Ngăn không cho chuyển tiếp cuộc họp

Với tư cách là người tổ chức cuộc họp, bạn có thể chọn có cho phép người dự chuyển tiếp lời mời họp đến người khác. Khi tạo một yêu cầu họp, bạn chỉ có thể sử dụng tùy chọn này nếu hộp thư của bạn được lưu trữ trong Office 365 hoặc trong Exchange Server 2019.

Lưu ý: Một thuê bao Office 365 có thể không bao gồm email. Nếu bạn không biết nếu hộp thư của bạn được lưu trữ trong Office 365, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của bạn.

Lưu ý: Tính năng này không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng quản lý quyền thông tin.

Lời mời cuộc họp không cho phép chuyển tiếp

Khi bạn tạo hoặc sửa một cuộc họp, bạn có thể chọn để cho phép hoặc ngăn không cho thư mời họp. Tùy chọn để cho phép chuyển tiếp được bật theo mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn tắt tùy chọn này, người dự đưa vào thư mời họp sẽ không thể chuyển tiếp cuộc họp với người khác. Khi người tổ chức cuộc họp, bạn vẫn có thể thêm người dự bằng cách chỉnh sửa cuộc họp.

Outlook không thể ngăn không cho chuyển tiếp nếu lời mời họp được gửi đến người dự có hộp thư được lưu trữ trong các phiên bản Exchange cũ hoặc các dịch vụ của bên thứ ba chẳng hạn như Google.

Ứng dụng khách Outlook có thể ngăn không cho chuyển tiếp

Bạn có thể ngăn không cho chuyển tiếp khi bạn tạo hoặc Cập Nhật cuộc họp trong các máy khách Outlook sau đây:

Ứng dụng khách Outlook

Hiện đang được hỗ trợ

Outlook trên web

Đối với người dùng Office 365

Outlook for Windows

Đối với người
dùng Office 365 * Sẵn dùng cho kênh hàng tháng (Phiên bản 1808 trở lên)
* Sẵn dùng cho kênh nửa năm một lần (Phiên bản 1902 trở lên)

Outlook for Mac

Đối với người
dùng Office 365 * Sẵn dùng cho 16,20 (18120801) trở lên

Outlook cho iOS

Chưa được hỗ trợ

Outlook cho Android

Chưa được hỗ trợ

Trải nghiệm của người dự khi một người tổ chức cuộc họp đã ngăn chuyển tiếp

Nếu người dự nhận được lời mời họp trong một máy khách được Cập Nhật, chúng sẽ ngăn không cho chuyển tiếp lời mời họp và sự kiện lịch, bất kể loại tài khoản email mà họ có.

Đã cập nhật Outlook khách hàng là:

  • Outlook trên web(Office 365, Exchange server 2016, Exchange server 2019)

  • Outlook for Windows(sẵn dùng trong phiên bản 1808 kênh hàng tháng, kênh nửa năm một lần (nhóm mục tiêu) và kênh nửa năm.)

  • Outlook 2013 và Outlook 2016 cho Windows (outlook 2013 bản dựng 15.0.5125.1000 và outlook 2016 bản dựng 16.0.4795.1000).

  • Outlook cho Mac 2016(sẵn dùng trong phiên bản 16,16 [180812])

  • Outlook cho iOS

  • Outlook cho Android

Xem danh sách dưới đây để có trải nghiệm nếu người dự không sử dụng một trong những khách hàng được liệt kê ở trên:

Exchange Online, Exchange server 2016 hoặc Exchange server 2019: khi người dự nhận được cuộc họp trên một máy khách cũ hơn, họ sẽ nhìn thấy các tùy chọn để chuyển tiếp thư mời họp hoặc sự kiện lịch. Tuy nhiên, nếu họ tìm cách chuyển tiếp cuộc họp, Exchange Online và Exchange Server chặn hành động này. Một thông báo email được gửi đến người dự cho biết người tổ chức cuộc họp không cho phép chuyển tiếp cuộc họp, và kết quả là không gửi được chuyển tiếp.

Các Phiên bản cũ hơn của Exchange hoặc các dịch vụ của bên thứ ba: khi người dự nhận được cuộc họp trên một máy khách cũ hơn, họ sẽ thấy tùy chọn để chuyển tiếp thư mời họp hoặc sự kiện lịch. Khi đã gửi tiến, nó được xử lý bởi các máy chủ bên ngoài không hỗ trợ tính năng này, vì vậy không thể ngăn không cho cuộc họp. Như đã luôn xảy ra, khi cuộc họp được chuyển tiếp bởi người dự bằng cách sử dụng dịch vụ bên thứ ba, thông báo chuyển tiếp sẽ không được gửi đến người tổ chức cuộc họp.

Lưu ý: Ngay cả khi người tổ chức cuộc họp đã ngăn việc chuyển tiếp của một thư mời họp hoặc sự kiện lịch, người dự vẫn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Trả lời hoặc trả lời tất cả cho thư mời họp bằng email.

  • Sao chép tin nhắn cuộc họp hoặc sự kiện lịch.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×