Nhóm hỗ trợ miễn phí và tuyên bố về quyền riêng tư

Nhóm hỗ trợ miễn phí và tuyên bố về quyền riêng tư

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hỗ trợ

Bạn có câu hỏi về Teams miễn phí? Nhận câu trả lời từ giàu kinh nghiệm người dùng và nhóm sản phẩm Microsoft Teams trong Cộng đồng Microsoft kỹ thuật cho nhóm.

Tuyên bố về quyền riêng tư

Đọc điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu những gì dữ liệu cá nhân Microsoft thu thập từ bạn trong khi bạn dùng Microsoft Teams miễn phí, cũng như cách chúng tôi dùng dữ liệu đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×