Nhúng phông chữ trong một ấn phẩm để đảm bảo tính khả dụng của chúng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhúng phông trong ấn phẩm của bạn đảm bảo rằng phông luôn sẵn dùng, ngay cả khi bạn di chuyển đến Ấn phẩm với một máy tính mới hoặc thực hiện với dịch vụ in thương mại.

Bạn có thể nhúng Phông TrueType chỉ, sau đó chỉ nếu cấp phép của họ cho phép nhúng. Tất cả các phông chữ TrueType bao gồm trong Publisher cho phép nhúng.

Phông nhúng tăng kích cỡ tệp của Ấn phẩm của bạn, vì vậy bạn có thể muốn giới hạn số lượng phông mà bạn nhúng. Bạn có thể chọn để nhúng tất cả phông (có hoặc không có hệ thống phông), chỉ các phông riêng lẻ, hoặc tập con của phông chữ số.

Lưu ý: Publisher nhúng Phông TrueType theo mặc định khi bạn sử dụng gói và hướng dẫn để chuẩn bị ấn phẩm của bạn để đưa lên một dịch vụ in thương mại. Bạn không cần phải chọn tùy chọn này trong hộp thoại phông trước khi bạn chạy trình hướng dẫn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem về giới hạn giấy phép phông.

Bạn muốn làm gì?

Nhúng tất cả các phông TrueType

Nhúng Phông TrueType riêng lẻ

Nhúng một tập con của Phông TrueType

Tìm hiểu xem có thể nhúng phông

Nhúng tất cả các phông TrueType

Khi bạn nhúng phông trong ấn phẩm của bạn, thông thường hệ thống phông chữ không được đưa vào phông nhúng vì chúng có thể sẽ được cài đặt trên máy tính nhất khác. Bạn có thể chọn nhúng phông hệ thống. (Ví dụ, bạn có thể chọn nhúng chúng khi bạn biết rằng ai đó làm việc với Ấn phẩm của bạn không có quyền truy nhập vào chúng.)

 1. Bấm tệp > thông tin > quản lý phông nhúng.

 2. Trong hộp thoại phông chữ , hãy chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng khi lưu Ấn phẩm .

 3. Để nhúng phông chữ hệ thống, hãy xóa hộp kiểm không nhúng phông chữ thông thường của hệ thống .

Lưu ý: Nếu Publisher thông báo cho bạn rằng bạn đã sử dụng phông chữ không thể được nhúng, hãy bấm OK. Kiểm tra với dịch vụ in thương mại của bạn để bảo đảm bảo rằng dịch vụ có thể truy nhập vào phông mà không được nhúng. Nếu dịch vụ in không có quyền truy nhập vào các phông chữ, bạn sẽ cần thảo luận bằng cách dùng thay thế phông chữ trong ấn phẩm của bạn.

Đầu trang

Nhúng Phông TrueType riêng lẻ

Bạn có thể đặt trạng thái nhúng phông riêng lẻ. Nếu bạn biết rằng một số Phông TrueType sẵn dùng trên máy tính của bạn hoặc tại dịch vụ in thương mại của bạn, nhưng những người khác đang không sẵn dùng, bạn có thể nhúng chỉ những phông chữ mà bạn cần.

 1. Bấm tệp > thông tin > quản lý phông nhúng.

 2. Trong hộp thoại phông chữ , chọn phông chữ và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nhúng phông khi phông đã được đặt là không thể nhúng, bấm nhúng.

  • Để thay đổi trạng thái nhúng để nhúng không khi phông đã đặt thành được nhúng, hãy bấm không nhúng.

Đầu trang

Nhúng một tập con của Phông TrueType

Khi bạn nhúng phông chữ, bạn có thể nhúng chỉ các ký tự của một phông Ấn phẩm sử dụng thay vì nhúng phông toàn bộ. Nhúng một tập con của phông có thể hữu ích nếu bạn cần giữ nhỏ kích cỡ tệp của Ấn phẩm của bạn. Khi bạn làm như vậy, bạn không thể thực hiện thay đổi văn bản hoặc bổ sung nào mà sử dụng ký tự không được bao gồm trong tập hợp con. Nếu bạn mong đợi để sửa Ấn phẩm của bạn sau này, không nhúng một tập con của phông chữ.

 1. Bấm tệp > thông tin > quản lý phông nhúng.

 2. Trong hộp thoại phông chữ , hãy chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng khi lưu Ấn phẩm .

 3. Chọn hộp kiểm tập con phông khi nhúng .

Lưu ý: Nếu hình vuông xuất hiện thay vì chữ khi bạn nhập văn bản trong ấn phẩm của bạn, bạn có nhập ký tự không được bao gồm trong tập hợp con được nhúng phông chữ. Để khôi phục toàn bộ phông thiết trong ấn phẩm của bạn, hãy xóa hộp kiểm tập con phông khi nhúng .

Đầu trang

Tìm hiểu xem có thể nhúng phông

Giới hạn giấy phép phông có thể không cho phép bạn nhúng phông. Phông đi kèm với Publisher không có giới hạn giấy phép, nghĩa là chúng có thể được nhúng trong ấn phẩm của bạn. Phông chữ không đi kèm với Publisher có thể hạn chế.

 1. Bấm tệp > thông tin > quản lý phông nhúng.

 2. Bên dưới Giới hạn giấy phépNhúng phông, hãy chọn các chi tiết phông giấy phép.

  Nếu hạn chế giấy phép cho biết có thể nhúngphông có thể được nhúng. Nếu hạn chế giấy phép cho biết chỉ xem trước hoặc không có thể nhúng, hãy cân nhắc việc thay đổi phông chữ này trong ấn phẩm của bạn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×