Ngày của tôi và Đề xuất

Với Ngày của tôi và Đề xuất, Microsoft To-Do giúp bạn quản lý các tác vụ hàng ngày cũng như cho phép bạn bắt đầu mỗi ngày từ đầu. Khi mở Ngày của tôi lần đầu tiên trong ngày, bạn sẽ được chào đón bằng một không gian mới để thêm các tác vụ mà bạn muốn hoàn thành ngày hôm đó. Bạn cũng có thể sử dụng các Đề xuất hữu ích của chúng tôi để chọn và thêm các tác vụ hiện có vào Ngày của tôi. Bạn sẽ có thể tập trung hoàn thành các việc quan trọng trong khi xóa bớt những gì không quan trọng. Nếu bạn không thể hoàn thành mọi việc trong danh sách của bạn vào hôm nay, đừng lo lắng! Các tác vụ đó sẽ được lưu trong danh sách To-Do của bạn và được đề xuất cho bạn vào ngày mai. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị Đề xuất cho Ngày của tôi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×