Nhận được email về nhiệm vụ và kế hoạch của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Planner giữ bạn thông tin mới nhất về kế hoạch bạn đang thêm vào, và các nhiệm vụ được giao cho bạn, bằng cách gửi cho bạn email.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Để giúp bạn luôn trên đầu trang của công việc của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo email khi:

  • Bạn tạo ra một kế hoạch.

  • Bạn được thêm vào như là một thành viên kế hoạch.

  • Bạn được giao một nhiệm vụ.

  • Một nhiệm vụ mà bạn đang phân công để được đánh dấu hoàn thành.

  • Ai đó cho biết thêm một bình luận để một trong nhiệm vụ của bạn.

Tôi muốn nhiều hơn nữa!

Nếu bạn muốn nhận được tất cả kế hoạch giao tiếp trong email, bạn có thể đăng ký vào kế hoạch. Nhấp vào ba dấu chấm dưới tên của kế hoạch, và sau đó nhấp vào đăng ký.

Bạn sẽ nhận được email khi:

  • Một nhiệm vụ mới được thêm vào kế hoạch.

  • Một nhiệm vụ được giao (hoặc bố trí) cho bất kỳ thành viên kế hoạch.

  • Nhiệm vụ một ngày, tiến bộ, thùng, hoặc các chi tiết khác đã được thay đổi.

  • Bất kỳ thành viên kế hoạch cho biết thêm một bình luận để bất cứ công việc.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×