Nhân và chia các số trong Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhân và chia trong Excel là dễ dàng, nhưng bạn cần để tạo công thức đơn giản để thực hiện. Chỉ cần nhớ rằng tất cả các công thức trong Excel bắt đầu với dấu bằng (=) và bạn có thể sử dụng thanh công thức để tạo chúng.

Nhân các số

Giả sử bạn muốn tính số nước đóng chai cần cho một cuộc hội thảo khách hàng là bao nhiêu (tổng số người tham dự × 4 ngày × 3 chai mỗi ngày) hoặc chi phí đi lại cần hoàn trả cho một chuyến công tác (tổng số dặm × 0,46). Có một vài cách để thực hiện phép tính nhân các số.

Nhân các số trong cùng một ô

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng toán tử số học * (dấu sao).

Ví dụ, nếu bạn nhập =5*10 vào một ô, ô đó sẽ thể hiện kết quả là 50.

Nhân một cột số với một hằng số.

Giả sử bạn muốn nhân mỗi ô trong một cột gồm có bảy số với một số đã có trong một ô khác. Trong ví dụ này, con số bạn muốn nhân là 3, đã có ở ô C2.

Nhân các số với một hằng số
 1. Kiểu = A2 * $B$ 2 trong một cột mới trong bảng tính của bạn (ví dụ trên sử dụng cột D). Hãy đảm bảo bao gồm một biểu tượng $ trước B và trước 2 trong công thức và nhấn ENTER.

  Lưu ý: Dùng biểu tượng $ cho Excel biết rằng tham chiếu đến B2 là "tuyệt đối," nghĩa là rằng khi bạn sao chép công thức vào một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô B2. Nếu bạn không dùng biểu tượng $ trong công thức và bạn kéo công thức xuống đến ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức = A3 * C3, sẽ không hoạt động vì không có giá trị nào trong B3.

 2. Kéo công thức xuống đến ô khác trong cột.

  Lưu ý: Trong Excel 2016 cho Windows, các ô được nhập tự động.

Nhân các số trong những ô khác nhau bằng cách sử dụng công thức

Bạn có thể dùng hàm PRODUCT để nhân các số, ô và phạm vi.

Nhân các số bằng cách dùng hàm PRODUCT

Bạn có thể dùng bất kỳ tổ hợp giá trị tối đa 255 số hoặc tham chiếu ô trong hàm PRODUCT . Ví dụ, công thức =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) nhân hai ô duy nhất (A2 và G4), hai số (12 và 150) và ba phạm vi (A4:A15, E3:E5 và H4:J6).

Chia các số

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng người giờ nó đã thực hiện để kết thúc dự án (dự án tổng giờ ÷ tất cả mọi người trong dự án) hoặc dặm thực tế / gallon suất cho chuyến đi trượt gần đây của bạn (tổng dặm ÷ tổng lít). Không có một vài cách để chia các số.

Chia số trong một ô

Để thực hiện bài tập này, hãy sử dụng toán tử số học / (dấu gạch chéo).

Ví dụ, nếu bạn gõ = 10/5 trong một ô, thì ô đó hiển thị 2.

Quan trọng: Hãy chắc chắn nhập dấu bằng (=) vào ô trước khi bạn nhập số và toán tử /, nếu không, Excel sẽ hiểu những gì bạn gõ là ngày. Ví dụ, nếu bạn nhập 7/30, Excel có thể hiển thị ngày 30 tháng 7 trong ô. Hoặc, nếu bạn gõ 12/36, đầu tiên Excel sẽ chuyển đổi giá trị đó thành 12/1/1936 và hiển thị ngày 1 tháng 12 trong ô.

Lưu ý: Không có hàm DIVIDE trong Excel.

Chia số bằng cách sử dụng tham chiếu ô

Thay vì nhập số trực tiếp vào trong một công thức, bạn có thể dùng tham chiếu ô, chẳng hạn như A2 và A3, để tham chiếu đến những số mà bạn muốn chia.

Ví dụ:

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem các công thức trả về kết quả, hãy nhấn CTRL +' (dấu huyền), hoặc trên tab công thức , hãy bấm nút Hiển thị công thức .

A

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

15000

=A2/A3

15000 chia cho 12 (1250)

3

12

Chia một cột chứa nhiều số cho một hằng số

Giả sử bạn muốn chia mỗi ô trong một cột gồm bảy số cho một số được chứa trong một ô khác. Trong ví dụ này, số bạn muốn chia là 3, có trong ô C2.

A

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. Kiểu = A2 / $C$ 2 trong ô B2. Đảm bảo bao gồm một biểu tượng $ trước C và trước 2 trong công thức.

 2. Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B.

Lưu ý: Dùng biểu tượng $ cho Excel biết rằng tham chiếu đến C2 là "tuyệt đối," nghĩa là rằng khi bạn sao chép công thức vào một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô C2. Nếu bạn không dùng biểu tượng $ trong công thức và bạn kéo công thức xuống đến ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức = A3/C3, sẽ không làm việc, vì không có không có giá trị trong ô C3.

Xem thêm

Toán tử tính toán và thứ tự của hoạt động

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×