Ngăn ngừa trả lời tất cả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn gửi email trong Outlook, người nhận của bạn có thể trả lời, trả lời tất cả, chuyển tiếp, in hoặc đính kèm thông báo đó vào một thư khác. Người nhận cũng có thể tải xuống, sửa, và truyền bất kỳ tệp đính kèm theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp. Nếu bạn muốn để ngăn không cho một hoặc nhiều hành vi này, bạn có thể bảo mật tin nhắn của bạn bằng cách dùng quản lý quyền thông tin (IRM). IRM được đưa vào Outlook khi sử dụng với một kế hoạch tài khoản hoặc Office 365 Business Exchange.

Bạn có thể làm gì với IRM?

Exchange hoặc Office 365 người quản trị điều khiển của bạn quyền nào được sẵn dùng. Thông thường quyền bao gồm.

 • Tất cả các quyền

 • Tất cả các quyền ngoại trừ sao chép và in

 • Không chuyển tiếp

 • Không trả lời tất cả

 • Định dạng chỉ đọc

 • Đọc và in chỉ

IRM chỉ hoạt động vào thư bạn gửi cho người dùng khác trong tổ chức của bạn. Thư bạn gửi tới địa chỉ email bên ngoài sẽ không được bảo vệ bằng IRM.

Bảo vệ thư của bạn với IRM

 1. Trong cửa sổ thư mới, hãy chọn quyền trên tab tùy chọn .

  Sử dụng nút quyền để gán quyền cho thư của bạn

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy quyền, người quản trị của bạn chưa bật IRM cho tổ chức của bạn.

 2. Chọn kiểu quyền bạn muốn liên kết với thông điệp email của bạn và gửi thư như bình thường.

Lưu ý: 

 • Các quyền bạn áp dụng cho thông điệp email của bạn cũng áp dụng cho Microsoft Office tệp đính kèm vào email của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn chỉ đọc cho thư bao gồm tài liệu Word, người nhận sẽ không thể sửa tài liệu đó.

 • Bạn không thể dùng nút biểu quyết trên thư bảo mật với IRM. Outlook sẽ cho phép bạn thiết lập các nút bỏ phiếu, nhưng người nhận của bạn sẽ không nhìn thấy chúng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×