Nhóm bảo mật mặc định

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Quyết định mà nhóm bảo mật để sử dụng là quyết định quan trọng nhất, bạn hãy về bảo mật và nội dung trang.

Với nhóm bảo mật, bạn kiểm soát truy nhập cho tập hợp người dùng thay vì người dùng cá nhân.

Nhóm bảo mật có thể gồm nhiều người dùng cá nhân, có thể giữ các nhóm bảo mật Windows duy nhất hoặc có thể là sự kết hợp hai.

Để biết thông tin về cách làm việc với các nhóm bảo mật và phân phối được bao gồm trong dịch vụ miền Active Directory, hãy xemchọn Nhóm bảo mật (TechNet).

Nhóm bảo mật trao không có quyền cụ thể đến trang; họ đủ chỉ là một cách để chứa một tập hợp người dùng. Bạn có thể tổ chức người dùng vào bất kỳ số nào của nhóm, tùy thuộc vào kích cỡ và độ phức tạp của tổ chức hoặc trang Web của bạn.

Nhóm bảo mật ba được cung cấp theo mặc định, như minh họa trong bảng sau đây. Lưu ý rằng bạn có thể tùy chỉnh chúng bằng cách gán mức cấp phép bất kỳ để chúng mà bạn muốn, và bạn cũng có thể tạo nhóm bảo mật mới với các mức cấp phép bạn muốn.

Tên nhóm bảo mật

Mức cấp phép mặc định

Sử dụng cho

Người sở hữu tên trang

Toàn quyền Kiểm soát

Những người cần có thể quản lý quyền đối với trang, thiết đặt và hình thức. Hạn chế sử dụng.

Trang tên thành viên

Đóng góp

Những người cần có thể sửa nội dung trang.

Tên khách truy nhập

Đọc

Những người cần phải có khả năng xem nội dung trang, nhưng không thể sửa.

Ngoài ra, sau đây đặc biệt người dùng và nhóm sẵn dùng cho các tác vụ quản trị cao cấp:

Người quản trị tuyển tập trang    Bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều người dùng làm trang chính và phụ người quản trị tuyển tập.

Những người dùng được ghi lại trong cơ sở dữ liệu dưới dạng liên hệ cho tuyển tập trang. Họ có toàn quyền kiểm soát tất cả các trang trong tuyển tập trang, có thể kiểm tra tất cả nội dung trang, và nhận được bất kỳ cảnh báo quản trị (chẳng hạn như xác nhận xem trang sẽ vẫn đang được dùng).

Nói chung, bạn chỉ định người quản trị tuyển tập trang khi bạn tạo trang web, nhưng bạn có thể thay đổi chúng nếu cần bằng cách sử dụng trung tâm quản trị trang web hoặc trang thiết đặt trang.

Người quản trị cụm máy chủ    Nhóm người quản trị cụm máy chủ được dùng trong Trung tâm quản trị chỉ và không sẵn dùng cho bất kỳ site nào, vì vậy nếu bạn là một chuyên gia CNTT, bạn có thể không gặp phải các nhóm này.

Điều khiển nhóm này, người dùng nào có thể quản lý máy chủ và thiết đặt máy chủ cụm máy chủ. Nhóm người quản trị cụm máy chủ sẽ thay thế cần để thêm người dùng vào nhóm người quản trị cho máy chủ. Người quản trị cụm máy chủ không có truy nhập nội dung site theo mặc định; họ phải có quyền sở hữu trang để xem bất kỳ nội dung. Họ thực hiện điều này bằng cách thêm chính họ là người quản trị tuyển tập trang, hành động nào đang ghi lại trong Nhật ký kiểm tra.

Người quản trị    Các thành viên của nhóm người quản trị trên máy chủ cục bộ có thể thực hiện tất cả các hành động người quản trị cụm máy chủ và nhiều hơn nữa, bao gồm các thao tác sau:

  1. Cài đặt sản phẩm mới hoặc ứng dụng.

  2. Triển khai các phần Web và các tính năng mới vào bộ đệm ẩn lắp ráp toàn cầu.

  3. Tạo ứng dụng Web mới và trang IIS Web mới.

  4. Bắt đầu dịch vụ.

Chẳng hạn như người quản trị cụm máy chủ nhóm, thành viên của nhóm người quản trị trên máy chủ nội bộ không có truy nhập nội dung trang, theo mặc định.

Sau khi bạn xác định các nhóm mà bạn cần, xác định các mức cấp phép để gán cho mỗi nhóm trên site của bạn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×