Nhúng nội dung vào OneNote

Nhúng nội dung vào OneNote

Bạn có thể nhúng các nội dung phong phú từ nguồn khác vào OneNote — chẳng hạn như tài liệu, video, clip âm thanh cùng nhiều nội dung khác — bằng cách chèn, dán hoặc liên kết tới những nội dung đó ngay trong ghi chú của bạn.

OneNote hiện hỗ trợ nhúng nội dung từ các site và dịch vụ sau:

 • Buncee

 • ClickView

 • DailyMotion

 • Desmos

 • EdPuzzle

 • Flat.io

 • Flipgrid

 • Geogebra

 • Giphy

 • Microsoft Forms

 • Microsoft Stream (chỉ Windows)

 • nanoo.tv

 • Các tệp Office trên OneDrive

 • Power BI (URL công khai, chưa được xác thực)

 • Quizlet

 • Repl.it

 • Screencast.com

 • Sketchfab

 • Slideshare

 • SoundCloud

 • Spotify

 • Sway

 • TED Talks

 • ThingLink

 • Vimeo

 • Wakelet

 • Wizer

 • YouTube

Lưu ý: Hiện chúng tôi không hỗ trợ nhúng nội dung từ các site không được liệt kê ở đây. Vui lòng kiểm tra lại định kỳ để biết khi có site được bổ sung.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×