Người dùng SharePoint Online không nhận được thư mời qua email tới một tài nguyên chung

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Bạn chia sẻ tài nguyên từ SharePoint Online với người dùng lần đầu tiên và bạn chọn gửi một email thư mời tùy chọn. Trong tình huống này, người dùng không nhận được thông báo email. Tuy nhiên, người dùng được cấp quyền truy nhập vào tài nguyên. Ngoài ra, nếu bạn chia sẻ tài nguyên trên tuyển tập trang cùng một lần nữa, người dùng nhận được thông báo email.

Giải pháp/giải pháp thay thế

Để tránh vấn đề này, chia sẻ tài nguyên trên cùng một tuyển tập site với người dùng lại.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra khi các điều kiện sau đều đúng:

  • Người dùng SharePoint Online không có giấy phép Microsoft Exchange Online.

  • Bạn không dùng đồng bộ hóa.

Ghi chú: Mặc dù ban đầu thư mời không nhận được bởi người dùng, người dùng được cấp quyền truy nhập vào tài nguyên.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×