Ngừng chia sẻ một bộ đệm ẩn dữ liệu giữa các báo cáo PivotTable

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, báo cáo PivotTable đó được dựa trên cùng một nguồn dữ liệu — một phạm vi ô trong một trang tính hoặc kết nối dữ liệu — chia sẻ một bộ đệm ẩn dữ liệu, nhưng bạn có thể hủy chia sẻ đệm ẩn dữ liệu này bằng cách dùng nhiều phương pháp.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về bộ đệm ẩn dữ liệu PivotTable

Ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu giữa các báo cáo PivotTable

Tìm hiểu thêm về bộ đệm ẩn dữ liệu PivotTable

Bộ đệm ẩn dữ liệu của báo cáo PivotTable là một vùng bộ nhớ nội bộ trên máy tính của bạn được dùng bởi Microsoft Office Excel để lưu trữ dữ liệu cho báo cáo. Để giúp cải thiện hiệu suất và giảm kích cỡ sổ làm việc của bạn, Excel sẽ tự động chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu PivotTable giữa hai hoặc nhiều báo cáo PivotTable dựa trên cùng một ô hoặc phạm vi dữ liệu kết nối. Nếu ô hoặc phạm vi dữ liệu kết nối cho hai hoặc nhiều báo cáo PivotTable khác, bộ đệm ẩn dữ liệu không thể chia sẻ giữa các báo cáo.

Tuy nhiên, có thể đôi lúc bạn không muốn chia sẻ một bộ đệm ẩn dữ liệu giữa hai hoặc nhiều báo cáo PivotTable dựa trên cùng một dữ liệu nguồn. Ví dụ:

 • Bạn không muốn trường được tính toán và mục cần hiển thị trong tất cả các báo cáo PivotTable.

 • Bạn không muốn trường để được nhóm giống nhau trong tất cả các báo cáo PivotTable.

 • Bạn không muốn tất cả các báo cáo PivotTable làm mới cùng một lúc.

 • Bạn muốn dùng một tính năng không được hỗ trợ khi bạn sử dụng một bộ đệm ẩn dữ liệu được chia sẻ, chẳng hạn như truy xuất dữ liệu trong báo cáo cho một mục đã chọn hoặc mục khi bạn áp dụng bộ lọc báo cáo.

Lưu ý: Bộ đệm ẩn dữ liệu cho báo cáo PivotTable được kết nối với nguồn dữ liệu trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) không thể chia sẻ vì nó được dùng trong một cách khác nhau hơn-OLAP nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu giữa các báo cáo PivotTable

Không có một vài cách để ngừng chia sẻ một bộ đệm ẩn dữ liệu, bao gồm các thao tác sau:

 • Sử dụng trình hướng dẫn PivotChart và PivotTable để tạo báo cáo PivotTable mới dựa trên cùng một phạm vi ô dưới dạng báo cáo khác mà không chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu.

 • Ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu giữa các báo cáo PivotTable dựa trên một phạm vi ô bằng tạm thời định nghĩa lại phạm vi dữ liệu để bắt buộc Excel phải bỏ chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu.

 • Ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu giữa hai hoặc nhiều báo cáo PivotTable dựa trên cùng một kết nối dữ liệu bằng cách tạo kết nối dữ liệu duy nhất cho mỗi báo cáo PivotTable trong sổ làm việc.

Mẹo

Để xem số lượng lưu trữ dữ liệu có trong sổ làm việc, mở cửa sổ tức thời của Trình soạn thảo Visual Basic bằng cách nhấn ALT + F11 và nhấn CTRL + G, và sau đó gõ như sau:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Tạo báo cáo PivotTable dựa trên cùng một phạm vi ô dưới dạng báo cáo khác mà không chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu

 1. Hãy đảm bảo rằng có báo cáo PivotTable hiện có được dựa trên cùng một phạm vi mà bạn muốn dùng cho báo cáo PivotTable mới.

 2. Bấm vào bất kỳ ô trống trong trang tính bên ngoài báo cáo PivotTable.

 3. Để bắt đầu trình hướng dẫn PivotChart và PivotTable, hãy nhấn ALT + D + P.

  Mẹo

  Để thêm PivotTable và PivotChart trình hướng dẫn vào thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào mũi tên kế bên thanh công cụ, sau đó bấm Lệnh khác.

  2. Bên dưới Chọn lệnh từ, hãy chọn Tất cả Lệnh.

  3. Trong danh sách, chọn Trình hướng dẫn PivotTable và PivotChart, bấm vào Thêm, rồi bấm vào OK.

 4. Trên trang bước 1 của trình hướng dẫn, bấm Microsoft Office Excel danh sách hoặc cơ sở dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang bước 2 của trình hướng dẫn, hãy chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn dựa vào báo cáo PivotTable mới, sau đó bấm tiếp theo.

 6. Khi trình hướng dẫn PivotChart và PivotTable Hiển thị một thông báo hỏi xem bạn muốn chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu, hãy bấm không.

 7. Trên trang bước 3 của trình hướng dẫn, chọn một vị trí cho báo cáo PivotTable mới, sau đó bấm kết thúc.

Ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu giữa các báo cáo PivotTable dựa trên một phạm vi ô

 1. Đảm bảo rằng có ít nhất hai báo cáo PivotTable dựa trên cùng một phạm vi ô và những báo cáo chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu tương tự.

 2. Bấm vào một ô trong báo cáo PivotTable mà bạn muốn ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu.

 3. Để bắt đầu trình hướng dẫn PivotChart và PivotTable, hãy nhấn ALT + D + P.

  Mẹo

  Để thêm PivotTable và PivotChart trình hướng dẫn vào thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào mũi tên kế bên thanh công cụ, sau đó bấm Lệnh khác.

  2. Bên dưới Chọn lệnh từ, hãy chọn Tất cả Lệnh.

  3. Trong danh sách, chọn Trình hướng dẫn PivotTable và PivotChart, bấm vào Thêm, rồi bấm vào OK.

 4. Trên trang bước 3 của trình hướng dẫn, bấm lại để trở lại trang bước 2 .

 5. Trên trang bước 2 của trình hướng dẫn, hãy đảm bảo đã chọn cùng một phạm vi dữ liệu mà bạn muốn dùng để tạo báo cáo PivotTable, nhưng có ít nhất một ít hàng trong vùng chọn.

  Ví dụ, nếu phạm vi là $A$ 1: $$E 286, thay đổi phạm vi để $A$ 1: $E$ 285.

 6. Bấm Tiếp theo.

 7. Trên trang bước 3 của trình hướng dẫn, đảm bảo rằng trang tính hiện tại được chọn và vị trí có giống nhau, sau đó bấm kết thúc.

  Báo cáo PivotTable hiện có một bộ đệm ẩn dữ liệu khác nhau nhưng được dựa trên một phạm vi dữ liệu khác nhau.

 8. Hãy đảm bảo rằng một ô trong báo cáo PivotTable mà bạn muốn ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu được chọn.

 9. Để bắt đầu trình hướng dẫn PivotChart và PivotTable lần nữa, hãy nhấn ALT + D + P.

 10. Trên trang bước 3 của trình hướng dẫn, bấm lại để trở lại trang bước 2 .

 11. Trên trang bước 2 của trình hướng dẫn, hãy thay đổi phạm vi dữ liệu trở về phạm vi ban đầu.

  Ví dụ, nếu phạm vi hiện tại là $A$ 1: $$E 285, thay đổi phạm vi trở về $A$ 1: $E$ 286.

 12. Bấm Tiếp theo.

 13. Trên trang bước 3 của trình hướng dẫn, đảm bảo rằng trang tính hiện tại được chọn và vị trí có giống nhau, sau đó bấm kết thúc.

Báo cáo PivotTable mới ngay dựa trên cùng một phạm vi dữ liệu dưới dạng báo cáo khác, nhưng có một bộ đệm ẩn dữ liệu khác nhau.

Ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu của hai hoặc nhiều báo cáo PivotTable dựa trên cùng một kết nối dữ liệu

 1. Hãy đảm bảo rằng có ít nhất hai báo cáo PivotTable dựa trên cùng một kết nối dữ liệu và các báo cáo chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu tương tự.

  Xác nhận rằng cùng một kết nối dữ liệu được sử dụng giữa báo cáo PivotTable

  1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, hãy bấm Kết nối.

  2. Trong hộp thoại Kết nối sổ làm việc , hãy chọn kết nối báo cáo PivotTable.

  3. Bên dưới vị trí nơi kết nối được dùng trong sổ làm việc này, hãy bấm vào nối kết Hiển thị văn bản, Bấm vào đây để xem nơi các kết nối đã chọn được sử dụng.

   Báo cáo PivotTable sử dụng kết nối dữ liệu này được hiển thị.

 2. Hãy đảm bảo rằng có một tệp kết nối cho kết nối dữ liệu trên máy tính của bạn hoặc trên mạng.

  Tạo tệp kết nối cho kết nối dữ liệu trong một sổ làm việc

  1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Kết nối, hãy bấm Kết nối.

  2. Trong hộp thoại Kết nối sổ làm việc , hãy chọn kết nối báo cáo PivotTable.

  3. Bấm Thuộc tính.

  4. Trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , bấm vào tab định nghĩa , sau đó bấm Xuất tệp kết nối.

  5. Trong hộp thoại Lưu tệp , lưu thông tin kết nối hiện tại dưới dạng tệp .odc.

  6. Bấm OK và sau đó bấm Đóng.

 3. Bấm vào bất kỳ ô nào trong báo cáo PivotTable mà bạn muốn ngừng chia sẻ bộ đệm ẩn dữ liệu.

 4. Trên tab tùy chọn , trong nhóm dữ liệu , bấm Thay đổi dữ liệu nguồn, sau đó bấm Thay đổi dữ liệu nguồn.

  Hộp thoại thay đổi dữ liệu PivotTable nguồn xuất hiện.

 5. Để dùng kết nối dữ liệu khác nhau, chọn sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm Chọn kết nối.

  Hộp thoại Kết nối hiện có sẽ xuất hiện.

 6. Chọn kết nối dữ liệu từ danh sách chọn một kết nối trong tệp kết nối trên mạng hoặc thể loại tệp kết nối trên máy tính này , sau đó bấm mở.

  Lưu ý: Bạn có thể phải bấm duyệt để định vị tệp kết nối.

 7. Bấm OK.

Báo cáo PivotTable hiện có một bộ đệm ẩn dữ liệu khác nhau.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×