Nhóm và ungroup hộp văn bản, hình ảnh và các đối tượng khác trong nhà xuất bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhóm các đối tượng bằng cách kéo con trỏ để vẽ hình chữ nhật lựa chọn xung quanh các đối tượng hoặc bằng cách nhấn giữ Shift và bấm tất cả mọi thứ bạn muốn chọn.

Nhóm đối tượng

  1. Chọn đối tượng bạn muốn nhóm.

  2. Bấm trang đầu > nhóm Ảnh nút .

Rã nhóm đối tượng

  1. Chọn Nhóm đối tượng bạn muốn rã nhóm.

  2. Bấm trang đầu > rã nhóm Button image .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×