NEGBINOMDIST (Hàm NEGBINOMDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố nhị thức âm. Hàm NEGBINOMDIST trả về xác suất sẽ có number_f lần thất bại trước thành công thứ number_s, khi xác suất không đổi của một lần thành công là probability_s. Hàm này tương tự như phân bố nhị thức, ngoại trừ việc số lần thành công được cố định và số lần thử biến đổi. Giống như phân bố nhị thức, số lần thử được giả định là độc lập.

Ví dụ, bạn cần tìm 10 người có phản xạ tốt nhất và bạn biết xác suất mà một ứng viên đạt khả năng này là 0,3. Hàm NEGBINOMDIST tính toán xác suất mà bạn sẽ gặp được một số lượng nào đó các ứng viên không đạt yêu cầu trước khi tìm được 10 ứng viên đạt yêu cầu.

Cú pháp

Hàm NEGBINOMDIST (number_f,number_s,probability_s)

Number_f    là số lần thất bại.

Number_s    là số ngưỡng thành công.

Probability_s    là xác suất thành công.

Ghi chú

 • Number_f và number_s nên > = 0.

 • Number_f và number_s được cắt cụt về số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu probability_s < 0 hoặc nếu probability > 1, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của phân bố nhị thức âm là:

  Phương trình

  trong đó:

  x là number_f, r là number_s, và p là probability_s.

Ví dụ

Number_f

Number_s

Probability_s

Công thức

Mô tả (Kết quả)

10

5

0,25

= NEGBINOMDIST([Number_f], [Number_s], [Probability_s])

Phân bố nhị thức cho các đối số đã xác định (0.055049) âm

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×