Nhân các số

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tính số nước đóng chai cần cho một cuộc hội thảo khách hàng là bao nhiêu (tổng số người tham dự × 4 ngày × 3 chai mỗi ngày) hoặc chi phí đi lại cần hoàn trả cho một chuyến công tác (tổng số dặm × 0,46). Bạn có vài cách để nhân các số.

Nhân các số trong cùng một ô

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng toán tử số học * (dấu sao).

Ví dụ, nếu bạn gõ = 5 * 10 trong một ô, ô sẽ hiển thị kết quả là 50.

Nhân một cột số với một hằng số

Giả sử bạn muốn nhân mỗi ô trong một cột gồm có bảy số với một số đã có trong một ô khác. Trong ví dụ này, con số bạn muốn nhân là 3, đã có ở ô C2.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

15000

=A2*$C$2

3

12

=A3*$C$2

48

=A4*$C$2

729

=A5*$C$2

1534

=A6*$C$2

288

=A7*$C$2

4306

=A8*$C$2

  1. Kiểu = A2 * $C$ 2 trong ô B2. Đảm bảo bao gồm biểu tượng $ trước C và trước 2 trong công thức.

    Ký hiệu $ tham chiếu đến số tuyệt đối trong C2, nó có nghĩa là khi bạn sao chép công thức sang một ô khác, sẽ luôn có tham chiếu tới ô C2. Nếu bạn không dùng các ký hiệu $ trong công thức, khi bạn kéo công thức xuống tới ô B3, Excel Online sẽ thay đổi công thức thành =A3*C3, nó không cho ra kết quả vì không có giá trị nào ở ô C3.

  2. Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B.

Nhân các số trong những ô khác nhau bằng cách dùng công thức

Để thực hiện nhiệm vụ này, hãy dùng toán tử dấu hoa thị (*) hoặc hàm PRODUCT.

Ví dụ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Dữ liệu

5

15

30

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2*A3

Nhân các số trong hai ô đầu tiên (75)

=PRODUCT(A2:A4)

Nhân tất cả các số có trong phạm vi (2250)

=PRODUCT(A2:A4,2)

Nhân tất cả các số có trong phạm vi 2 (4500)

Bạn có thể dùng bất kỳ tổ hợp giá trị tối đa 255 số hoặc tham chiếu ô trong hàm PRODUCT. Ví dụ, công thức =PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6) nhân các giá trị trong hai ô duy nhất (A2 và G4), hai số (12 và 150), và các giá trị trong phạm vi ba (A4:A15, E3:E5 và H4:J6).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×