Người dùng bên ngoài nhận được thông báo lỗi khi họ bấm vào nối kết đến một tài nguyên được chia sẻ trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

Bạn có một tệp mới được tạo trong Microsoft SharePoint Online, và bạn chọn tùy chọn để chia sẻ tệp với người dùng.

Tệp được lưu trong thư viện nơi các yêu cầu tài liệu để kiểm xuất trước khi họ có thể chỉnh sửa? tùy chọn được đặt là , và tệp không bao giờ đã được kiểm.

Khi người dùng bấm vào nối kết đến tệp trong trường hợp này, họ sẽ nhận được một thông báo lỗi sau đây:

  • Trang web không thể tìm thấy

  • 404 KHÔNG TÌM THẤY

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, kiểm nhập tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn chia sẻ nó. Để thực hiện điều này, bấm nút dấu chấm lửng (…) cho tệp bị ảnh hưởng, bấm vào dấu chấm lửng thứ hai, tìm phần nâng cao , sau đó bấm Kiểm nhập.

Điều này phải được thực hiện bởi người quản trị hoặc do người dùng đã tạo ra tệp.

Ghi chú: khi tùy chọn Yêu cầu kiểm xuất cho thư viện được đặt thành , mới được tạo tệp không thể chia sẻ cho đến khi chúng được kiểm nhập.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra vì tài liệu mà bạn đang cố gắng chia sẻ được kiểm xuất cho người dùng.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ site hoặc tài liệu trong SharePoint Online, hãy đến SharePoint chia sẻ tệp hoặc thư mục.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×