Ngăn người dùng chèn hoặc xóa điều khiển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office InfoPath, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện để xác định các tùy chọn định dạng khác nhau cho điều khiển dựa trên các điều kiện xảy ra trên biểu mẫu. Nếu điều kiện đã xác định là đúng khi người dùng điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, định dạng có điều kiện được áp dụng.

Bài viết này giải thích cách sử dụng định dạng có điều kiện để ngăn không cho người dùng điền vào biểu mẫu của bạn từ chèn hoặc xóa điều khiển nhất định, chẳng hạn như phần tùy chọn, dựa trên giá trị của điều khiển khác. Ví dụ, nếu người dùng thêm dữ liệu vào một hộp văn bản bên trong phần tùy chọn và sau đó loại bỏ phần tùy chọn, dữ liệu mà người dùng đã nhập sẽ bị xóa. Để giúp ngăn ngừa điều này xảy ra, bạn có thể thêm định dạng có điều kiện cho mẫu biểu mẫu của bạn để đảm bảo rằng phần tùy chọn không thể loại bỏ nếu nó có chứa dữ liệu.

Lưu ý: Khả năng cho người dùng để chèn hoặc xóa điều khiển lặp lại tự động bị vô hiệu hóa cho chữ ký điện tử dữ liệu.

Trong bài viết này

Trước khi bạn bắt đầu

Cân nhắc tính tương thích

Ngăn người dùng chèn hoặc xóa điều khiển

Trước khi bắt đầu

Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có một hoặc nhiều điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn hỗ trợ kiểu định dạng có điều kiện này. Tham khảo phần sau đây để xem danh sách các điều khiển mà bạn có thể dùng trong kiểu quy trình này.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn một chế độ tương thích cụ thể để thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi một mẫu biểu mẫu trình duyệt tương thích đã phát hành đến máy chủ chạy InfoPath Forms Services, và sau đó duyệt hỗ trợ, biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có thể xem trong trình duyệt Web. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, một số điều khiển không sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Danh sách các điều khiển mà không thể được chèn vào hoặc loại bỏ

Bảng sau đây liệt kê các điều khiển Office InfoPath 2007 được thiết lập, bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện, để đảm bảo rằng người dùng không thể thêm hoặc loại bỏ chúng. Bảng cũng liệt kê bất kể các điều khiển sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Điều khiển

Sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt?

Bảng lặp ngang

Không

Phần lặp đệ quy

Không

Bản cái/chi tiết

Không

Phần tùy chọn

Phần lặp

Bảng lặp

Đầu trang

Ngăn người dùng chèn hoặc xóa điều khiển

  1. Trên mẫu biểu mẫu, hãy bấm điều khiển mà bạn muốn ngăn người dùng chèn hoặc xóa bỏ.

  2. Trên menu định dạng , bấm Định dạng có điều kiện.

  3. Trong hộp thoại Định dạng có Điều kiện, hãy bấm Thêm.

  4. Bên dưới nếu điều kiện này là đúng, hãy đặt điều kiện mà bạn muốn. Ví dụ, để ngăn không cho người dùng xóa phần tùy chọn nếu nó có chứa dữ liệu, hãy bấm vào phần tùy chọn trong hộp đầu tiên, sau đó bấm không trống trong hộp thứ hai.

  5. Bên dưới rồi áp dụng định dạng này, hãy bấm không cho phép người dùng chèn hoặc xóa điều khiển này.

  6. Để lưu điều kiện và trở về mẫu biểu mẫu, hãy bấm OK hai lần.

  7. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×