Nội dung đào tạo về SharePoint 2013

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trung tâm Đào tạo Office > Nội dung đào tạo về SharePoint > SharePoint 2013

Sơ cấp

Tạo và quản lý blog để chia sẻ thông tin

Khóa học này hướng dẫn bạn cách tạo và quản lý một blog SharePoint. Các chủ đề gồm có các nhiệm vụ cơ bản như tạo blog, sử dụng thể loại và sửa đổi cách bố trí bài đăng. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách đặt các quyền duy nhất cho blog và các quyền trong danh sách và thư viện bên trong một blog.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Tạo và thiết lập danh sách

Khóa đào tạo bằng video này hướng dẫn bạn cách tạo danh sách SharePoint bằng cách dùng các ứng dụng cài sẵn, tạo và sửa dạng xem của danh sách, chia sẻ danh sách với những người khác và đặt cảnh báo để bạn có thể được tự động thông báo khi danh sách thay đổi.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Dõi theo nội dung

Dõi theo tài liệu và các site SharePoint giúp bạn dễ dàng theo sát các hoạt động nguồn cấp tin tức. Không cần phải tìm kiếm tệp để kiểm tra trạng thái cập nhật của chúng vì bạn sẽ tự động nhận được thông báo trong nguồn cấp tin tức của bạn mỗi khi có cập nhật. Khóa học này hướng dẫn bạn cách dõi theo tài liệu trong OneDrive for Business hoặc thư viện SharePoint và theo dõi các website SharePoint mà bạn quan tâm.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Giới thiệu về thư viện tài liệu

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các tác vụ thông thường trong thư viện tài liệu. Các chủ đề bao gồm phương thức dùng thư viện tài liệu, tải lên và sửa tệp đồng thời kiểm tra lịch sử phiên bản của tệp.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Đăng bài lên nguồn cấp tin tức

Nguồn cấp tin tức là một tiểu blog mà bạn và những người trong tổ chức của bạn chia sẻ ý tưởng và thông tin. Các bài đăng nguồn cấp tin tức có thể bao gồm một loạt các tính năng, chẳng hạn như ảnh, video, nối kết và các thẻ.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Bắt đầu sử dụng danh sách

Danh sách SharePoint là một công cụ hữu ích để chia sẻ liên hệ, cuộc hẹn theo lịch, nhiệm vụ hoặc dữ liệu với các thành viên nhóm và khách ghé thăm site và cung cấp cấu trúc cơ bản để tổ chức thông tin trên site của bạn. Khóa học này giải thích về những tính năng cơ bản và chỉ cho bạn thấy cách làm việc với các danh sách SharePoint.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Đồng bộ thư viện bằng OneDrive for Business

Với ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business, bạn có thể đồng bộ OneDrive for Business và các thư viện SharePoint khác với máy tính của mình. Sau đó, bạn có thể làm việc với tệp thư viện ở ngay trong hệ thống tệp của mình và có quyền truy nhập vào tệp của bạn khi đang ngoại tuyến.

Trung cấp

Tổ chức và đặt cấu hình một thư viện SharePoint

Có nhiều cách để tổ chức và quản lý các thư viện SharePoint của bạn. Khóa học trung cấp trên video này hướng dẫn bạn tạo và dùng thư mục, sắp xếp và lọc theo cột, tạo các dạng xem tùy chỉnh cho các mục trong thư viện và hạn chế truy nhập vào một thư viện.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Đăng bài lên nguồn cấp site nhóm

Một số bài đăng hoặc hội thoại phù hợp hơn cho một nhóm nhỏ. Đối với các trường hợp này, bạn có thể tạo hoặc bắt đầu dõi theo các site nhóm chứa đựng các nguồn cấp site của riêng chúng. Để thuận tiện và dễ thấy, các bài đăng trên site nhóm mà bạn đang dõi theo cũng xuất hiện trong nguồn cung cấp tin tức trên site cá nhân của bạn. Hai video trong khóa đào tạo này giải thích cách bắt đầu một nguồn cấp trên site nhóm và đăng bài lên nguồn cấp site nhóm từ nguồn cấp tin tức cá nhân của bạn.

Xem trực tuyến | Thẻ tham chiếu nhanh

Sơ cấp

Video: Giới thiệu về thư viện

Trong video giới thiệu này, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cách làm việc với các thư viện SharePoint nhằm giúp bạn tổ chức tài liệu và các tệp khác.

Video: Đổi tên, xóa và thêm tệp trong một thư viện

Làm việc với các tệp trong thư viện SharePoint thật dễ dàng. Video ngắn này cho bạn thấy cách để nhanh chóng đổi tên, xóa bỏ và thêm tệp trong một thư viện.

Video: Thêm tài liệu vào thư viện

Có vài cách để bạn thêm tài liệu vào thư viện SharePoint. Bạn có thể tạo tài liệu mới ngay trong thư viện hoặc bạn có thể tải lên một tài liệu hiện có từ một vị trí khác. Bạn cũng có thể kéo và thả nhiều tài liệu vào thư viện.

Video: Xem và chỉnh sửa các tệp trong thư viện

Hãy xem đoạn video ngắn này để tìm hiểu về cách xem và chỉnh sửa trực tiếp các tệp trong thư viện SharePoint.

Video: Giới thiệu về danh sách

Tìm hiểu danh sách SharePoint là gì và một vài ví dụ về các kiểu danh sách khác nhau mà bạn có thể sử dụng.

Video: Tạo một danh sách

Tìm hiểu cách tạo danh sách trên trang SharePoint. Bạn cần có quyền thêm ứng dụng vào trang để tạo danh sách. Để biết thêm thông tin về quyền, hãy xem các bài viết và video liên quan.

Video: Sửa hoặc xóa các mục trong danh sách

Tìm hiểu cách để chỉnh sửa hoặc xóa các mục trong một danh sách nhanh chóng trong chế độ Chỉnh Sửa Nhanh hoặc sửa toàn bộ chi tiết bằng cách mở một mục riêng lẻ.

Video: Thêm mục vào danh sách

Tìm hiểu cách thêm mục vào một danh sách SharePoint riêng biệt, hoặc một vài mục cùng lúc bằng cách cắt và dán từ bảng tính. Video này dùng Danh sách liên hệ làm ví dụ, nhưng quy trình thì tương tự cho nhiều loại danh sách khác.

Video: Xóa danh sách hoặc thư viện

Tìm hiểu cách xóa một danh sách hoặc thư viện trên site SharePoint.

Video: Theo dõi site SharePoint

Video này cho bạn biết cách theo dõi một trang web SharePoint mà bạn quan tâm để bạn có thể tìm thấy trang này một cách dễ dàng trong danh sách các trang đã theo dõi và để bạn có thể thấy hoạt động từ nguồn cấp trang trong phần nguồn cấp tin tức của riêng bạn.

Video: Chia sẻ danh sách hoặc thư viện với nhóm của bạn

Tìm hiểu cách chia sẻ danh sách hoặc thư viện với nhóm của bạn. Video này giới thiệu một vài cách để chia sẻ một nối kết trực tiếp đến một danh sách. Gửi Nối kết qua Email hoạt động với mọi người, bất kể mức cấp phép của bạn là gì. Nếu bạn đã tạo danh sách hoặc site có chứa danh sách đó, hãy dùng Danh sách > Chia sẻ Với.

Video: Tạo lịch của riêng bạn

Bạn có thể dùng lịch để lưu sự kiện nhóm, bao gồm các cuộc họp, sự kiện xã hội và sự kiện cả ngày. Bạn cũng có thể theo dõi các mốc thời gian của nhóm, chẳng hạn như thời hạn hoặc ngày phát hành sản phẩm không phải là riêng biệt cho một khoảng thời gian. Cùng với lịch trên trang SharePoint, bạn và đồng nghiệp của bạn sẽ dễ dàng truy nhập vào các ngày và lịch biểu chung.

Video: Thêm sự kiện vào lịch

Trong vòng chưa đến 2 phút, hãy học cách thêm sự kiện vào lịch SharePoint. Bạn có thể dùng lịch để lưu sự kiện nhóm, bao gồm các cuộc họp, sự kiện xã hội và sự kiện cả ngày. Bạn cũng có thể theo dõi các mốc thời gian của nhóm, chẳng hạn như thời hạn hoặc ngày phát hành sản phẩm không phải là riêng biệt cho một khoảng thời gian.

Video: Hiểu rõ các quyền trong SharePoint

Bạn có bối rối về cách quyền làm việc như thế nào trong SharePoint không? Kiểm soát truy nhập vào các site, thư viện và các mục trong những thư viện này là một phần quan trọng của việc sử dụng SharePoint trong tổ chức của bạn. Video khái niệm này giải thích những hướng dẫn cơ bản để thực hiện khi làm việc với các quyền của SharePoint. Bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về những hướng dẫn này, gồm cách tạo ra các quyền duy nhất cho các site, các site con và các thư viện bằng cách ngắt kế thừa quyền.

Video: Tìm hiểu OneDrive for Business

OneDrive for Business là nơi để lưu trữ và chia sẻ các tài liệu công việc của bạn trên đám mây. Sử dụng OneDrive for Business trong trình duyệt web của bạn hoặc đồng bộ với máy tính để truy nhập nội dung cục bộ và truy nhập khi bạn ngoại tuyến. Truy nhập nội dung OneDrive for Business của bạn trên mọi thiết bị bạn yêu thích, gồm cả Windows Phone, Surface RT, Windows 8 và iPhone hoặc iPad. Video này cung cấp tổng quan nhanh về tính năng OneDrive for Business.

Video: Xem tài liệu và thư mục được chia sẻ với bạn

Trình bày cách nhanh chóng để xem tất cả tài liệu và thư mục được chia sẻ riêng với bạn trong OneDrive for Business.

Trung cấp

Video: Sử dụng các cột để theo dõi, phân loại và lọc tệp trong thư viện SharePoint

Bạn có thể thêm cột vào một thư viện và sau đó sắp xếp và lọc theo các cột đó để chỉ xem thông tin mà bạn cần. Sử dụng các cột để theo dõi, sắp xếp và lọc tài liệu, ví dụ, bạn có thể xem các mục trong thư viện của bạn một cách hiệu quả hơn mà không cần thay đổi cấu trúc của thư viện và cách các tệp được tổ chức.

Video: Chia sẻ tài liệu

Video này cho bạn biết cách có thể chia sẻ tài liệu trong thư viện OneDrive for Business với các đồng nghiệp của bạn. Bạn có thể mời một người hoặc một nhóm xem hoặc chỉnh sửa tài liệu hoặc thư mục và họ sẽ nhận được thông báo qua email có chứa nối kết tới mục đó. Bạn cũng sẽ biết cách phản hồi khi bạn được thông báo rằng có ai đó đang chia sẻ tài liệu với bạn.

Video: Sử dụng các cột và thư mục cùng nhau để xem các mục của thư viện

Nếu bạn đang làm việc với các thư viện có chứa nhiều mục và thư mục, bạn có thể tùy chỉnh cách các mục xuất hiện trong các thư viện đó. Tìm hiểu cách tạo các dạng xem cụ thể của các mục trong thư viện nhằm cho phép bạn sắp xếp và lọc tài liệu trên các thư mục trong thư viện dựa vào cột thư viện mà bạn đã thêm vào thư viện.

Video: Thêm một cột vào danh sách hoặc thư viện

Tìm hiểu cách thêm cột vào danh sách hoặc thư viện trên trang SharePoint. Video này cho thấy cách thêm các cột hiện có trong danh sách vào một dạng xem và cách tạo cột mới trong danh sách. Mọi thứ hiển thị ở đây cũng hoạt động với thư viện.

Video: Tìm thông tin trong danh sách hoặc thư viện bằng tính năng phân loại, lọc và chế độ xem

Tìm hiểu cách sắp xếp, lọc và dùng các dạng xem để tìm thông tin trong danh sách hoặc thư viện. Video này dùng Danh sách liên hệ làm ví dụ cho những gì bạn có thể làm trong nhiều loại danh sách và thư viện.

Video: Di chuyển tài liệu của bạn sang Office 365

Video này trình bày cách di chuyển tệp sang OneDrive, rồi di chuyển tệp đến một thư viện site nhóm.

Video: Thiết lập cảnh báo hoặc thiết đặt khác cho danh sách

Tìm hiểu cách thiết lập cảnh báo trên danh sách và nơi bật các thiết đặt khác cho danh sách, chẳng hạn như lập phiên bản, mức cấp phép duy nhất, hay các thiết đặt danh sách nâng cao khác.

Video: Sử dụng các thư mục và File Explorer để sắp xếp thư viện SharePoint của bạn

Các thư viện SharePoint của bạn đang lộn xộn? Bạn đang cần tổ chức tài liệu theo cách có thể quản lý được và giúp cho việc tìm mọi thứ dễ dàng hơn? Dùng thư mục và Explorer để tạo các thư mục, theo đó phân nhóm tài liệu của bạn một cách hợp lý, sau đó kéo và thả tệp vào các thư viện đó trực tiếp trong SharePoint hoặc bằng cách dùng Explorer.

Video: Bắt đầu một nguồn cấp tin tức mới trên site nhóm

Một số bài đăng có thể không thích hợp cho nguồn cấp tin tức công cộng. Video này giới thiệu với bạn cách để thiết lập nguồn cấp tin tức chỉ sẵn dùng với một nhóm người được chọn.

Video: Sử dụng nguồn cấp tin tức trên site nhóm

Đăng bài lên nguồn cấp tin tức trên site nhóm, hoặc trong khi truy cập site nhóm hoặc từ nguồn cấp tin tức trên site cá nhân của bạn.

Video: Thêm ảnh vào bài đăng nguồn cấp tin tức

Bạn có thể thêm ảnh vào bất kỳ bài đăng của nguồn cấp tin tức nào. Ảnh là một tệp ảnh, có định dạng chẳng hạn như .png, .jpg hoặc .gif mà bạn tải lên từ máy tính của mình.

Video: Đưa thẻ và đề cập vào bài đăng nguồn cấp tin tức

Bạn có thể dùng #tags để thu hút sự chú ý vào bài đăng của bạn và giúp mọi người sắp xếp các bài đăng bên dưới nhãn. Bạn cũng có thể dùng @mentions để thu hút sự chú ý vào những người khác và để cảnh báo cho những người đó rằng bạn đã đề cập họ.

Video: Thêm liên kết tới tài liệu cho bài đăng nguồn cấp tin tức

Bạn có thể thêm nối kết đến tài liệu từ thư viện vào bài đăng của nguồn cấp tin tức. Đối với một số tài liệu Office, chẳng hạn như Word, Excel hoặc PowerPoint, một ảnh thu nhỏ của tài liệu sẽ đi kèm với nối kết và mọi người có thể bấm vào hình thu nhỏ để xem nội dung của tài liệu trong trình xem Web App.

Video: Thêm liên kết video hoặc trang web vào bài đăng nguồn cấp tin tức

Bạn có thể thêm một trang web hoặc nối kết video vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức. Bạn có thể tùy chọn dùng văn bản hiển thị để dễ đọc hơn.

Video: Đăng nội dung gì đó cho mọi người xem

Bạn có thể đăng lên nguồn cấp tin tức công cộng để bắt đầu hội thoại mà mọi người trong tổ chức của bạn có thể nhìn thấy. Bạn có thể thêm nhiều tính năng vào bài đăng, chẳng hạn như ảnh, #tag hoặc @mention và nối kết đến tài liệu, trang web và video. Bất kỳ ai nhìn thấy bài đăng của bạn có thể trả lời bài đăng đó. Những người dõi theo bạn nhìn thấy bài đăng của bạn trong dạng xem Theo dõi của mình cũng như trong dạng xem Mọi người. Những người không dõi theo bạn nhìn thấy bài đăng của bạn chỉ trong dạng xem Mọi người của nguồn cấp tin tức.

Video: Đồng bộ thư viện site nhóm với máy tính của bạn

Nếu bạn có ứng dụng khách đồng bộ OneDrive for Business, bạn có thể đồng bộ các thư viện site nhóm với máy tính của bạn, sau đó làm việc với các tệp thư viện trực tiếp trong hệ thống tệp của bạn. Thao tác này cũng trao cho bạn quyền truy nhập vào các tài liệu thư viện khi bạn không ngoại tuyến. Video này cho bạn biết cách đồng bộ thư viện site nhóm và cách tìm thư mục đã đồng bộ trong hệ thống tệp của bạn.

Video: Hiển thị hoặc ẩn chế độ xem dạng cây cho dẫn hướng trang

Site SharePoint của bạn có cấu trúc phân cấp phức tạp giữa các danh sách, thư viện và site con không? Dùng dạng xem hình cây để dễ dàng hơn trong việc dẫn hướng giữa nội dung trong site của bạn.

Video: Tạo blog

Hãy xem bạn có thể tạo nhanh một trang blog SharePoint 2013 mà bạn có thể dùng để chia sẻ kiến thức với các thành viên nhóm của mình như thế nào. Trong khoảng một phút, video này cho bạn thấy cách tạo trang blog.

Video: Quyền đối với danh sách blog hoặc thư viện

Ví dụ, khi làm việc với các blog SharePoint, bạn không chỉ có thể thiết lập quyền duy nhất cho blog, mà bạn còn có thể thiết lập quyền duy nhất cho danh sách hoặc thư viện chứa các bài đăng và bình luận. Chẳng hạn như, bằng cách này, bạn có thể giới hạn số lượng người trong tổ chức có thể phê duyệt bài đăng hoặc bình luận trên blog.

Video: Quản lý bố trí bài đăng blog

Bạn có muốn thay đổi diện mạo của bài đăng blog trên blog SharePoint của mình không? Đoạn video ngắn này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Video: Quản lý danh mục bài đăng blog

Quản lý các thể loại bài đăng blog thật dễ dàng. Trong video ngắn này, hãy tìm hiểu cách đổi tên, thêm hoặc xóa các thể loại bài đăng để giúp người đọc tìm thấy các bài đăng mà họ quan tâm nhất.

Video: Tạo dạng xem cá nhân cho danh sách hoặc thư viện

Tìm hiểu cách tạo dạng xem cá nhân của riêng bạn cho một danh sách để sắp xếp và hiển thị thông tin. Video này dùng Danh sách liên hệ làm ví dụ, nhưng quy trình thì tương tự cho nhiều loại danh sách khác và cũng tương tự đối với thư viện.

Video: Tạo và chỉnh sửa chế độ xem công khai cho danh sách hoặc thư viện

Tìm hiểu cách tạo và sửa dạng xem công cộng của danh sách hoặc thư viện để những người khác trong nhóm của bạn có thể dùng những dạng xem này.

Video: Kiểm soát quyền truy nhập vào thư viện SharePoint của bạn

Bạn có muốn giới hạn quyền truy nhập vào một thư viện tài liệu cụ thể có chứa các mục có thể không sẵn dùng cho tất cả mọi người trong công ty của bạn hoặc trên nhóm của bạn không? Nếu bạn đang làm việc trong một dự án với một nhóm các đồng nghiệp được chọn và bạn muốn chia sẻ tài liệu liên quan đến dự án chỉ với những đồng nghiệp này, bạn có thể xác định một số nhóm hoặc người cụ thể có thể truy nhập những tài liệu này. Hãy xem video ngắn này để tìm hiểu về quyền tùy chỉnh cho một thư viện cụ thể trên site của bạn.

Video: Thêm liên kết vào trang

Có vài cách để thêm nối kết đến một trang trong SharePoint. Bạn có thể thêm một nối kết dưới dạng chỗ dành sẵn đến một trang mà bạn vẫn chưa tạo, hoặc bạn có thể thêm một nối kết đến một trang, danh sách hoặc thư viện hiện có. Video này giới thiệu với bạn cách thực hiện cho cả hai.

Video: Hiển thị hoặc ẩn dạng xem cây cho dẫn hướng trang

Nếu site SharePoint của bạn có cấu trúc phân cấp phức tạp giữa các danh sách, thư viện và site con thì bạn hãy sử dụng dạng xem cây để dẫn hướng dễ dàng hơn giữa nội dung trong site của mình.

Video: Tạo site với các quyền duy nhất

Tạo một site với các quyền duy nhất để bạn có thể hạn chế sâu hơn quyền truy nhập vào site hoặc chia sẻ site mới với nhiều người hơn so với các site khác của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×