Nộp biểu mẫu dữ liệu vào một dịch vụ Web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn người dùng của bạn để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ vào dịch vụ Web, bạn có thể thêm một kết nối dữ liệu gửi mẫu biểu mẫu của bạn như một kết nối dữ liệu thứ cấp. Tùy thuộc vào kiểu dữ liệu dịch vụ Web chấp nhận, bạn có thể cấu hình kết nối dữ liệu gửi để gửi một trong hai dữ liệu trong một trường đã xác định, dữ liệu trong tất cả các trường trong một nhóm, hoặc tất cả dữ liệu trong biểu mẫu.

Sau khi bạn thêm kết nối dữ liệu gửi, bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ vào dịch vụ Web. Kết quả, Microsoft Office InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp trong biểu mẫu. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn gửi cho mẫu biểu mẫu của bạn theo những cách sau đây:

 • Thay đổi văn bản xuất hiện trên nút gửi trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Thay đổi lối tắt bàn phím cho nút gửi trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Tạo thư tùy chỉnh để hiển thị cho người dùng của bạn khi họ gửi các biểu mẫu của họ.

 • Rõ bạn muốn rời khỏi biểu mẫu mở, đóng biểu mẫu, hoặc mở một biểu mẫu trống khác sau khi gửi đi biểu mẫu.

Thêm kết nối dữ liệu gửi

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này .

 3. Bấm gửi biểu mẫu dữ liệu đến một địa điểm duy nhất, sau đó bấm dịch vụ Web trong danh sách.

 4. Bấm vào Thêm.

 5. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy nhập vị trí của dịch vụ Web nơi người dùng của bạn sẽ gửi dữ liệu của họ, sau đó bấm tiếp theo.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tìm kiếm một máy chủ chung mô tả, khám phá, và tích hợp (UDDI) cho một dịch vụ Web, bấm Tìm kiếm UDDI, hãy nhập máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc các dịch vụ được cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm .

 6. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong danh sách chọn một hoạt động , bấm thao tác dịch vụ Web mà bạn muốn dùng để nhận dữ liệu biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, để chọn dữ liệu nào trong biểu mẫu để gửi cho mỗi tham số trong dịch vụ Web, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Gửi dữ liệu trong một trường hoặc nhóm

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Trong tùy chọn tham số, bấm trường hoặc nhóm.

  3. Bấm sửa đổi Nút Nguồn Dữ liệu .

  4. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có dữ liệu bạn muốn gửi, sau đó bấm OK.

  5. Trong hộp bao gồm , bấm thành phần con và văn bản chỉ để gửi chỉ dữ liệu trong trường này và các thành phần con của trường hoặc nhóm, hoặc bấm XML subtree, bao gồm các thành phần đã chọn để gửi tên trường, dữ liệu trong trường, và Các thành phần con trong trường hoặc nhóm đã chọn.

  Gửi tất cả dữ liệu trong biểu mẫu

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  Gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số dịch vụ Web sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Bên dưới tùy chọn tham số, hãy bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

  3. Chọn hộp kiểm gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi .

   Lưu ý: Thông thường, bạn chọn hộp kiểm này để gửi dữ liệu chữ ký điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, hãy xóa hộp kiểm này.

  Các chi tiết kỹ thuật về Microsoft ADO.NET DataSet đối tượng

  Nếu dịch vụ Web yêu cầu một đối tượng ADO.NET tập dữ liệu, chọn một nút tập dữ liệu khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu này. Nếu bạn dùng bất kỳ loại nào khác của nút cho kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web đòi hỏi phải có một tập dữ liệu ADO, hành động gửi sẽ không thành công.

 8. Bấm Tiếp.

 9. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập tên cho kết nối dữ liệu này , nhập tên mô tả này nộp kết nối dữ liệu.

  1. Để thay đổi tên của nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, nhập tên mới trong hộp chú thích trong gửi Tùy chọn hộp thoại.

   Mẹo: Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 10. Xác thực rằng thông tin là đúng trong phần tóm tắt , sau đó bấm kết thúc.

 11. Để cho phép người dùng sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   1. Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   2. Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Mẹo: Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   3. Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và thất bại .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×