Ngừng đồng bộ một thư viện với ứng dụng OneDrive for Business

Ngừng đồng bộ một thư viện với ứng dụng OneDrive for Business

Nếu bạn đã đồng bộ OneDrive for Business hoặc thư viện site SharePoint với các thư mục trên máy tính của bạn thì bạn có thể ngừng đồng bộ các thư mục này bất kỳ lúc nào. Khi ngừng đồng bộ một thư mục, bạn sẽ ngắt kết nối thư mục trên máy tính của bạn khỏi thư viện trên máy chủ. Bạn luôn có thể đồng bộ lại thư viện với máy tính của bạn.

Tại sao lại ngừng đồng bộ thư viện?

Thông thường, bạn sẽ ngừng đồng bộ khi bạn không còn cần đồng bộ cập nhật giữa thư mục và thư viện trên máy chủ nữa hoặc bởi vì bạn đã hoàn tất một dự án. Nếu có sự cố xảy ra với kết nối giữa thư mục và thư viện trên máy chủ thì bạn thường có thể khắc phục sự cố bằng cách ngừng mối quan hệ đồng bộ hiện tại, rồi bắt đầu đồng bộ lại thư viện, giống như lần đầu tiên.

Lưu ý:  Nếu bạn đang gặp các vấn đề đồng bộ, bạn cũng có thể chạy Sửa chữa. Sửa chữa sẽ ngắt kết nối và kết nối lại tất cả các thư viện mà bạn hiện đang đồng bộ.

Bạn cũng có thể tạm dừng đồng bộ một thư mục. Điều này cho phép bạn để tạm thời dừng đồng bộ một thư mục mà không cần ngắt kết nối nó khỏi thư viện trên máy chủ. Bạn có thể tạm dừng đồng bộ nếu bạn không muốn dùng các tài nguyên hệ thống của bạn để đồng bộ vào lúc này. Bạn có thể tiếp tục đồng bộ hóa vào bất kỳ lúc nào.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Đồng bộ thư viện OneDrive for Business là một chức năng của Windows và ứng dụng OneDrive for Business, được dành riêng cho máy tính của bạn. Bạn chỉ có thể tạm dừng và ngừng đồng bộ từ máy tính cục bộ của mình, không phải từ ứng dụng trực tuyến.

Sau khi bạn đã ngừng đồng bộ một nhóm tệp, bạn có thể xóa chúng khỏi máy tính cục bộ của mình hoặc khỏi OneDrive for Business. Nếu bạn xóa tệp khỏi OneDrive for Business trực tuyến, rồi đồng bộ lại, tệp đó sẽ bị xóa khỏi máy tính cục bộ của bạn.

Bạn cũng có thể ngừng đồng bộ thư viện nhưng không phải các tệp hoặc thư mục riêng trong thư viện đó.

Để biết danh sách thông tin thêm về việc đồng bộ thư viện trên OneDrive for Business hoặc OneDrive for Business, hãy xem mục Đồng bộ thư viện bằng cách sử dụng OneDrive for Business

Lưu ý: Bạn chỉ có thể ngừng đồng bộ một thư viện nếu đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây. Bạn không biết mình đang sử dụng máy khách đồng bộ nào?

Khi bạn ngừng đồng bộ một thư mục, thư mục đó sẽ bị ngắt kết nối khỏi thư viện. Tất cả các tệp được lưu giữ trong thư mục đã được đồng bộ trước đó. Bạn có thể đồng bộ lại thư viện với máy tính của mình bất kỳ lúc nào. Khi bạn bắt đầu đồng bộ lại thư viện, quá trình này sẽ tạo một thư mục mới trên máy tính của bạn. Nếu thư mục sử dụng cùng một tên, nó sẽ thêm số vào cuối tên, chẳng hạn như 1, 2, v.v.

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây. trong khu vực thông báo Windows ở cuối màn hình rồi bấm vào Ngừng đồng bộ thư mục…

  Ảnh chụp màn hình menu OneDrive for Business trước đây khi Ngừng đồng bộ được chọn.

  Lưu ý: Nếu biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây. không hiển thị, hãy bấm vào nút Hiển thị biểu tượng ẩn Nút để xem biểu tượng thông báo ở khay thông báo. Nếu bạn vẫn không nhìn thấy biểu tượng, OneDrive for Business có thể đang không chạy. Đi tới Bắt đầu, gõ OneDrive trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn OneDrive for Business.

 2. Chọn thư mục mà bạn muốn ngừng đồng bộ, sau đó bấm Ngừng đồng bộ.

 3. Bấm để đồng ý vĩnh viễn ngừng đồng bộ thư mục, rồi bấm OK.

Để duy trì kết nối giữa máy tính của bạn và máy chủ nhưng tạm thời ngừng đồng bộ, hãy làm theo các bước sau để tạm dừng một mối quan hệ đồng bộ.

Tạm dừng đồng bộ thư viện bằng máy khách đồng bộ OneDrive for Business mới

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng máy khách đồng bộ OneDrive for Business mới. trong khu vực thông báo Windows ở cuối màn hình, di chuyển con trỏ lên trên Tạm dừng đồng bộ, rồi chọn 2 giờ, 8 giờ hoặc 24 giờ.

  Ảnh chụp màn hình máy khách đồng bộ OneDrive for Business mới khi Tạm dừng đồng bộ được chọn.

  Lưu ý: Nếu biểu tượng OneDrive Biểu tượng máy khách đồng bộ OneDrive for Business mới. không hiển thị, hãy bấm vào nút Hiển thị biểu tượng ẩn Nút để xem biểu tượng thông báo ở khay thông báo. Nếu bạn vẫn không nhìn thấy biểu tượng, OneDrive có thể đang không chạy. Đi tới Bắt đầu, gõ OneDrive trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn OneDrive.

 2. Thao tác này sẽ tạm dừng đồng bộ OneDrive for Business. Để tiếp tục đồng bộ, bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng máy khách đồng bộ OneDrive for Business mới. trong khu vực thông báo Windows, rồi bấm vào Tiếp tục đồng bộ.

Tạm dừng đồng bộ thư viện bằng máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây. trong khu vực thông báo Windows ở cuối màn hình rồi bấm vào Tạm dừng đồng bộ.

  Ảnh chụp màn hình menu OneDrive for Business trước đây khi Tạm dừng đồng bộ được chọn.

  Lưu ý: Nếu biểu tượng OneDrive for Business Biểu tượng máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây. không hiển thị, hãy bấm vào nút Hiển thị biểu tượng ẩn Nút để xem biểu tượng thông báo ở khay thông báo. Nếu bạn vẫn không nhìn thấy biểu tượng, OneDrive for Business có thể đang không chạy. Đi tới Bắt đầu, gõ OneDrive trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn OneDrive for Business.

 2. Thao tác này tạm dừng đồng bộ với tất cả các thư viện mà bạn đã đồng bộ với máy tính của mình. Để tiếp tục quá trình đồng bộ, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive for Business trong khu vực thông báo Windows, rồi bấm vào Tiếp tục đồng bộ.

Xem Thêm

Đồng bộ OneDrive for Business hoặc các thư viện site vào máy tính của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×