Nhận thông báo cho các danh sách được chia sẻ

Nhận Cập Nhật cho các thay đổi trong danh sách chia sẻ. Nếu bạn bật thông báo cho Microsoft để làm trên thiết bị của mình, bạn sẽ được thông báo về những thay đổi trong danh sách chia sẻ trên Windows, Android và iOS khi: 

  • Ai đó đã tham gia danh sách

  • Nhiệm vụ mới được thêm vào

  • Nhiệm vụ đã hoàn thành

  • Nhiệm vụ không được đánh dấu

  • Nhiệm vụ đã bị xóa

Lưu ý: Thông báo cho danh sách dùng chung hiện chỉ sẵn dùng trên Windows, Android và iOS. Thông báo cho Microsoft cần thực hiện phải được kích hoạt trên thiết bị của bạn để bạn nhận được thông báo cho hoạt động danh sách dùng chung.  

Tắt thông báo trong danh sách dùng chung

Trên Windows: 

1. mở để làm > thiết đặt  

2. cuộn xuống đến thông báo 

3. chuyển đổi hoạt động danh sách dùng chung
 

Trên iOS: 

1. mở để làm > thiết đặt  

2. cuộn xuống đến thông báo 

3. chuyển đổi hoạt động danh sách dùng chung 

Trên Android 8,0 trở lên: 

1. mở thiết đặt Android 

2. mở thông báo 

3. gõ nhẹ vào Microsoft để thực hiện 

4. bật tắt các hoạt động danh sách dùng chung 

Lưu ý: Để gửi thông báo đẩy trên Android, chúng tôi sử dụng hệ thống thông báo của Google, yêu cầu tài khoản Google được kết nối trong thiết đặt thiết bị. Nếu bạn sử dụng một thiết bị mà không có tài khoản Google nào được thiết lập, bạn sẽ không thể nhận được thông báo đẩy.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×