Hỗ trợ

Nhận hỗ trợ hoặc tư vấn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn cần nói chuyện với ai đó ngay bây giờ? Người quản trị, hãy chuẩn bị sẵn sàng thông tin tài khoản của bạn khi gọi cho Bộ phận hỗ trợ.

Bạn không phải là người quản trị? Hãy thử Hỗ trợ của Microsoft dành cho người dùng cuối Gia đình và doanh nghiệp.

Để tìm số điện thoại hỗ trợ cho Office 365 hoặc Microsoft 365 Business tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để tìm hiểu các sản phẩm dành cho doanh nghiệp.

Trong Microsoft 365 Business, có một số cách để nhận trợ giúp hoặc hỗ trợ. Bạn có thể tìm trợ giúp trong Trung tâm quản trị Microsoft, tại Cửa hàng Microsoft hoặc từ Nhà cung cấp giải pháp Microsoft.

Nhận trợ giúp trong trung tâm quản trị

 1. Đăng nhập vào office.com bằng thông tin xác thực công việc của bạn và chọn Người quản trị.

 2. Ở cuối trang, chọn Bạn cần trợ giúp? để mở trình trợ giúp hỗ trợ.

 3. Nhập câu hỏi của bạn, sau đó chọn biểu tượng Gửi thư.

 4. Xem lại kết quả, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

 5. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy chọn biểu tượng Liên hệ .

 6. Trên trang Liên hệ với bộ phận hỗ trợ, nhập thông tin về câu hỏi của bạn, sau đó nhập thông tin liên hệ. Chọn cách bạn muốn được liên hệ, sau đó chọn Liên hệ với tôi.

Yêu cầu dịch vụ của bạn đã được gửi. Bạn sẽ thấy thông tin tóm tắt về yêu cầu của bạn trên trang Yêu cầu dịch vụ.

Nhận trợ giúp tại Cửa hàng Microsoft

Nếu bạn đang ở gần một Cửa hàng Microsoft, bạn có thể nhận trợ giúp và đào tạo tại đó.

 1. Để xác định vị trí của Cửa hàng Microsoft, hãy tìm kiếm "Tìm Cửa hàng Microsoft" trong trình duyệt của bạn.

 2. Chọn trang Tìm Cửa hàng Microsoft gần tôi.

 3. Ở cuối trang, bạn sẽ thấy danh sách cửa hàng và vị trí của các cửa hàng đó. Hoặc nhập mã thành phố, tiểu bang của bạn hoặc mã bưu chính vào hộp tìm kiếm để tìm cửa hàng gần đó.

 4. Chọn một cửa hàng.

 5. Chọn Lên lịch cuộc hẹn dịch vụ, rồi chọn kiểu cuộc hẹn mà bạn muốn.

 6. Chọn Lên lịch cuộc hẹn ngay bây giờ.

 7. Trên trang Lên lịch cuộc hẹn tư vấn kinh doanh của bạn, nhập điều bạn cần trợ giúp trong hộp văn bản, rồi chọn Tiếp theo.

 8. Chọn ngày và giờ, rồi chọn Tiếp theo.

 9. Cập nhật thông tin liên hệ của bạn. Chọn Gửi. Cuộc hẹn của bạn đã được tạo.

 10. Chọn Thêm vào lịch để thêm cuộc hẹn vào lịch của bạn.

Làm việc với một nhà cung cấp giải pháp

Nếu bạn có một dự án hay sự cố lớn hơn và muốn trao đổi với người tư vấn, hãy cân nhắc đến Nhà cung cấp giải pháp Microsoft.

 1. Để định vị nhà cung cấp giải pháp, hãy tìm kiếm "Nhà cung cấp giải pháp Microsoft" trong trình duyệt của bạn.

 2. Chọn trang Nhà cung cấp giải pháp Microsoft.

 3. Nhập vị trí của bạn, quy mô tổ chức của bạn và kiểu hỗ trợ bạn đang tìm kiếm. Chọn Đi.

 4. Trên trang Tìm Nhà cung cấp giải pháp của Microsoft, chọn nhà cung cấp giải pháp mà bạn muốn từ danh sách.

Nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chọn sẽ liên hệ với bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×