Người dùng hiện hoạt trong báo cáo mức sử dụng Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người dùng hiện hoạt trong báo cáo mức sử dụng

Người dùng hiện hoạt của sản phẩm Office trong Phân tích mức sử dụng Microsoft 365Báo cáo hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365 được xác định như sau.

Sản phẩm

Định nghĩa người dùng hiện hoạt

Ghi chú

Exchange Online

Bất cứ người dùng nào đã đọc hoặc gửi email.

Không có thông tin lịch nào được trình bày, điều này sẽ được thêm vào bản cập nhật sắp tới.

SharePoint Online

Bất cứ người dùng nào đã tương tác với một tệp bằng cách tạo, sửa đổi, xem, xóa, chia sẻ trong nội bộ hay ra bên ngoài hoặc đồng bộ với máy khách trên site bất kỳ hoặc xem trang trên site bất kỳ.

Số liệu người dùng hiện hoạt dành cho SharePoint Online trong gói nội dung Tiếp nhận Office 365 chỉ phản ánh những người dùng đã thực hiện hoạt động tệp đối với site Nhóm SharePoint hoặc site Nhóm. Gói nội dung sẽ được cập nhật để đồng bộ hóa định nghĩa với định nghĩa tương tự như trên báo cáo sử dụng trong Trung tâm quản trị.

OneDrive for Business

Bất cứ người dùng nào đã tương tác với tệp bằng cách tạo, sửa đổi, xem, xóa, chia sẻ trong nội bộ hay ra bên ngoài hoặc đồng bộ với máy khách.

Yammer

Bất cứ người dùng nào đã đọc, đăng hoặc thích thông điệp trên Yammer.

Skype for Business

Bất cứ người dùng nào đã tham gia vào một phiên ngang hàng (bao gồm nhắn tin tức thời, âm thanh và cuộc gọi video, chia sẻ ứng dụng và truyền tệp) hoặc đã tổ chức hay tham gia một hội thảo.

Office

Bất cứ người dùng nào đã kích hoạt đăng ký Office 365 Pro Plus, Visio Pro hoặc Project Pro trên ít nhất một thiết bị.

Nhóm Office 365

Mọi thành viên nhóm có hoạt động hộp thư (nếu thư được gửi đến nhóm)

Định nghĩa này sẽ được nâng cao với hoạt động tệp site nhóm và hoạt động nhóm Yammer (hoạt động tệp trên site nhóm và thư đăng trên nhóm Yammer liên kết với nhóm.) Dữ liệu này hiện không sẵn dùng trong gói nội dung Tiếp nhận Office 365

Microsoft Teams

Tất cả người dùng đã tham gia vào tin nhắn trò chuyện, tin nhắn trò chuyện riêng tư, cuộc gọi hoặc cuộc họp.

Số liệu tiếp nhận

Phân tích sử dụng Microsoft 365 chứa số liệu bổ sung tiếp nhận liên quan đến người dùng hiện hoạt để hiện áp dụng các sản phẩm theo thời gian.  Các số liệu là hợp lệ cho tháng, năm và sản phẩm được chọn và được xác định như sau.

Số đo

Mô tả

EnabledUsers

Số lượng người dùng hỗ trợ để sử dụng sản phẩm trong tháng.

ActiveUsers

Số lượng người dùng hiện hoạt trong tháng.

MoMReturningUsers

Số lượng người dùng hiện hoạt trong tháng được cũng hoạt động trong tháng trước đó.

FirstTimeUsers

Số lượng người dùng hiện hoạt trong tháng không bao giờ sử dụng dịch vụ trước.

CumulativeActiveUsers

Số lượng người dùng hiện hoạt trong tháng, cộng với bất kỳ tháng trước đó.

ActiveUsers(%)

Phần trăm của người dùng, làm tròn đến hoạt động thứ mười, gần nhất trong tháng so với số lượng người dùng hỗ trợ trong tháng đó.

MoMReturningUsers(%)

Phần trăm của người dùng, làm tròn đến hoạt động thứ mười, gần nhất trong tháng được cũng hoạt động trong tháng trước đó so với số lượng người dùng hiện hoạt.

MoMReturningUsers, FirstTimeUsers & CumulativeActiveUsers đã được đặt lại bắt đầu từ ngày đầu tiên 2018 đưa Microsoft Teams.

Chủ đề Liên quan

Phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Bật phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Dẫn hướng và sử dụng báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Tùy chỉnh báo cáo trong phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Khắc phục sự cố về phân tích mức sử dụng Microsoft 365
Mô hình dữ liệu phân tích mức sử dụng Microsoft 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×