PivotTable

Nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable

Nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable

Việc nhóm dữ liệu trong PivotTable có thể giúp bạn hiển thị tập hợp con dữ liệu cần phân tích. Ví dụ, bạn có thể muốn nhóm một danh sách ngày hoặc thời gian cồng kềnh (trường ngày và thời gian trong PivotTable) thành quý và tháng, như sau:

Ngày được nhóm theo tháng và quý

Lưu ý: Nhóm theo thời gian là tính năng mới trong Excel 2016. Với tính năng nhóm theo thời gian, mối quan hệ trong toàn bộ các trường liên quan đến thời gian sẽ được phát hiện tự động và được nhóm cùng nhau khi bạn thêm hàng của các trường thời gian vào PivotTable của mình. Sau khi đã nhóm lại với nhau, bạn có thể kéo nhóm vào Pivot Table của mình và bắt đầu phân tích.

 1. Trong PivotTable, bấm chuột phải vào bất kỳ trường ngày và thời gian hoặc trường số nào, rồi bấm Nhóm.

 2. Trong hộp Bắt đầu tại và Kết thúc tại, nhập như sau (nếu cần thiết):

  Hộp thoại Nhóm

  • Số nhỏ nhất và lớn nhất để nhóm các trường số.

  • Ngày hoặc thời gian đầu và cuối mà bạn muốn nhóm theo đó.

   Mục trong hộp Kết thúc tại phải lớn hơn hoặc muộn hơn mục trong hộp Bắt đầu tại.

 3. Trong hộp Theo, hãy làm như sau:

  • Đối với trường số, hãy nhập số biểu thị khoảng cho từng nhóm.

  • Đối với trường ngày hoặc thời gian, hãy bấm vào một hoặc nhiều khoảng ngày hoặc thời gian cho các nhóm.

   Bạn có thể bấm thêm khoảng thời gian để nhóm theo đó. Ví dụ, bạn có thể nhóm theo Tháng và Tuần. Trước tiên hãy nhóm các mục theo tuần, bảo đảm rằng Ngày là khoảng thời gian duy nhất được chọn, sau đó trong hộp Số ngày, bấm 7. Sau đó bấm Tháng.

Mẹo: Các nhóm ngày và thời gian được dán nhãn rõ ràng trong PivotTable. Ví dụ, nhãn Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Sáu cho tháng. Để thay đổi một nhãn nhóm, hãy bấm vào nó, nhấn F2, rồi nhập tên bạn muốn.

Lưu ý: Tính năng nhóm theo thời gian chỉ sẵn dùng trong Excel 2016.

 • Trong ngăn tác vụ Trường PivotTable, kéo một trường ngày từ khu vực Trường vào khu vực Hàng hoặc Cột để tự động nhóm dữ liệu theo khoảng thời gian.

  Danh sách Trường PivotTable trước khi phân nhóm thời gian
  Danh sách Trường PivotTable trước khi phân nhóm thời gian

  Danh sách trường PivotTable trước khi nhóm theo thời gian

  Excel tự động thêm các cột được tính toán vào PivotTable vốn được sử dụng để phân nhóm cho dữ liệu ngày hay giờ. Excel sẽ cũng tự động thu gọn dữ liệu để hiển thị nó theo những khoảng ngày hay giờ gần nhất.

  Ví dụ, khi trường Ngày được đánh dấu trong danh sách Trường ở trên, Excel sẽ tự động thêm Năm, Quý và tháng (Ngày) như được hiển thị dưới đây.

  Danh sách Trường PivotTable sau khi nhóm theo thời gian
  Danh sách Trường PivotTable sau khi phân nhóm thời gian

  Danh sách trường PivotTable sau khi nhóm theo thời gian

Lưu ý: 

 • Khi bạn kéo một trường ngày từ Danh sách Trường vào khu vực Hàng hoặc Cột mà đã tồn tại một trường trong đó, rồi đặt trường dữ liệu ở trên trường hiện có, trường ngày hiện có sẽ bị loại bỏ khỏi vực Hàng hay Cột và dữ liệu này sẽ không tự động thu gọn để bạn có thể thấy trường này khi thu gọn dữ liệu.

 • Đối với PivotTable của mô hình dữ liệu, khi bạn kéo một trường ngày với hơn một nghìn hàng dữ liệu từ Danh sách trường vào khu vực Hàng hay Cột, trường Ngày sẽ bị loại bỏ khỏi Danh sách trường để Excel có thể hiển thị PivotTable vượt quá giới hạn một triệu bản ghi.

Bạn cũng có thể chọn các mục cụ thể và nhóm chúng lại như sau:

Các tên đã chọn được nhóm với nhau

 1. Trong PivotTable, hãy chọn hai hoặc nhiều mục cần nhóm lại với nhau, nhấn giữ Ctrl hoặc Shilft trong khi bấm vào chúng.

 2. Bấm chuột phải vào mục bạn vừa chọn, rồi bấm Nhóm.

Khi bạn nhóm các mục đã chọn, bạn tạo ra một trường mới dựa trên trường bạn đang nhóm. Ví dụ khi bạn nhóm một trường gọi là SalesPerson, bạn tạo ra một trường mới là gọi là SalesPerson1. Trường này được thêm vào phần trường trong Danh sách Trường và bạn có thể dùng nó như các trường khác. Trong PivotTable, bạn sẽ nhìn thấy nhãn nhóm, chẳng hạn như Group1 cho nhóm đầu tiên bạn tạo. Để thay đổi nhãn nhóm cho ý nghĩa hơn, hãy bấm vào nó, > Thiết đặt Trường, và trong hộp Tên Tùy chỉnh, nhập tên mà bạn muốn.

Mẹo: 

 • Để có một PivotTable tiện lợi hơn, bạn có thể muốn tạo nhóm cho tất cả các mục khác chưa được nhóm trong trường.

 • Đối với các trường được tổ chức theo cấp bậc, bạn chỉ có thể nhóm các mục có cùng cấp bậc trên nó. Ví dụ, nếu trường có các cấp bậc Quốc gia và Thành phố, bạn không thể nhóm các thành phố từ những quốc gia khác nhau.

Để loại bỏ nhóm, bấm chuột phải vào bất kỳ mục nào trong dữ liệu đã nhóm, rồi bấm Rã nhóm.

Nếu bạn rã nhóm trường số hoặc trường ngày và thời gian, tất cả các nhóm dành cho trường đó sẽ bị xóa bỏ. Nếu bạn rã nhóm một nhóm các mục đã chọn, thì chỉ các mục đã chọn sẽ được rã nhóm. Trường nhóm sẽ không được loại bỏ khỏi Danh sách Trường đến khi tất cả nhóm trong trường này được rã nhóm. Ví dụ, giả sử bạn có bốn thành phố trong trường Thành phố: Boston, New York, Los Angeles, và Seattle. Bạn nhóm chúng lại để New York và Boston ở trong một nhóm mà bạn đặt tên là Đại Tây Dương, và Los Angeles và Seattle hiện đang ở trong một nhóm mà bạn đặt tên là Thái Bình Dương. Một trường mới, City2, sẽ xuất hiện trong khu vực Trường và sẽ được đặt vào khu vực Hàng của Danh sách Trường.

Như minh họa ở đây, trường City2 được dựa trên trường Thành phố và được đặt trong vùng Hàng để nhóm các thành phố đã chọn.

City2, dựa trên trường Thành phố, được sử dụng trong khu vực Hàng để nhóm

Như được hiển thị dưới đây, bốn thành phố được sắp xếp theo các nhóm mới, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Các nhóm Đại Tây Dương và Thái Bình Dương tùy chỉnh dựa trên các thành phố đã chọn

Lưu ý: Khi bạn hoàn tác thời gian được nhóm hoặc hoàn tác các trường tự động thu gọn, lần hoàn tác đầu tiên sẽ loại bỏ các trường được tính toán khỏi các khu vực trường, chỉ để lại trường ngày. Điều này sẽ nhất quán với cách hoàn tác PivotTable hoạt động trong các phiên bản trước. Lần hoàn tác thứ hai sẽ loại bỏ trường ngày ra khỏi các khu vực trường và hoàn tác mọi thứ.

Khi bạn nhóm dữ liệu trong PivotTable, hãy lưu ý rằng:

 • Bạn không thể nhóm các mục cho dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) mà không hỗ trợ lệnh CREATE SESSION CUBE.

 • Bạn không thể thêm một mục đã tính toán vào một trường đã nhóm. Trước tiên bạn phải rã nhóm mục, sau đó thêm mục đã tính toán, rồi nhóm lại các mục đó.

 • Bạn không thể dùng lệnh Chuyển thành Công thức (Công cụ PivotTable > Phân tích> Công cụ OLAP) khi bạn có một hoặc nhiều mục đã nhóm. Bạn hãy rã nhóm các mục đã nhóm trước khi sử dụng lệnh này.

 • Bạn không thể tạo slicer cho cấu trúc phân cấp OLAP với trường đã nhóm.

 • Chỉ Excel 2016: Bạn có thể tắt tính năng nhóm theo thời gian trong PivotTable (bao gồm các PivotTable của mô hình dữ liệu) và Pivot Chart bằng cách chỉnh sửa sổ đăng ký của bạn.

Xem thêm

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Video đào tạo: Nhóm dữ liệu trong PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×