Nhúng sổ làm việc Excel trên trang web hoặc blog từ SharePoint hoặc OneDrive for Business của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chia sẻ từ OneDrive? Đi ở đây.

Vì sổ làm việc được nhúng Excel Online giờ đây được kích hoạt trên SharePoint Online, bạn có thể dùng chúng trong trang web hoặc blog, nơi những người khác có thể xem và tương tác với chúng mà không cần phải đăng nhập vào SharePoint Onlinecủa bạn. Bạn có thể lấy URL cho Office 365-được lưu trữ sổ làm việc, và dùng nó để nhúng trực tiếp trong trang web hoặc blog của bạn bằng cách đặt thuộc tính SRC của một thành phần < iframe > trên trang web.

Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để nhúng của bạn SharePoint Online-được lưu trữ Excel Online sổ làm việc BI trong trang web hoặc blog của bạn.

Sổ làm việc đặt quyền

Trước khi bạn nhúng một sổ làm việc trong trang web hoặc blog của bạn, hãy đảm bảo nó được chia sẻ với tất cả mọi người có liên quan. Ví dụ, nếu bạn chạy blog công cộng, bạn sẽ muốn chia sẻ sổ làm việc với tất cả mọi người, bao gồm những người không có một phần của tổ chức của bạn. Đây là cách bạn chia sẻ sổ làm việc:

 1. Trong SharePoint Online, chọn menu Thêm (…) bên cạnh sổ làm việc bạn muốn chia sẻ, và bấm chia sẻ.

  Menu xem thêm (...) bên cạnh sổ làm việc

 2. Trong hộp mời mọi người , chọn tất cả mọi người, và chọn có thể xem.

  Hộp thoại Chia sẻ

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể người quản trị SharePoint sẽ chặn tùy chọn để mời mọi người để xem một sổ làm việc. Trong trường hợp đó, thay vào đó hãy chọn mọi người trừ người dùng bên ngoài hoặc tham khảo với của bạn quản trị.

   Hộp kiểm yêu cầu đăng nhập sẽ được đánh dấu bất kể vùng chọn ở trên để truy nhập ẩn danh công cộng.

  • Bạn có thể người quản trị SharePoint sẽ chặn truy nhập ẩn danh bằng cách loại bỏ hộp yêu cầu đăng nhập và mặc định là true. Trong trường hợp đó, vui lòng tham khảo với của bạn quản trị.

  • Bạn không thể sửa một sổ làm việc được nhúng của Excel Web App, nhưng người có quyền phù hợp có thể mở sổ làm việc được nhúng trong Excel, nơi họ có thể sửa dữ liệu.

 3. Để bật chia sẻ sổ làm việc với khách, bỏ chọn hộp kiểm yêu cầu đăng nhập và bấm chia sẻ.

Lấy URL vào sổ làm việc công cộng

 1. Chọn menu Thêm (…) bên cạnh sổ làm việc lại và bấm vào nối kết dành cho khách.

  Nối kết dành cho khách trên Menu Xem thêm

 2. Chọn URL nối kết dành cho khách, sao chép nó và sau đó dán nó vào Notepad.

 3. Để cho phép sổ làm việc được nhúng, thay đổi URL như sau:

  • Để trình bày sổ làm việc dưới dạng sổ làm việc nhúng, thêm tham số URL hành động = embedview ở phần cuối của URL chuỗi.

  • Để cho phép tính năng tương tác với bộ lọc và bảng Pivot trong sổ làm việc, hãy thêm tham số URL wdAllowInteractivity = True.

  • Để có tính năng BI chẳng hạn như trực quan hóa Power View, Pivottable, và slicer dựa trên mô hình dữ liệu làm việc trong sổ làm việc được nhúng, thêm chuỗi & wdbipreview = True.

Mẹo: 

 • URL cuối cùng phải tương tự như thế này:

 • https://host/personal/User/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3D&docid=166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee& hành động = embedview & wdbipreview = true

Chỉ rõ bổ sung tham số

Tham số URL bổ sung có thể thay đổi cách nhúng sổ làm việc được trình bày.

Đây là ví dụ về một URL với tham số bổ sung:

< iframe chiều rộng = chiều cao "500" = "200" frameborder = "0" cuộn = src "không" = "https://host/personal/user/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2UdAHGlFpWVaJjkI32xuisKCQsULG6M6b%2fIjG1LYpRM%3d&docid= 166d02b42f5a1443781a1de428d9518ee & hành động = embedview & wdbipreview = true & wdHideSheetTabs = true & wdAllowInteractivity = True & mục = PivotTable1 & ActiveCell = B4 & wdHideGridlines = True & wdHideHeaders = True & wdDownloadButton = True ">

Bảng sau đây Hiển thị các tham số chúng ta đã dùng trong ví dụ URL này và mô tả ngắn gọn ảnh hưởng của bản trình bày của sổ làm việc. Và đây là danh sách các thiết đặt tham số mặc định:

URL tham số

Kết quả

Mặc định

wdHideSheetTabs = True

Ẩn các tab trang tính được hiển thị ở cuối tất cả trang tính trong sổ làm việc.

False

wdAllowInteractivity = True

Cho phép bạn tương tác với dữ liệu nếu sổ làm việc của bạn có một bảng hoặc PivotTable mà có thể được sắp xếp và lọc.

True

Mục = itemName

Hiển thị một mục cụ thể. Nếu sổ làm việc của bạn bao gồm biểu đồ, bảng, PivotTable, hoặc phạm vi có tên, và bạn muốn hiển thị chỉ một trong các mục trong trang web của bạn, hãy dùng tham số mục để xác định mục đó. Đối với thông tin về phạm vi có tên và tên mục trong sổ làm việc Excel xem xác định và sử dụng tên trong công thức.

Không thiết lập

Ô hiện hoạt = CellName

Xác định ô hiện hoạt (được chọn) trong sổ làm việc được nhúng khi trang web mở ra. Bạn có thể xác định ô hiện hoạt bằng cách tham chiếu ô (chẳng hạn như A1) hoặc theo tên.

Bạn cũng có thể dùng tham số này để xác định trang tính hiện hoạt bằng cách chọn một ô trong trang tính đó. Nếu bạn muốn chọn một trang tính Power View dưới dạng hiện hoạt, đặt tham số này đến ô A1, ngay cả khi không có lưới không trên một trang tính Power View.

Nếu bạn không xác định ô hiện hoạt, dạng xem đã lưu cuối cùng sẽ được hiển thị.

Dạng xem đã lưu cuối cùng sẽ được hiển thị.

wdHideGridlines = True

Ẩn đường lưới bảng để xem sạch hơn.

False

wdHideHeaders = True

Ẩn tiêu đề cột và hàng.

False

wdDownloadButton = True

Bao gồm các nút tải xuống để người xem có thể tải xuống của riêng họ bản sao của sổ làm việc.

Biểu tượng Excel trong Excel Online

False

Đặt Kích cỡ khung

Bạn có thể đổi cỡ khung Hiển thị sổ làm việc trên trang web của bạn bằng cách sử dụng tiêu chuẩn HTML iframe thuộc tính. Tìm giá trị chiều rộng và chiều cao (theo điểm ảnh) vào bên trong thẻ iframe, và thay đổi các giá trị để có kích cỡ khung mà bạn muốn.

< iframe chiều rộng = chiều cao "201" = "173" frameborder = cuộn "0" = "không"

Kiểm tra sổ làm việc được phát hành

Dưới dạng một blogger, bạn sẽ muốn kiểm tra sổ làm việc được nhúng bạn phát hành là có thể truy nhập ẩn danh mọi người. Dưới đây là một số điều cần cân nhắc suy nghĩ:

 • Hỗ trợ đầy đủ của Power View yêu cầu Silverlight. HTML5 có thể giới hạn một số tính năng Power View.

 • Một kế hoạch giấy phép cho người tạo iframe hoặc chủ sở hữu tệp đặc quyền truy nhập mà người khác có thể không có. Để bảo đảm bảo rằng người xem công cộng có thể xem sổ làm việc được nhúng, hãy chạy một kiểm tra không xác thực bằng cách mở trình duyệt trong chế độ riêng tư và truy nhập vào sổ làm việc được nhúng. Đây là cách:

  1. Mở một trình duyệt trong chế độ riêng tư. Ví dụ, hãy bấm bắt đầu trong trình duyệt riêng tư trong IE hoặc mới cửa sổ ẩn danh trong Chrome.

  2. Dẫn hướng đến blog đã phát hành.

  3. Xem và tương tác với sổ làm việc được nhúng.

Giới hạn của sổ làm việc được nhúng

Tính năng

Giới hạn Tối đa

Kích cỡ sổ làm việc

10 Mbytes

Số lượng người xem đồng thời

1000

Lưu ý: 

 • Lưu lượng truy nhập lượng lớn trên sổ làm việc được nhúng có thể dẫn đến một số người xem được throttled.

 • Trạng thái sẵn sàng của sổ làm việc nhúng có thể thể bị ảnh hưởng bởi số của sổ làm việc được nhúng trong Trung tâm dữ liệu hoặc đối tượng thuê.

Xem Thêm

Trực quan hóa tương tác Power View và Pivottable bây giờ có thể được nhúng vào blog và trang web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×