụng, bấm vào dấu chấm lửng (...), rồi bấm vào Trợ giúp trong hộp chú thích.

    Nối kết trợ giúp trong khung chú thích thuộc tính cho ứng dụng

    Nội dung Trợ giúp của bên thứ ba có thể xuất hiện dưới dạng trang bật lên hoặc có thể đưa bạn tới website của nhà xuất bản.

Nếu bạn không nhìn thấy nối kết Trợ giúp, thì người phát triển tạo ứng dụng đã không đặt để Trợ giúp sẵn dùng với ứng dụng. Nếu bạn thấy nối kết Giới thiệu về, bạn cũng có thể bấm vào đó để xem thêm thông tin về ứng dụng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×