Nhân cột số với cùng một số

Giả sử bạn muốn nhân cột số với cùng một số trong ô khác. Mẹo để nhân cột số với một số là thêm biểu tượng $ vào địa chỉ ô của số đó trong công thức trước khi sao công thức.

Trong bảng ví dụ của chúng tôi dưới đây, chúng tôi muốn nhân tất cả các số trong cột A cho số 3 trong ô C2. Công thức =A2*C2 sẽ tạo kết quả đúng (4500) trong ô B2. Nhưng sao công thức xuống cột B sẽ không hoạt động vì tham chiếu ô C2 đổi thành C3, C4, vân vân. Vì không có dữ liệu trong các ô đó, kết quả trong ô B3 đến B6 sẽ đều bằng không.

Dữ liệu trong cột A, công thức trong cột B và số 3 trong ô C2

Để nhân tất cả các số trong cột A cho ô C2, hãy thêm biểu tượng $ vào tham chiếu ô, như thế này: $C$2, bạn có thể xem trong ví dụ dưới.

Số trong cột A, công thức trong cột B với dấu $ và số 3 trong cột C

Dùng biểu tượng $ sẽ cho Excel biết rằng tham chiếu đến C2 là “tuyệt đối”. Vì thế, khi bạn sao công thức đến ô khác, tham chiếu sẽ luôn luôn là ô C2. Để tạo công thức:

  1. Trong ô B2, hãy nhập dấu bằng (=).

  2. Bấm ô A2 để nhập ô trong công thức.

  3. Nhập dấu hoa thị (*).

  4. Bấm ô C2 để nhập ô trong công thức.

  5. Bây giờ, nhập biểu tượng $ trước C và biểu tượng $ trước 2: $C$2.

  6. Bấm Enter.

Mẹo:  Thay vì nhập biểu tượng $, bạn có thể đặt con trỏ chèn trước hoặc sau tham chiếu ô bạn muốn đặt “tuyệt đối” và bấm phím F4 để thêm biểu tượng $.

Bây giờ, chúng ta sẽ nhìn lại một chút để xem cách thức dễ dàng sao công thức xuống cột sau khi bạn bấm Enter trong ô B2.

  1. Chọn ô B2.

  2. Bấm đúp hình vuông nhỏ màu lục ở góc dưới, bên phải của ô.

Công thức sẽ tự động sao xuống đến ô B6.

Hộp hình vuông màu lục ở góc dưới, bên phải của ô B2

Và với công thức đã sao, cột B sẽ trả lại câu trả lời đúng.

Cột a được nhân với ô C2, có kết quả trong cột B

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×