Nhóm, sao chép, di chuyển, hoặc căn chỉnh các điều khiển trên một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn thêm biểu mẫu và điều khiển ActiveX một biểu mẫu trang tính, bạn có thể muốn nhóm, sao chép, di chuyển, hoặc căn chỉnh điều khiển để tạo một cũng được thiết kế, người dùng thân thiện biểu mẫu.

Bạn muốn làm gì?

Nhóm, rã nhóm hoặc rã nhóm các điều khiển

Sao chép một hoặc nhiều điều khiển

Di chuyển một hoặc nhiều điều khiển

Di chuyển điều khiển trước hoặc phía sau trong thứ tự xếp chồng đối tượng

Căn chỉnh và điều khiển phân phối

Nhóm, rã nhóm hoặc rã nhóm các điều khiển

Khi bạn nhóm các điều khiển, bạn kết hợp chúng để bạn có thể làm việc với chúng như thể chúng là một điều khiển duy nhất. Ví dụ, bạn có thể đổi kích cỡ hoặc di chuyển tất cả các điều khiển trong một nhóm dưới dạng một đơn vị.

Lưu ý: Bạn không thể kết hợp điều khiển biểu mẫu hoặc điều khiển ActiveX với đối tượng công cụ vẽ hoặc công cụ SmartArt (chẳng hạn như hình dạng và SmartArt đồ họa) trong cùng một nhóm lựa chọn.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Điều khiển nhóm

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn các điều khiển mà bạn muốn nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Bấm chuột phải vào lựa chọn, trỏ tới nhóm, sau đó bấm nhóm.

Rã nhóm các điều khiển

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn Nhóm mà bạn muốn rã nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Bấm chuột phải vào lựa chọn, trỏ tới nhóm, sau đó bấm rã nhóm.

  1. Để tiếp tục tách, bấm khi hộp thông báo xuất hiện.

  2. Để thay đổi điều khiển riêng lẻ, tiếp tục chọn và rã nhóm các điều khiển cho đến khi nào bạn muốn trở nên sẵn dùng.

Rã nhóm các điều khiển

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn bất kỳ một trong các điều khiển trước đó đã được nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Bấm chuột phải vào lựa chọn, trỏ tới nhóm, sau đó bấm rã nhóm.

Đầu trang

Sao chép một hoặc nhiều điều khiển

Bạn có thể sao chép một hoặc nhiều điều khiển theo nhiều cách.

Lưu ý: Bạn không thể kết hợp điều khiển biểu mẫu hoặc điều khiển ActiveX với đối tượng công cụ vẽ hoặc công cụ SmartArt (chẳng hạn như hình dạng và SmartArt đồ họa) trong cùng một nhóm lựa chọn.

Bằng cách sử dụng các lệnh sao chép và dán

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn điều khiển hoặc điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Để tạo bản sao duy nhất của một điều khiển, trên trang đầu tab, trong nhóm bảng tạm , bấm sao chép, Ảnh nút sau đó bấm dán Ảnh nút .

  Để thực hiện nhiều trùng lặp, hãy lặp lại dán cho đến khi bạn có số lượng bản sao mà bạn muốn.

Bằng cách sử dụng bàn phím và chuột

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn điều khiển hoặc điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Nhấn CTRL và kéo điều khiển.

  Để thực hiện nhiều trùng lặp, hãy lặp lại kéo cho đến khi bạn có số lượng bản sao mà bạn muốn.

Đầu trang

Di chuyển một hoặc nhiều điều khiển

Bạn có thể di chuyển một hoặc nhiều điều khiển theo nhiều cách.

Lưu ý: Bạn không thể kết hợp điều khiển biểu mẫu và điều khiển ActiveX với đối tượng công cụ vẽ hoặc công cụ SmartArt (chẳng hạn như hình dạng và SmartArt đồ họa) trong cùng một nhóm lựa chọn.

Bằng cách sử dụng chuột

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn điều khiển hoặc điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Đặt con trỏ lên điều khiển cho đến khi con trỏ thay đổi thành con trỏ chéo, sau đó kéo điều khiển đã chọn hoặc điều khiển đến vị trí khác.

Bằng bàn phím

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn điều khiển hoặc điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Nhấn các phím mũi tên để di chuyển điều khiển theo từng nấc tăng đơn điểm ảnh .

Đầu trang

Di chuyển điều khiển trước hoặc phía sau trong thứ tự xếp chồng đối tượng

Điều khiển và đối tượng khác trên bức vẽ tự động xếp chồng trong riêng lẻ tầng khi bạn thêm chúng. Bạn có thể nhìn thấy thứ tự xếp chồng khi điều khiển chồng lấp lên — điều khiển trên cùng một phần bao gồm các điều khiển bên dưới nó.

Lưu ý: Điều khiển biểu mẫu và ActiveX có một đối tượng xếp thứ tự là riêng biệt và khác với các đối tượng công cụ vẽ và công cụ SmartArt, chẳng hạn như hình dạng và SmartArt đồ họa.

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Bấm chuột phải vào lựa chọn, trỏ đến thứ tự, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

  1. Để di chuyển điều khiển một tầng lên trong thứ tự xếp chồng, hãy bấm Đưa ra trước.

  2. Để di chuyển điều khiển để tầng trên cùng trong thứ tự xếp chồng, hãy bấm đưa lên trước.

  3. Để di chuyển điều khiển một tầng xuống trong thứ tự xếp chồng, hãy bấm Đưa ra sau.

  4. Để di chuyển điều khiển để tầng dưới cùng trong thứ tự xếp chồng, hãy bấmđưa ra sau.

Đầu trang

Căn chỉnh và điều khiển phân phối

Quan trọng: Để thực hiện thủ tục sau đây, bạn phải thêm menu nút căn chỉnh trên tab Công cụ vẽ vào Thanh công cụ truy nhập nhanh.

Menu nút căn chỉnh thêm từ Công cụ vẽ tab công cụ truy nhập nhanh

 1. Bấm vào mũi tên kế bên Thanh công cụ Truy cập Nhanh, rồi bấm Thêm Lệnh.

 2. Bên dưới Chọn lệnh từ, chọn Tất cả các Lệnh.

 3. Trong danh sách, hãy chọn căn chỉnh Ảnh nút .

 4. Bấm Thêm rồi bấm OK.

Lưu ý: Bạn không thể kết hợp các điều khiển biểu mẫu và điều khiển ActiveX với đối tượng công cụ SmartArt (chẳng hạn như các hình dạng và SmartArt) trong cùng một nhóm lựa chọn.

Căn chỉnh tất cả các điều khiển vào lưới hoặc hình dạng

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để căn chỉnh tất cả đối tượng với góc trên bên trái của một ô, trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm vào mũi tên kế bên căn chỉnh Ảnh nút , sau đó bấm đính vào lưới Ảnh nút .

  Đính vào tính năng hoạt động hay không đường lưới được bật hoặc tắt. Bạn cũng có thể căn chỉnh các điều khiển với đường lưới ô bằng cách nhấn giữ phím ALT trong khi bạn di chuyển điều khiển hoặc đối tượng.

 • Để tự động căn chỉnh các điều khiển với các cạnh chiều dọc và ngang của các hình dạng khi bạn di chuyển hoặc vẽ, trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm vào mũi tên kế bên căn chỉnh Ảnh nút , sau đó bấm đính vào hình dạng Ảnh nút .

Căn chỉnh điều khiển theo cạnh của họ

Quan trọng: Căn chỉnh các điều khiển có thể gây ra chúng xếp chồng lên nhau. Hãy đảm bảo rằng các điều khiển được được định vị so với nhau theo cách mà bạn muốn trước khi bạn chạy lệnh để căn chỉnh chúng.

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn các điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Để căn chỉnh các điều khiển, trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm vào mũi tên kế bên căn chỉnh Ảnh nút , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để căn chỉnh các điều khiển bằng điều khiển cao nhất, hãy bấm Căn trên cùng Ảnh nút .

  2. Để căn chỉnh các điều khiển bằng điều khiển cuối ngoài, bấm Căn chỉnh dưới cùng Ảnh nút .

  3. Để căn chỉnh các điều khiển bằng điều khiển ngoài cùng bên trái, bấm Căn trái Ảnh nút .

  4. Để căn chỉnh các điều khiển bằng điều khiển ngoài cùng bên phải, Bên phải căn chỉnh Ảnh nút .

Căn chỉnh điều khiển theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn các điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Để căn chỉnh các điều khiển, trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm vào mũi tên kế bên căn chỉnh Ảnh nút , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để căn chỉnh các điều khiển theo chiều ngang qua giữa các điều khiển, bấm Căn giữa Ảnh nút .

  2. Để căn chỉnh các điều khiển theo chiều dọc thông qua Trung tâm của các điều khiển, bấm Căn chỉnh tâm Ảnh nút .

Phân phối điều khiển theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc

 1. Nếu một hoặc nhiều điều khiển là điều khiển ActiveX, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng tab nhà phát triển sẵn dùng.

   Hiển thị tab nhà phát triển

   1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

   2. Trong danh mục Phổ biến, dưới mục Những tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, chọn hộp kiểm Hiện tab Nhà phát triển trong Dải băng, rồi bấm vào OK.

    Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

  2. Đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bật Chế độ thiết kế Ảnh nút .

 2. Chọn ít nhất ba điều khiển. Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn hoặc bỏ chọn các điều khiển trên một trang tính.

 3. Phân phối các điều khiển, trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm vào mũi tên kế bên căn chỉnh Ảnh nút , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để đồng đều điều khiển khoảng trống theo chiều ngang, bấm Phân phối theo chiều ngang Ảnh nút .

  2. Để đồng đều điều khiển khoảng trống theo chiều dọc, hãy bấm Phân phối theo chiều dọc Ảnh nút .

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×