Nộp biểu mẫu dữ liệu bên dưới một điều kiện nhất định

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn cho phép người dùng để nộp biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn nếu được đáp ứng một điều kiện nhất định trong biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể thiết kế chi phí báo cáo mẫu biểu mẫu mà người dùng có thể gửi chỉ nếu chi phí tổng trong biểu mẫu có lớn hơn một giá trị đã xác định.

Để hoàn thành các tác vụ này, bạn cấu hình để cho phép người dùng để nộp biểu mẫu mẫu biểu mẫu, và sau đó bạn thêm quy tắc cho phép biểu mẫu được gửi chỉ nếu điều kiện nhất định được đáp ứng. Sau khi bạn thêm quy tắc, bạn có thể chọn mà nộp kết nối dữ liệu để sử dụng nếu đáp ứng điều kiện trong quy tắc.

Khi bạn cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn cho phép người dùng để nộp biểu mẫu của họ, Microsoft Office InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu.

Khi bạn cấu hình mẫu biểu mẫu cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ dưới một điều kiện nhất định, bạn có thể cũng tùy chỉnh các tùy chọn gửi cho mẫu biểu mẫu của bạn theo những cách sau đây:

 • Thay đổi văn bản xuất hiện trên nút gửi trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Thay đổi lối tắt bàn phím cho nút gửi trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi trên menu tệp .

 • Tạo thư tùy chỉnh để hiển thị cho người dùng của bạn khi họ gửi các biểu mẫu của họ.

 • Rõ bạn muốn rời khỏi biểu mẫu mở, đóng biểu mẫu, hoặc mở một biểu mẫu trống khác sau khi gửi đi biểu mẫu.

Thêm quy tắc để nộp biểu mẫu dữ liệu bên dưới một điều kiện nhất định

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này .

  Lưu ý: Khi bạn chọn hộp kiểm này, InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu.

 3. Bấm thực hiện hành động tùy chỉnh bằng cách dùng quy tắc, sau đó bấm quy tắc.

 4. Trong hộp thoại quy tắc cho gửi biểu mẫu , bấm Thêm.

 5. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc này mô tả vị trí gửi. Ví dụ, nếu bạn muốn cho phép người dùng để nộp biểu mẫu bằng cách sử dụng thông điệp email chỉ nếu giá trị trong một trường cụ thể lớn hơn $50, nhập email gửi cho lớn hơn $50.

 6. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thiết đặt điều kiện.

 7. Trong hộp thoại điều kiện , chỉ định khi kết nối dữ liệu nên dùng, sau đó bấm OK.

 8. Trong hộp thoại quy tắc , hãy bấm Thêm hành động.

 9. Trong danh sách hành động , bấm gửi bằng cách dùng kết nối dữ liệu, hãy bấm kết nối dữ liệu mà bạn muốn sử dụng này gửi các hành động trong danh sách kết nối dữ liệu , sau đó bấm OK.

 10. Bấm OK hai lần.

  1. Để thay đổi tên của nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, nhập tên mới trong hộp chú thích trong gửi Tùy chọn hộp thoại.

   Mẹo: Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 11. Để ngăn không cho người dùng sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   • Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Mẹo: Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   • Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và thất bại .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×