Nhóm truy vấn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sắp xếp các truy vấn của bạn trong một sổ làm việc và thực hiện các thao tác hàng loạt trên tất cả các truy vấn trong một nhóm (chẳng hạn như làm mới). Bạn có thể xác định là nhiều nhóm như bạn muốn trong sổ làm việc, cũng như nhóm bên trong nhóm, sắp xếp tầng tổ chức nâng cao hơn. Bạn có thể áp dụng các thao tác hàng loạt cho bất kỳ nhóm truy vấn.

Để tạo một nhóm truy vấn

  1. Trong ngăn Truy vấn sổ làm việc , hãy chọn nhiều truy vấn bằng cách dùng (ctrl + bấm).

  2. Bấm chuột phải vào vùng chọn.

  3. Chọn di chuyển vào nhóm > tạo nhóm.

  4. Trong hộp thoại Tạo nhóm , hãy nhập tênmô tả, và bấm OK.

Nhóm truy vấn

Để xóa một nhóm truy vấn

  1. Bấm chuột phải vào đầu đề Nhóm truy vấn. Ví dụ, Ví dụ về nhóm [2] ở trên.

  2. Bấm rã nhóm.

Để đổi tên một nhóm truy vấn

  1. Bấm chuột phải vào đầu đề Nhóm truy vấn. Ví dụ, Ví dụ về nhóm [2] ở trên.

  2. Bấm thuộc tính, và đổi tên nhóm truy vấn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×