Ngăn không cho phá vỡ các nối kết có chứa khoảng trống

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn nhập nội dung mà Outlook nhận diện là nối kết, nội dung đó sẽ tự động chuyển thành nối kết. Bạn thường thấy nội dung này được gạch chân.

Thông thường quá trình này diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu văn bản tạo thành nối kết có chứa khoảng trống, thì Microsoft Outlook sẽ cắt cụt nối kết ở vị trí khoảng trống đầu tiên. Nếu khoảng trống đầu tiên nằm trong đường dẫn mạng hoặc vị trí tệp, thì nối kết sẽ bị cắt cụt tại điểm đó.

Ví dụ, nếu bạn nhập \\networkshare\February Expense Report.xls vào phần nội dung của thư, Outlook chuyển đổi chỉ có phần đầu tiên của văn bản thành một nối kết, như trong ví dụ sau đây:

\\networkshare\February

Đây không phải là nối kết hợp lệ đến tệp.

Để giữ lại dấu cách trong phần nội dung của nối kết, bạn hãy sử dụng dấu chữ v mở và đóng như trong các ví dụ sau đây:

< \\networkshare\February expense Report.xls > hoặc < http://www.contoso.com/finance/February Expense Report.xls >

Tất cả phần nội dung bên trong dấu chữ v sẽ nằm trong nối kết và người nhận sẽ nhận được một nối kết hoàn chỉnh đến tệp.

Bạn cũng có thể chèn nối kết bằng lệnh Siêu kết nối.

  1. Trong thư mới, hãy bấm Chèn.

  2. Trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

Lệnh siêu kết nối trên ruy-băng

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×