Ngăn không cho tính năng chuyển tiếp cuộc họp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cuộc họp người tổ chức có thể chọn có cho phép người dự để chuyển tiếp thư mời cuộc họp cho người khác. Tùy chọn để tắt tính năng chuyển tiếp được hiện chỉ sẵn dùng trong Outlook trên web cho người dùng Office 365 .

Thư mời cuộc họp không cho phép tính năng chuyển tiếp

Khi người dùng tạo hay sửa cuộc họp trong Outlook trên web, họ có thể cho phép các chuyển tiếp thư mời cuộc họp. Tùy chọn để cho phép tính năng chuyển tiếp được chọn theo mặc định. Tuy nhiên, nếu tổ chức cuộc họp xóa tùy chọn này, người dự được bao gồm trên thư mời cuộc họp sẽ không thể chuyển tiếp cuộc họp cho người khác. Trình sắp xếp sẽ vẫn có thể thêm người dự bằng cách sửa các cuộc họp, nhưng người dự sẽ không thể chuyển tiếp cuộc họp. Điều này đã được thực hiện để đảm bảo người tổ chức Dạ tự tin chuyển tiếp bị chặn khi xem cuộc họp.

Chuyển tiếp không thể bị chặn nếu thư mời họp được gửi đến người dự có hộp thư được lưu trữ trong Exchange tại cơ sở hoặc bằng một dịch vụ của bên thứ ba. Gửi chuyển tiếp được quản lý bởi những máy chủ bên ngoài, không bằng Office 365. Khi cuộc họp được chuyển tiếp theo là người dự trong Exchange tại chỗ hoặc một dịch vụ của bên thứ ba, một thông báo chuyển tiếp sẽ không được gửi đi để tổ chức cuộc họp. Đây là các hành vi trước hiện có, nhưng liên quan đến kịch bản này.

Lưu ý: Ngăn chặn chuyển tiếp cuộc họp được nối kết quản lý quyền thông tin và sẵn dùng cho tất cả Office 365 người dùng.

Trải nghiệm của người dự với một thư mời họp có chuyển tiếp vô hiệu hóa

Trải nghiệm của người dự cuộc họp với cuộc họp thư mời nơi chuyển tiếp bị vô hiệu hóa tùy thuộc vào ứng dụng khách Outlook mà họ đang sử dụng:

Người dự đang dùng một ứng dụng khách Cập Nhật. Nếu người dự sẽ nhận được thư mời họp trong một ứng dụng khách Cập Nhật (hiện chỉ Outlook trên web), tùy chọn chuyển tiếp thư mời cuộc họp và sự kiện lịch được cả hai bị vô hiệu hóa.

Người dự là người dùng Office 365 hoặc Outlook.com trên một máy khách kế thừa. Nếu người dự sẽ nhận được một cuộc họp trên một máy khách kế thừa, họ sẽ nhìn thấy các tùy chọn để chuyển tiếp thư mời họp hoặc sự kiện lịch. Tuy nhiên, nếu họ cố để chuyển tiếp cuộc họp, Office 365 chặn hành động này. Thông báo email được gửi đến người dự cho biết rằng tổ chức cuộc họp không cho phép tính năng chuyển tiếp cuộc họp và kết quả, chuyển tiếp của họ không gửi.

Người dự là một Exchange tại cơ sở hoặc người dùng bên thứ ba trên một máy khách kế thừa. Nếu người dự sẽ nhận được một cuộc họp trên một máy khách kế thừa, họ sẽ nhìn thấy các tùy chọn để chuyển tiếp thư mời họp hoặc sự kiện lịch. Khi hộp chuyển tiếp được gửi đi, nó được xử lý bởi máy chủ bên ngoài không hỗ trợ tính năng này.

Ngay cả nếu tổ chức cuộc họp có ngăn chặn tính năng chuyển tiếp của một thư mời họp hoặc sự kiện lịch, người dự vẫn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Trả lời hoặc trả lời tất cả thư mời họp với một thông điệp email.

  • Sao chép thông báo cuộc họp hoặc sự kiện lịch.

Bảng sau đây cho biết tổng quan về trải nghiệm người dùng nếu người dự bằng cách dùng một ứng dụng khách Outlook hiện đại đã cố gắng chuyển tiếp cuộc họp nơi chuyển tiếp không được phép:

Loại tài khoản người dự

Sử dụng ứng dụng khách Outlook hiện đại

Dùng máy khách thừa tự hoặc bên thứ ba

Office 365

Tùy chọn chuyển tiếp bị vô hiệu hóa

Người dự nhìn thấy tùy chọn để chuyển tiếp, nhưng chuyển tiếp bị chặn bằng dịch vụ.

Outlook.com

Tùy chọn chuyển tiếp bị vô hiệu hóa

Người dự nhìn thấy tùy chọn để chuyển tiếp, nhưng chuyển tiếp bị chặn bằng dịch vụ.

Exchange tại cơ sở

Tùy chọn chuyển tiếp bị vô hiệu hóa

Người dự có thể chuyển tiếp cuộc họp vì hộp chuyển tiếp được xử lý ra bên ngoài.

Dịch vụ của bên thứ ba

Tùy chọn chuyển tiếp bị vô hiệu hóa

Người dự có thể chuyển tiếp cuộc họp vì hộp chuyển tiếp được xử lý ra bên ngoài.

Lưu ý: Không có kế hoạch để phát hành bản Cập Nhật cho Exchange 2016 tại cơ sở mà sẽ chặn thư chuyển tiếp gửi tới những người dự có hộp thư sẽ được lưu trữ trong Exchange 2016 tại chỗ.

Ứng dụng khách Outlook nơi chuyển tiếp có thể ngăn ngừa

Người dùng có thể tạo hoặc cập nhật thư mời cuộc họp và sự kiện lịch để ngăn không cho tính năng chuyển tiếp trong máy khách Outlook sau đây:

Ứng dụng khách Outlook

Hiện đang hỗ trợ

Outlook trên web

Đối với Office 365 hoặc Outlook.com

Outlook trên Windows

Sắp ra mắt

Outlook for Mac

Không sẵn dùng

Outlook cho iOS

Không sẵn dùng

Outlook cho Android

Không sẵn dùng

Lưu ý: Hiện tại, chỉ máy khách được hỗ trợ là Outlook trên web. Ứng dụng khách Outlook khác sẽ được cập nhật ngay.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×