Nộp biểu mẫu dữ liệu vào một vài vị trí

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn để người dùng có thể gửi dữ liệu biểu mẫu của họ vào một vài vị trí khi họ hãy bấm vào nút gửi .

Trong bài viết này

Tổng quan

Bước 1: Thêm kết nối dữ liệu gửi

Bước 2: Cấu hình để cho phép gửi mẫu biểu mẫu

Tổng quan

Để cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ vào một vài vị trí, bạn phải thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp vào mẫu biểu mẫu của bạn gửi dữ liệu đối với mỗi vị trí nơi bạn muốn người dùng để nộp biểu mẫu của họ. Sau khi thêm tất cả các kết nối dữ liệu gửi, bạn có thể cấu hình để cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ vào nhiều vị trí bằng cách sử dụng một quy tắcmẫu biểu mẫu. Kết quả, Microsoft Office InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu. InfoPath nộp biểu mẫu dữ liệu để kết nối dữ liệu thứ cấp theo thứ tự mà chúng được liệt kê trong quy tắc. Bạn không thể cấu hình quy tắc để sử dụng tất cả kết nối dữ liệu gửi cùng một lúc.

Khi bạn cấu hình mẫu biểu mẫu cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ, bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn gửi theo những cách sau đây:

 • Thay đổi văn bản xuất hiện trên nút gửi trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Thay đổi lối tắt bàn phím cho nút gửi trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Tạo thư tùy chỉnh để hiển thị cho người dùng của bạn khi họ gửi các biểu mẫu của họ.

 • Rõ bạn muốn rời khỏi biểu mẫu mở, đóng biểu mẫu, hoặc mở một biểu mẫu trống khác sau khi gửi đi biểu mẫu.

Đầu trang

Bước 1: Thêm kết nối dữ liệu gửi

Để cấu hình để cho phép người dùng để nộp biểu mẫu đã hoàn thành của họ vào nhiều vị trí mẫu biểu mẫu, bạn thêm cần thiết nộp kết nối dữ liệu vào mẫu biểu mẫu. Bạn có thể thêm kết nối dữ liệu vào các vị trí sau đây:

 • Dịch vụ Web

 • Thư viện tài liệu trên một máy chủ đang chạy Microsoft Windows SharePoint Services

 • Trong thông điệp email

  Lưu ý: Người dùng cần Microsoft Office Outlook cài đặt trên máy tính của họ để gửi dữ liệu mẫu trong thông điệp email.

Thủ tục sau đây sẽ giải thích cách thêm gửi dữ liệu kết nối đến những vị trí.

Thêm một kết nối dữ liệu gửi dữ liệu dịch vụ Web

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm gửi dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm dịch vụ đến một trang Web, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập vị trí của dịch vụ Web nơi người dùng của bạn sẽ gửi các biểu mẫu của họ, sau đó bấm tiếp theo.

  Nếu bạn muốn tìm máy chủ chung mô tả, khám phá, và tích hợp (UDDI) cho một dịch vụ Web, bấm Tìm kiếm UDDI, nhập UDDI máy chủ mà bạn muốn tìm kiếm, xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc các dịch vụ được cung cấp , nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm .

 6. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong danh sách chọn một hoạt động , hãy bấm thao tác dịch vụ Web sẽ nhận dữ liệu biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Gửi dữ liệu trong một trường hoặc nhóm

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Trong tùy chọn tham số, bấm trường hoặc nhóm.

  3. Bấm sửa đổi Nút Nguồn Dữ liệu .

  4. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có dữ liệu bạn muốn gửi, sau đó bấm OK.

  5. Trong hộp bao gồm , hãy bấm thành phần con và văn bản chỉ để gửi chỉ nội dung và bất kỳ thành phần con của trường hoặc nhóm, hoặc bấm XML subtree, bao gồm các thành phần đã chọn để gửi cả nội dung và các nhóm đã chọn hoặc trường.

  Gửi tất cả dữ liệu trong biểu mẫu

  1. Bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  Gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi

  1. Chọn hộp kiểm gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi .

   Thông thường, bạn chọn hộp kiểm này để gửi dữ liệu chữ ký điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, hãy xóa hộp kiểm này.

 8. Bấm Tiếp.

 9. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập tên cho kết nối dữ liệu này , nhập tên mô tả này nộp kết nối dữ liệu.

 10. Xác thực rằng thông tin là đúng trong phần tóm tắt , sau đó bấm kết thúc.

Thêm một kết nối dữ liệu gửi dữ liệu vào một thư viện tài liệu

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm gửi dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy bấm vào một thư viện tài liệu trên SharePoint site, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp Thư viện tài liệu , hãy nhập vị trí của thư viện tài liệu SharePoint.

 6. Trong hộp tên tệp , nhập tên mà sẽ được dùng để xác định biểu mẫu trong thư viện tài liệu. Bạn cũng có thể dùng công thức để đảm bảo rằng mỗi tên biểu mẫu là duy nhất.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

  2. Trong hộp thoại Chèn công thức , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để sử dụng một trường trong công thức, bấm chèn trường hoặc nhóm, bấm vào trường mà bạn muốn dùng trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm và sau đó bấm OK.

   • Để sử dụng hàm trong công thức, hãy bấm Chèn hàm, chọn hàm bạn muốn dùng trong hộp thoại Chèn hàm , và sau đó bấm OK.

    Nếu hàm này yêu cầu tham số, chọn hàm trong hộp thoại Chèn hàm , hãy bấm OK, và sau đó trong hộp công thức trong hộp thoại Chèn công thức , bấm đúp vào hàm bạn đã thêm vào và bấm vào một trường hoặc Nhóm. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về hàm trong phần Xem thêm .

   • Để chèn một giá trị hoặc toán tử toán học vào công thức, nhập giá trị hoặc biểu tượng cho thao tác toán học trong hộp công thức .

  Phép toán

  Ký hiệu

  Thêm

  +

  Trừ

  -

  Nhân

  *

  Chia

  /

  • Lưu ý: Nếu công thức của bạn sử dụng toán tử phép chia (/), hãy đảm bảo rằng có dấu cách trước và sau khi toán tử phép chia. Nếu toán tử phép chia không có dấu cách trước và sau đó, InfoPath có thể giải thích về "/" làm dấu phân cách cho XPath vị trí bước chứ không phải là một toán tử phép chia.

  • Để kiểm tra công thức cho đúng cú pháp, trong hộp thoại Chèn công thức , hãy bấm Xác nhận công thức.

   Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về công thức trong phần Xem thêm .

 7. Để ghi đè lên bất kỳ biểu mẫu hiện có cùng tên trong thư viện tài liệu, hãy chọn hộp kiểm cho phép ghi đè lên nếu tệp tồn tại .

 8. Bấm Tiếp.

 9. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập tên cho kết nối dữ liệu này , nhập tên mô tả này nộp kết nối dữ liệu.

 10. Xác thực rằng thông tin là đúng trong phần tóm tắt , sau đó bấm kết thúc.

Thêm một kết nối dữ liệu gửi dữ liệu trong thông điệp email

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm gửi dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm dưới dạng thông điệp email, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập địa chỉ email của người nhận thư, chủ đề mà bạn muốn xuất hiện trong thư, và giới thiệu bất kỳ văn bản mà bạn muốn trong hộp thích hợp, sau đó bấm tiếp theo. Bạn cũng có thể sử dụng công thức trong mỗi hộp ngoại trừ hộp giới thiệu .

  Cách thực hiện?

  1. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

  2. Trong hộp thoại Chèn công thức , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để sử dụng một trường trong công thức, bấm chèn trường hoặc nhóm, bấm vào trường mà bạn muốn dùng trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm và sau đó bấm OK.

   • Để sử dụng hàm trong công thức, hãy bấm Chèn hàm, chọn hàm bạn muốn dùng trong hộp thoại Chèn hàm , và sau đó bấm OK.

    Nếu hàm này yêu cầu tham số, chọn hàm trong hộp thoại Chèn hàm , hãy bấm OK, và sau đó trong hộp công thức trong hộp thoại Chèn công thức , bấm đúp vào hàm bạn đã thêm vào và bấm vào một trường hoặc Nhóm. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về hàm trong phần Xem thêm .

   • Để chèn một giá trị hoặc toán tử toán học vào công thức, nhập giá trị hoặc biểu tượng cho thao tác toán học trong hộp công thức .

  Phép toán

  Ký hiệu

  Thêm

  +

  Trừ

  -

  Nhân

  *

  Chia

  /

  • Lưu ý: Nếu công thức của bạn sử dụng toán tử phép chia (/), hãy đảm bảo rằng có dấu cách trước và sau khi toán tử phép chia. Nếu toán tử phép chia không có dấu cách trước và sau đó, InfoPath có thể giải thích về "/" làm dấu phân cách cho XPath vị trí bước chứ không phải là một toán tử phép chia.

  • Để kiểm tra công thức cho đúng cú pháp, trong hộp thoại Chèn công thức , hãy bấm Xác nhận công thức.

   Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về công thức trong phần Xem thêm .

 6. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để hiển thị biểu mẫu trong nội dung cho email, hãy bấm gửi chỉ có dạng xem hiện hoạt của biểu mẫu và không có phần đính kèm.

  2. Để gửi dữ liệu biểu mẫu dưới dạng phần đính kèm vào thông điệp email, bấm gửi dưới dạng phần đính kèm biểu mẫu dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm đính kèm để đảm bảo rằng người dùng có thể mở biểu mẫu mẫu biểu mẫu và sau đó nhập tên cho biểu mẫu trong tên phần đính kèm hộp. Bạn cũng có thể xác định một trường hoặc sử dụng công thức để đảm bảo rằng mỗi tên biểu mẫu là duy nhất. Tùy chọn này sẽ chỉ sẵn có nếu mẫu biểu mẫu được cấu hình để tự động xác định mức độ bảo mật hoặc được cấu hình để hạn chế hoặc tin cậy hoàn toàn mức độ bảo mật.

   Cách thực hiện?

   1. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

   2. Trong hộp thoại Chèn công thức , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để sử dụng một trường trong công thức, bấm chèn trường hoặc nhóm, bấm vào trường mà bạn muốn dùng trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm và sau đó bấm OK.

    • Để sử dụng hàm trong công thức, hãy bấm Chèn hàm, chọn hàm bạn muốn dùng trong hộp thoại Chèn hàm , và sau đó bấm OK.

     Nếu hàm này yêu cầu tham số, chọn hàm trong hộp thoại Chèn hàm , hãy bấm OK, và sau đó trong hộp công thức trong hộp thoại Chèn công thức , bấm đúp vào hàm bạn đã thêm vào và bấm vào một trường hoặc Nhóm. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về hàm trong phần Xem thêm .

    • Để chèn một giá trị hoặc toán tử toán học vào công thức, nhập giá trị hoặc biểu tượng cho thao tác toán học trong hộp công thức .

   Phép toán

   Ký hiệu

   Thêm

   +

   Trừ

   -

   Nhân

   *

   Chia

   /

   • Lưu ý: Nếu công thức của bạn sử dụng toán tử phép chia (/), hãy đảm bảo rằng có dấu cách trước và sau khi toán tử phép chia. Nếu toán tử phép chia không có dấu cách trước và sau đó, InfoPath có thể giải thích về "/" làm dấu phân cách cho XPath vị trí bước chứ không phải là một toán tử phép chia.

   • Để kiểm tra công thức cho đúng cú pháp, trong hộp thoại Chèn công thức , hãy bấm Xác nhận công thức.

    Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về công thức trong phần Xem thêm .

   Người nhận email của biểu mẫu dữ liệu được gửi như phần đính kèm sẽ cần InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ để mở phần đính kèm.

 7. Bấm Tiếp.

 8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập tên cho kết nối dữ liệu này , nhập tên mô tả này nộp kết nối dữ liệu.

 9. Xác thực rằng thông tin là đúng trong phần tóm tắt , sau đó bấm kết thúc.

Đầu trang

Bước 2: Cấu hình để cho phép gửi mẫu biểu mẫu

Sau khi bạn thêm các kết nối dữ liệu thứ cấp cần thiết của mẫu biểu mẫu, bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ. Khi bạn thực hiện điều này, InfoPath thêm một lệnh gửi menu tệp và nút gửi vào thanh công cụ chuẩn khi người dùng điền vào biểu mẫu. Sau đó, bạn có thể cấu hình hành động xảy ra khi người dùng bấm vào nút gửi . Trong trường hợp này, bạn sẽ thêm quy tắc gửi dữ liệu mẫu cho mỗi nộp kết nối dữ liệu khi người dùng bấm vào nút gửi trên thanh công cụ chuẩn hoặc gửi lệnh trên menu tệp .

Trong hộp thoại cùng, bạn có thể cấu hình các tùy chọn gửi.

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này .

  Khi bạn chọn hộp kiểm này, InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu.

 3. Bấm thực hiện hành động tùy chỉnh bằng cách dùng quy tắc, sau đó bấm quy tắc.

 4. Trong hộp thoại quy tắc cho gửi biểu mẫu , bấm Thêm.

 5. Bấm Thêm hành động.

 6. Trong hộp hành động , bấm gửi bằng cách dùng kết nối dữ liệu, hãy bấm kết nối dữ liệu mà bạn muốn sử dụng này gửi các hành động trong danh sách kết nối dữ liệu , sau đó bấm OK.

 7. Lặp lại bước 5 và 6 cho mỗi nộp kết nối dữ liệu mà bạn đã thêm vào mẫu biểu mẫu của bạn.

 8. Sau khi bạn thêm các điều kiện cho tất cả các kết nối dữ liệu gửi trong mẫu biểu mẫu của bạn, hãy bấm OK hai lần.

  1. Để thay đổi tên của nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, nhập tên mới trong hộp chú thích trong gửi Tùy chọn hộp thoại.

   Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 9. Để ngăn không cho người dùng sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   • Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   • Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và thất bại .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×