Ngôn ngữ được hỗ trợ

Microsoft To Do hiện hỗ trợ 96 ngôn ngữ. Bạn có thể chọn ngôn ngữ Microsoft To Do sẽ sử dụng trong cài đặt trên máy tính hoặc điện thoại. Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng ở một ngôn ngữ khác, chỉ cần cập nhật ngôn ngữ chính trên máy tính hoặc điện thoại của bạn. 

Microsoft To Do sẵn dùng ở các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Afrikaans

 • Tiếng Amharic

 • Tiếng Ả Rập

 • Tiếng Azerbaijan (La-tinh)

 • Tiếng Belarus

 • Tiếng Bulgaria

 • Tiếng Bangla (Bangladesh)

 • Tiếng Catalan

 • Tiếng Czech

 • Tiếng Đan Mạch

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Hy Lạp

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Estonia

 • Tiếng Basque

 • Tiếng Ba Tư (Ba Tư)

 • Tiếng Phần Lan

 • Tiếng Philippines

 • Tiếng Pháp (Canada)

 • Tiếng Pháp

 • Tiếng Galician

 • Tiếng Hausa (La-tinh)

 • Tiếng Do Thái

 • Tiếng Hindi

 • Tiếng Croatia

 • Tiếng Hungary

 • Tiếng Indonesia

 • Tiếng Iceland

 • Tiếng Italy

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Kazakh

 • Tiếng Khmer

 • Tiếng Kannada

 • Tiếng Hàn

 • Tiếng Lào

 • Tiếng Lithuania

 • Tiếng Latvia

 • Tiếng Macedonia (Nam Tư cũ)

 • Tiếng Malayalam

 • Tiếng Mã Lai

 • Tiếng Na Uy

 • Tiếng Hà Lan

 • Tiếng Ba Lan

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

 • Tiếng Romania

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Slovak

 • Tiếng Slovenia

 • Tiếng Albania

 • Tiếng Serbia (La-tinh)

 • Tiếng Thụy Điển

 • Tiếng Swahili

 • Tiếng Tamil

 • Tiếng Telugu

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

 • Tiếng Ukrainia

 • Tiếng Uzbek (La-tinh)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung (Giản thể)

 • Tiếng Trung (Phồn thể)

Mới trên to-do.microsoft.com kể từ 24 Tháng Chín:

 • Tiếng Armenia

 • Tiếng Assam

 • Tiếng Bangla (Ấn Độ)

 • Tiếng Dari

 • Tiếng Georgia

 • Tiếng Gujarati

 • Tiếng Gael Ireland

 • Tiếng Konkani

 • Tiếng Kyrgyz

 • Tiếng Luxembourg

 • Tiếng Malta

 • Tiếng Maori

 • Tiếng Marathi

 • Tiếng Mông Cổ - Chữ Kirin

 • Tiếng Nepal

 • Tiếng Odia

 • Tiếng Punjab (Ấn Độ)

 • Tiếng Quechua (Peru)

 • Tiếng Gael Scotland

 • Tiếng Serbia - Chữ Kirin (Bosnia và Herzegovina)

 • Tiếng Sindhi (Pakistan)

 • Tiếng Sinhala

 • Tiếng Tatar

 • Tiếng Turkmen

 • Tiếng Urdu

 • Tiếng Uyghur

 • Tiếng Valencia

 • Tiếng Wales

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×