Ngắt nối kết liên hệ công việc từ tài khoản trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn hủy liên kết một Liên hệ Công việc từ một Hồ sơ tài khoản, bạn xóa bỏ liên hệ công việc từ lịch sử ghi lại của tài khoản. Không được nối kết một Hồ sơ Liên hệ Công việc vẫn nằm trong thư mục Liên hệ công việc , vì vậy bạn có thể rồi nối kết nó đến một bản ghi tài khoản khác.

Ngắt nối kết liên hệ công việc từ bản ghi tài khoản

  1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản.

  2. Bấm đúp vào bản ghi tài khoản có chứa liên hệ công việc mà bạn muốn ngắt nối kết.

  3. Trong dạng xem lịch sử , bấm chuột phải vào liên hệ công việc mà bạn muốn ngắt nối kết, sau đó bấm xóa.

Lưu ý: Liên hệ công việc có thể được nối kết chỉ có một bản ghi tài khoản tại một thời điểm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×