Ngăn không cho email được đánh dấu là thư rác trong EOP và Office 365

Exchange Online hoặc người quản trị Exchange Online Protection (EOP) với thông tin đăng nhập phù hợp access có thể dùng các bước sau đây để giúp đảm bảo rằng thông điệp email đi du lịch thông qua dịch vụ không được đánh dấu là thư rác.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có thể phức tạp để có email hợp lệ, tốt bảo đảm hoặc bị chặn thư rác và đích trong một thư mục cách ly. Bạn có thể dùng một danh sách người gửi an toàn hoặc quy tắc dòng thư để bỏ qua lọc thư rác và ngăn không cho thông điệp email tốt nhận được đánh dấu là thư rác. Khi một thư không chính xác được đánh dấu là thư rác bằng bộ lọc thư rác, nó gọi là một sự cố giả. Bộ lọc thư rác Office 365 cung cấp một số tùy chọn người dùng cuối cùng có thể tùy chỉnh để giúp ngăn chặn giả.

Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp với phủ nhận sai thư, tức là, một thông báo thư rác sẽ được thông qua khi nó không nên, kiểm tra các mẹo trong chặn email rác với bộ lọc thư rác Office 365 để ngăn không cho các sự cố phủ nhận sai.

Khách hàng duy nhất EOP: sử dụng đồng bộ hóa

EOP là một email trên nền tảng điện toán đám mây lọc dịch vụ giúp bảo vệ tổ chức của bạn đối với thư rác và phần mềm độc hại. Nếu bạn có hộp thư trong Office 365, họ sẽ tự động được bảo vệ bằng EOP vì nó là một phần của dịch vụ.

Nếu bạn là một khách hàng duy nhất EOP, tức là bạn đăng ký dịch vụ EOP để sử dụng với máy chủ Exchange tại chỗ của bạn, bạn sẽ đồng bộ các thiết đặt người dùng với dịch vụ bằng cách sử dụng đồng bộ hóa. Cách thực hiện điều này đảm bảo rằng người gửi an toàn của bạn, danh sách được thực hiện bởi EOP. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Sử dụng đồng bộ hóa để quản lý thư người dùng" trong Quản lý thư người dùng trong EOP.

Ngăn không cho sai email bằng cách dùng kết nối của bộ lọc IP cho phép danh sách

Nếu bạn tìm thấy rằng email của người gửi được luôn chuyển các thư mục thư rác trong tổ chức của bạn, bạn có thể thêm địa chỉ IP của người gửi email của bộ lọc kết nối IP cho phép danh sách. Thông thường, điều này ngăn không cho thư trả lời Dương false cho người gửi này cho tất cả người nhận trong tổ chức của bạn. Ngoại lệ là khi cho phép người dùng tùy chọn "an toàn liệt kê chỉ: chỉ thư từ người hoặc tên miền trên danh sách người gửi an toàn hoặc danh sách người nhận an toàn của bạn sẽ được chuyển tới hộp thư đến" trong Outlook và không thêm người gửi vào danh sách người gửi an toàn. Để biết thông tin về ghi đè tùy chọn đó, hãy xem khắc phục sự cố: thư kết thúc lên trong thư mục thư rác mặc dù EOP đánh dấu thư là không phải thư rác.

Để thêm một địa chỉ IP của bạn kết nối của bộ lọc IP cho phép danh sách

  1. Có thông tin vào tiêu đề thư gửi tới người gửi mà bạn muốn cho phép. Bạn có thể làm điều này từ máy khách thư của bạn chẳng hạn như Outlook hoặc Outlook trên Web, như được mô tả trong Trình phân tích tiêu đề thư.

  2. Tìm kiếm theo cách thủ công cho địa chỉ IP theo thẻ CIP trong tiêu đề X-Forefront-Antispam-Report hoặc bằng cách sử dụng tab Phân tích các thư của các Phân tích kết nối từ xa.

  3. Thêm IP cho phép địa chỉ IP vào danh sách bằng cách làm theo các bước trong "Sử dụng EAC để sửa chính sách bộ lọc kết nối mặc định" trong cấu hình chính sách bộ lọc kết nối.

Ngăn không cho sai email bằng cách cấu hình chính sách bộ lọc thư rác

Bạn có thể thêm tên miền hoặc địa chỉ email riêng lẻ vào danh sách cho phép bằng cách làm theo các bước trong cấu hình chính sách bộ lọc thư rác của bạn.

Xem lại của bạn chính sách bộ lọc thư rác nâng cao

Nếu bạn có hạn chế đặc biệt thiết lập trong một bộ lọc chính sách thư rác, ví dụ, nếu bạn đã chặn một tên miền toàn bộ, bạn nên xem lại chúng để kiểm tra xem liệu họ có thể gây ra giả. Hãy xem cấu hình chính sách bộ lọc thư rác của bạn, và tắt tính năng bổ sung các tùy chọn lọc thư rác nâng cao mà có thể gây ra các thư được đánh dấu là thư rác.

Trợ giúp người dùng cuối của bạn tạo một danh sách người gửi an toàn để ngăn không cho tốt email được đánh dấu là thư rác

Thông báo cho người dùng của bạn để thêm địa chỉ từ danh sách người gửi mà họ tin cậy vào danh sách người gửi an toàn của họ trong Outlook hoặc Outlook trên Web. Để bắt đầu trong Outlook trên Web, hãy chọn thiết đặt ConfigureAPowerBIAnalysisServicesConnector_settingsIcon > tùy chọn > chặn hoặc cho phép. Sơ đồ sau đây Hiển thị ví dụ về cách thêm điều gì đó vào danh sách người gửi an toàn.

Thêm người gửi an toàn vào Outlook Web App

EOP sẽ danh dự người gửi an toàn của người dùng của bạn và người nhận, nhưng không có tên miền an toàn. Đây là đúng bất kể hay không tên miền được thêm vào qua Outlook trên Web, hoặc thêm trong Outlook và đồng bộ hóa sử dụng đồng bộ thư mục.

Khắc phục sự cố: Thư kết thúc trong thư mục thư rác mặc dù EOP đánh dấu thư là không phải thư rác

Nếu người dùng của bạn có tùy chọn trong Outlook cho phép để "an toàn liệt kê chỉ: chỉ thư từ người hoặc tên miền trên danh sách người gửi an toàn hoặc danh sách người nhận an toàn của bạn sẽ được chuyển tới hộp thư đến", sau đó tất cả email sẽ đi đến thư mục thư rác cho người gửi, trừ khi người gửi nằm trên reci danh sách người gửi an toàn của pient. Điều này sẽ xảy ra bất kể việc EOP đánh dấu thư là không phải thư rác, hoặc nếu bạn đã thiết lập quy tắc trong EOP để đánh dấu thư là không phải thư rác.

Bạn có thể vô hiệu hóa tùy chọn an toàn liệt kê chỉ cho người dùng Outlook của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Outlook: thiết đặt chính sách để vô hiệu hóa giao diện người dùng email rác và tính năng lọc cơ chế.

Nếu bạn xem thư trong Outlook trên Web, sẽ có một Mẹo màu vàng an toàn cho biết rằng thư nằm trong thư mục thư rác vì người gửi không phải trên danh sách người gửi an toàn của người nhận.

Nếu bạn xem tiêu đề của thư, nó có thể bao gồm tem SFV:SKN (IP cho phép hoặc cho phép ETR) hoặc SFV:NSPM (không phải thư rác), nhưng thư vẫn sẽ được đặt trong thư mục thư rác của người dùng. Không có gì trong phần đầu thư cho biết rằng người dùng có "An toàn liệt kê chỉ" hỗ trợ. Điều này xảy ra vì "An toàn liệt kê chỉ" tùy chọn thiết đặt bởi người dùng trong Outlook sẽ ghi đè thiết đặt EOP.

Để xác nhận tại sao thư từ người gửi an toàn được đánh dấu là không phải thư rác trong phần đầu thư, nhưng vẫn kết thúc trong thư mục thư rác của người dùng

  1. Để tìm hiểu cách kết nối với Exchange Online PowerShell, hãy xem kết nối với Exchange Online PowerShell.

  2. Chạy lệnh sau đây để xem các thiết đặt cấu hình email rác của người dùng:

    Get-MailboxJunkEmailConfiguration example@contoso.com | fl TrustedListsOnly,ContactsTrusted,TrustedSendersAndDomains

    Nếu TrustedListsOnly được đặt là True, nó có nghĩa là thiết đặt này được bật. Nếu ContactsTrusted được đặt là True, nó có nghĩa là người dùng tin liên hệ và danh sách người gửi an toàn. TrustedSendersAndDomains vào danh sách nội dung của danh sách người gửi an toàn của người dùng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Tổng quan về bộ lọc thư rác

Chặn hoặc cho phép (thiết đặt email rác)

Chặn email rác với bộ lọc thư rác Office 365 để ngăn không cho các sự cố phủ nhận sai

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×