Nhóm tin tức trong ứng dụng di động của SharePoint cho Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Duy trì Nhật với câu chuyện quan trọng hoặc thú vị với tính năng tin tức trong ứng dụng di động SharePoint cho Android. Tin tức câu chuyện được thiết kế để hiển thị tốt trên bất kỳ thiết bị.

Đọc Tin tức Nhóm

Tab tin Hiển thị các bài viết gần đây nhất từ các site bạn đang theo dõi và thường xuyên nhất là ghé thăm cùng với các site được đề nghị bằng đồ họa Office. Gõ nhẹ để đọc bài đăng tin tức. Để tìm hiểu thêm về kết nối giữa ứng dụng di động và đồ thị Office, hãy xem sử dụng ứng dụng di động của SharePoint với đồ họa Office bị tắt.

Ảnh chụp màn hình của tab tin tức

Khi bạn gõ nhẹ trên một trang trong tab site , bạn sẽ thấy tab tin tức bên cạnh hoạt động. Gõ nhẹ vào tin tức để xem tất cả các bài đăng tin tức được phát hành trong trang web này.

Ảnh chụp màn hình của tab tin tức trên Site nhóm

Các bài đăng tin tức mới được thiết kế để hiển thị tốt trên các thiết bị di động. Khi bạn nhấn vào một tiêu đề tin tức ở tab Site hoặc tab Tin tức, bạn sẽ thấy toàn bộ bài viết hoàn thiện với các phần web, gồm hình ảnh và tài liệu nhúng.

Quản lý nhóm tin tức là hiện đang sẵn dùng trong SharePoint Online trên web chỉ. Ứng dụng di động SharePoint cho iOS cho phép thêm bài đăng tin tức trong SharePoint Online. Để biết thêm thông tin về việc sửa hoặc loại bỏ một bài đăng tin tức trên web, hãy xem giữ nhóm của bạn cập nhật tin tức trên site nhóm của bạn

Thêm trợ giúp cho SharePoint cho Android

Ứng dụng di động của SharePoint cho Android

Đặt câu hỏi của bạn trong SharePoint cộng đồng trực tuyến Android

Để nhận thêm trợ giúp, hãy liên hệ với bộ phận CNTT hoặc người quản trị của bạn. Nếu bạn là người quản trị SharePoint Online, bạn cũng có thể mở thẻ hỗ trợ trong trung tâm quản trị Office 365.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về việc bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi như thế nào! Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site UserVoice của SharePoint. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×