Ngăn không cho phá vỡ các nối kết có chứa khoảng trống

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn nhập nội dung mà Outlook nhận diện là nối kết, nội dung đó sẽ tự động chuyển thành nối kết. Bạn thường thấy nội dung này được gạch chân.

Thông thường quá trình này diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu văn bản tạo thành nối kết có chứa khoảng trống, thì Microsoft Outlook sẽ cắt cụt nối kết ở vị trí khoảng trống đầu tiên. Nếu khoảng trống đầu tiên nằm trong đường dẫn mạng hoặc vị trí tệp, thì nối kết sẽ bị cắt cụt tại điểm đó.

Ví dụ, nếu bạn gõ \\networkshare\February Expense Report.xls vào nội dung thư, Outlook chuyển đổi chỉ có phần đầu tiên của văn bản thành một nối kết, như trong ví dụ sau đây:

\\networkshare\February

Đây không phải là nối kết hợp lệ đến tệp.

Để giữ lại dấu cách trong phần nội dung của nối kết, bạn hãy sử dụng dấu chữ v mở và đóng như trong các ví dụ sau đây:

< \\networkshare\February expense Report.xls > hoặc < http://www.contoso.com/finance/February Expense Report.xls >

Tất cả phần nội dung bên trong dấu chữ v sẽ nằm trong nối kết và người nhận sẽ nhận được một nối kết hoàn chỉnh đến tệp.

Bạn cũng có thể chèn nối kết bằng lệnh siêu kết nối :

  1. Trong thư mới, hãy bấm chèn.

  2. Trong nhóm nối kết , hãy bấm nối kết hoặc siêu kết nối.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×