Nhận email từ người gửi bị chặn trong Outlook.com

Nếu email từ người gửi bị chặn vẫn xuất hiện trong hộp thư đến của bạn, thì người gửi đó có thể đang sử dụng giả mạo để ẩn địa chỉ email thực của họ. Hãy thử các giải pháp sau đây.

Lưu ý: Việc chặn người gửi không ngăn không cho email đi đến thư mục email rác của bạn. Theo thiết kế, các thư từ người gửi bị chặn được tự động chuyển đến thư mục email rác của bạn.

Kiểm tra xem liệu người gửi là giả mạo địa chỉ email của họ hay không

Một số người gửi sử dụng giả mạo để che giấu địa chỉ email của họ. Kiểm tra xem địa chỉ email khác với danh sách người gửi bị chặn của bạn hay không. Truy nhập xem tiêu đề thư Internet trong Outlook để tìm hiểu thêm.

Tạo quy tắc hộp thư đến

Tạo một quy tắc hộp thư đến để chọn các từ thông thường trong email rác của bạn và chuyển chúng đến thư mục các mục đã xóa. Đọc cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com.

Sử dụng ứng dụng Microsoft

Nếu việc xử lý email rác không hoạt động đúng cách và bạn đang sử dụng ứng dụng thư của bên thứ ba, hãy thử sử dụng ứng dụng Microsoft chẳng hạn nhưThư dành cho Windows 10 hoặcoutlook_for_windows.

Xem thêm

Chặn email hoặc đánh dấu là thư rác trong Outlook.com

Sử dụng các quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com

Xác định các thư đáng ngờ trong Outlook.com

Xử lý vấn đề lạm dụng, lừa đảo qua mạng hoặc giả mạo trong Outlook.com

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×