Ngắt nối kết đến tham chiếu bên ngoài trong Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: 

 • Khi bạn ngắt nối kết vào sổ làm việc nguồn của một tham chiếu bên ngoài, tất cả các công thức sử dụng giá trị trong sổ làm việc nguồn được chuyển đổi thành các giá trị hiện tại. Ví dụ, nếu bạn phá vỡ nối kết đến tham chiếu bên ngoài = SUM ([Budget.xls] hàng năm! C10:C25), công thức SUM được thay thế bằng giá trị được tính toán — những gì mà có thể. Ngoài ra, vì này hành động không thể hoàn tác, bạn có thể muốn lưu một phiên bản của sổ làm việc đích làm bản sao lưu.

 • Nếu bạn sử dụng một phạm vi dữ liệu ngoài, tham số trong truy vấn có thể dùng dữ liệu từ sổ làm việc khác. Bạn có thể muốn kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kiểu nối kết.

Ngắt nối kết

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Sửa nối kết

  Lưu ý: Lệnh Sửa Nối kết không sẵn dùng nếu tệp của bạn không chứa thông tin được nối kết.

 2. Trong danh sách Nguồn, bấm vào nối kết mà bạn muốn ngắt.

  • Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, Giữ phím CTRL và bấm vào từng đối tượng được nối kết.

  • Để chọn tất cả các nối kết, hãy nhấn Ctrl+A.

 3. Bấm Ngắt Nối kết.

Xóa tên của một nối kết xác định

Nếu nối kết sử dụng một đã xác định tên, tên không tự động bị loại bỏ. Bạn có thể muốn xóa bỏ cả tên bằng cách làm theo các bước sau đây:

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm Trình quản lý Tên.

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý Tên, hãy bấm tên mà bạn muốn thay đổi.

 3. Bấm vào tên để chọn tên đó.

 4. Bấm Xóa.

 5. Bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×