Nhập hoặc đăng ký nhận lịch trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bạn đang sử dụng Outlook trên web nếu bạn sử dụng tài khoản công ty hoặc trường học để đăng nhập vào Office 365. Để xem hướng dẫn cho việc nhập hoặc đăng ký lịch trong một Outlook.com, Hotmail, Live, hoặc tài khoản MSN, hãy xem nhập hoặc đăng ký nhận lịch trong Outlook.com.

Trong Outlook trên web, bạn có thể nhập sự kiện từ tệp .ics vào lịch của bạn hiện có hoặc đăng ký lịch trực tuyến và nhận được cập nhật tự động (còn gọi là thuê bao ICS hoặc thuê bao iCal). Bạn có thể nhập lịch từ trang web hoặc lịch chương trình hỗ trợ các định dạng tệp .ics, chẳng hạn như Apple iCal, Lịch Google và tia chớp Mozilla.

Bạn có thể tìm kiếm internet cho danh sách của iCals. Trang web cho rạp, đội thể thao và trường thường có một nối kết "Thêm vào lịch" bạn có thể dùng để tải xuống một iCal. Bing cũng có gợi ý cho lịch.

Lưu ý: Microsoft không chịu trách nhiệm cho độ chính xác hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba lịch. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại điều khoản và điều kiện trước khi nhập hoặc đăng ký lịch bất kỳ bên thứ ba.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang dùng mới Outlook trên web. Chọn phiên bản nào bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên Web Beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

 1. Định vị lịch mà bạn muốn thêm và lưu nó vào một thư mục trên máy tính của bạn dưới dạng tệp .ics.

 2. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 3. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 4. Trong ngăn dẫn hướng, chọn Khám phá lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Khám phá lịch

 5. Bên dưới Nhập lịch, chọn Từ tệp.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn Nhập từ tệp

 6. Bên dưới Nhập từ tệp, chọn Duyệt, chọn tệp .ics, rồi chọn Mở.

 7. Bên dưới nhập, hãy chọn lịch mà bạn muốn tệp sẽ được nhập vào, sau đó chọn nhập.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 3. Trong ngăn dẫn hướng, chọn Khám phá lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Khám phá lịch

 4. Bên dưới Nhập lịch, chọn Từ web.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn Nhập từ web

 5. Bên dưới Liên kết đến lịch, nhập URL cho lịch được liên kết.

 6. Bên dưới Tên lịch, nhập tên bạn muốn sử dụng cho lịch.

 7. Chọn Nhập.

Lưu ý: Bất cứ khi nào các sự kiện thay đổi trên một iCal, có thể mất hơn 24 giờ cho Outlook trên web để cập nhật lịch của bạn.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 3. Trong ngăn dẫn hướng lịch, chọn Khám phá lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Khám phá lịch

 4. Bên dưới Nhập lịch, chọn Từ thư mục.

 5. Nhập địa chỉ email hoặc tên của lịch mà bạn muốn thêm. Outlook trên web sẽ tự động tìm thấy các mục nhập phù hợp từ danh bạ của tổ chức.

 6. Chọn Thêm.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm từng lịch một. Thực hiện lại các bước được hướng dẫn cho từng lịch bạn muốn thêm.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Định vị lịch mà bạn muốn thêm và lưu nó vào một thư mục trên máy tính của bạn dưới dạng tệp .ics.

 2. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 3. Ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng, bấm vào biểu tượng lịch.

 4. Trên thanh công cụ, bấm Thêm lịch.

 5. Bấm Từ tệp, bấm Duyệt, chọn tệp .ics, rồi bấm Mở.

 6. Bấm vào mũi tên xuống kế bên lịch, và chọn lịch từ danh sách.

  Từ tệp
 7. Bấm Lưu.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng, bấm vào biểu tượng lịch.

 3. Trên thanh công cụ, bấm Thêm lịch.

 4. Bấm Từ Internet, trong hộp nối kết đến lịch , hãy nhập hoặc sao chép và dán địa chỉ web của lịch.

  Kết nối đến lịch trực tuyến
 5. Trong hộp Tên lịch, nhập tên cho lịch đã nối kết.

 6. Bấm Lưu.

Lưu ý: Bất cứ khi nào các sự kiện thay đổi trên một iCal, có thể mất hơn 24 giờ cho Outlook trên web để cập nhật lịch của bạn.

 1. Trong lịch, đi tới thanh công cụ, rồi chọn Thêm lịch > Từ thư mục.

 2. Trong hộp Từ thư mục, nhập tên của lịch bạn muốn thêm. Outlook trên web sẽ tự động tìm các mục nhập khớp từ thư mục của tổ chức.

 3. Chọn lịch bạn muốn thêm, rồi chọn Mở.

Sự khác biệt giữa nhập và đăng ký

Khi bạn nhập tệp .ics, bạn có thể ngắn gọn về các sự kiện lịch tại thời điểm nhập. Lịch của bạn không làm mới các sự kiện được nhập tự động--ngay cả khi chủ sở hữu của lịch làm cho một bản Cập Nhật. Đây là một cách hay để thêm sự kiện sẽ không thay đổi lịch của bạn hiện có, chẳng hạn như khi bảng hoặc các giai đoạn của dấu mặt trăng.

Việc đăng ký lịch trực tuyến iCal kết nối nó với lịch của bạn. Bất cứ khi nào người sở hữu một iCal bạn đã đăng ký để thực hiện thay đổi với các sự kiện, Outlook trên web Cập nhật lịch của bạn. Đây là một cách hay để theo dõi các sự kiện thay đổi thường xuyên, chẳng hạn như thời gian phim hoặc trường học lịch.

Lưu ý: Cập nhật này có thể tốn hơn 24 giờ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×